Nêu cao tinh thần sáng tạo, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ

(Mặt trận) - Sáng 2/3, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Mặt trận năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng cùng hơn 2.000 đại biểu đến từ các điểm cầu trên cả nước.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị 
Tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ bầu cử

Quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh nêu rõ, trong năm 2021, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đặt ra đối với hệ thống MTTQ các cấp là tập trung cao độ để triển khai thực hiện nhiệm vụ Mặt trận tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nêu rõ, theo quy định của pháp luật, MTTQ Việt Nam tham gia vào công tác bầu cử với 6 nhiệm vụ cụ thể, trong đó có việc Ban Thường trực Ủy ban MTTQ chủ trì tổ chức hiệp thương, lựa chọn giới thiệu những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND.

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cũng chủ trì phối hợp với chính quyền cùng cấp ở xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị cử tri ở nơi cư trú, để lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri trước khi tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách chính thức giới thiệu người ứng cử; chủ trì tổ chức các hội nghị cử tri để ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử. Cùng với đó, MTTQ Việt Nam thực hiện quyền giám sát việc bầu cử thông qua việc cử đại diện của Ủy ban MTTQ tham gia các đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân hoặc tự mình tổ chức các đoàn giám sát thực hiện các công việc bầu cử.

Khẳng định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Mặt trận là tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, Mặt trận các địa phương cần chuẩn bị chu đáo và thực hiện các bước của quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đảm bảo về cơ cấu, thành phần, số lượng trên cơ sở dự kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND. Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đi đôi với phát huy dân chủ trong công tác hiệp thương của Mặt trận.

 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị 
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng lưu ý, trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử thuộc khối MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp, cần cân nhắc đến yếu tố trẻ tuổi để cử tri dễ đồng thuận trong quá trình bỏ phiếu hoặc có biện pháp phù hợp với quy định của pháp luật trong quá trình vận động bầu cử để tăng khả năng trúng cử.

Bên cạnh đó cần quan tâm người ứng cử ĐBQH là dân tộc thiểu số và tôn giáo, đây là trách nhiệm chính trị chung của hệ thống chính trị, của Hội đồng bầu cử quốc gia và của MTTQ. Bởi thực tiễn cho thấy việc sắp xếp những người ứng cử là các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc, các nhân sĩ, trí thức trong cùng một đơn vị bầu cử với các cơ cấu thành phần khác đã bộc lộ nhiều bất cập, cần thiết phải có tính toán bố trí khoa học để đảm bảo có một tỷ lệ nhất định những người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, trí thức trong Quốc hội.

 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại Hội nghị
Song song với nhiệm vụ bầu cử, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng nêu rõ, trong năm 2021, MTTQ cũng đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước; tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. Tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân; chú trọng hoạt động xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị…
 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị 
Tại Hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu đã cùng thảo luận, chia sẻ về nội dung triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 nhất là các nhiệm vụ liên quan đến 5 chương trình hành động và nhiệm vụ bầu cử của MTTQ Việt Nam trong thời gian tới. 

Tiếp tục vận động các nguồn lực chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong năm 2020, với tinh thần quyết tâm, nỗ lực cao, MTTQ các cấp đã hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt trước những vấn đề phức tạp, đột xuất phát sinh của đại dịch Covid, thiên tai, bão lũ, MTTQ các cấp đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng chống đại dịch Covid-19, vận động cứu trợ, giúp đỡ nhân dân các địa phương bị thiên tai, bão lũ, chăm lo giúp đỡ người nghèo…

“Chính từ trong thử thách, khó khăn, vai trò và vị trí của Mặt trận đã góp phần làm lan tỏa mạnh mẽ tình nghĩa đồng bào, đồng chí, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng cùng Đảng, Nhà nước vượt qua khó khăn, thử thách để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tăng cường công tác đối ngoại.” Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chia sẻ.

Quang cảnh Hội nghị 
Cũng theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, trong năm 2020, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã đóng góp những ý kiến tích cực vào các Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, tham gia vào quá trình chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đặc biệt, ngay tại thời điểm sát kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Mặt trận các cấp lại tiếp tục chủ động tiến hành các công việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian theo luật định. Bên cạnh đó, Mặt trận và các đoàn thể đã tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, người yếu thế trong xã hội.

Về nhiệm vụ trong năm 2021, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, trong đó có những tác động do đại dịch Covid -19, biến đổi khí hậu tiếp tục có những diễn biến khó lường đòi hòi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để cùng vượt qua khó khăn, thử thách.

“Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, MTTQ Việt Nam tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng Chính phủ, chính quyền các cấp để vận động toàn dân triển khai thực hiện nhiệm vụ vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống khắc phục tác động của đại dịch Covid-19. Tiếp tục vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước chung tay cùng Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam để có thêm nguồn lực mua vắc xin phòng Covid-19”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nêu rõ.

 
 
 Đại biểu tham dự Hội nghị
Nhấn mạnh tới việc MTTQ các cấp cần tập trung xây dựng và triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu các địa phương cần chủ động nghiên cứu Nghị quyết, đề ra nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cho sát thực tế triển khai và đúng với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận; đồng thời chủ động nắm chắc và nâng cao chất lượng việc nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân.

Bên cạnh đó, cần đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, có chất lượng và đi vào chiều sâu.

Nhắc tới hoạt động giám sát và phản biện xã hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị, MTTQ các tỉnh, thành phố cần tập trung lựa chọn những nội dung giám sát và phản biện phù hợp trên cơ sở những vấn đề mà nhân dân đang quan tâm bức xúc.

“Giám sát, phản biện xã hội phải phát huy vai trò của Mặt trận, để xứng đáng với niềm tin của Đảng, nhân dân giành cho Mặt trận trong thời gian qua.” Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cần tăng cường vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân; quan tâm củng cố nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận.

Hoan nghênh tinh thần sáng tạo, quyết liệt của các địa phương trong triển khai nhiệm vụ với nhiều mô hình đổi mới, sáng tạo với nhiều quyết tâm và cách làm mới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị trong năm 2021, các cụm thi đua và Mặt trận các tỉnh, thành phố cần tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả làm việc, công tác. Phát huy hiệu quả hệ thống giao ban trực tuyến của Mặt trận để tăng cường nắm tình hình nhân dân.

“Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Mặt trận các cấp có thể tổ chức các Hội nghị trực tuyến để cùng chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi những cách làm mới, những mô hình nổi bật tại các địa phương.” Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Nhắc tới nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận trong việc triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu, từ nội dung các văn bản liên quan của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, UBTƯ MTTQ Việt Nam và văn bản triển khai của UBND, HĐND các tỉnh, thành phố, Mặt trận các cấp cần nắm rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai hoạt động bầu cử hiệu quả, chính xác, đúng tiến độ và tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời qua từng Hội nghị.

“Mặt trận các cấp cần chủ động đổi mới cách nghĩ, cách làm và thể hiện quyết tâm của mình để đạt kết quả cao nhất trong triển khai nhiệm vụ”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Hương Diệp - Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều