Nhân lên tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc từ các phong trào thi đua

(Mặt trận) - Ngày 18/9, phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020-2025, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thực hiện tư tưởng đại đoàn kết và thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta tin tưởng sau Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục được nhân lên; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và trở thành động lực quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước. Ban Biên tập trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu.
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội. 

PHÁT BIỂU CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC

Tại Đại hội thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thưa các đ/c lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam,

Thưa các đ/c lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và các địa phương,

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Đại hội thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tập trung mọi nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”: vừa kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả với nhiều giải pháp mới, hạn chế tối đa và kiểm soát tốt đợt 2 của dịch; vừa đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân. Đại hội của chúng ta là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm biểu dương, khích lệ tinh thần thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tất cả các vị đại biểu tham dự Đại hội tại các điểm cầu trên cả nước. Qua Đại hội, tôi cũng xin gửi lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm sâu sắc tới toàn thể các cụ, các vị, các đồng chí cán bộ làm công tác Mặt trận trong cả nước, những người đã và đang cống hiến, gìn giữ sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu,

Về ý nghĩa sâu sắc của công tác thi đua yêu nước, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Phong trào thi đua yêu nước đang động viên nhân dân ta phát huy nhiệt tình cách mạng và sức lao động sáng tạo… những thành quả mà phong trào thi đua yêu nước đem lại đã đưa đất nước ta tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử dân tộc, làm cho “đất nước, xã hội, con người đều đổi mới”. Đồng thời, về chính sách đoàn kết dân tộc, Người khẳng định: Mục đích phấn đấu của Mặt trận Dân tộc thống nhất là xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh… Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống, chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau.”

Thực tiễn lịch sử cách mạng trong 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thành lực lượng cách mạng to lớn để đánh đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến, đấu tranh chống đế quốc xâm lược, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Mặt trận ngày càng có vai trò quan trọng, góp phần tích cực củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội; chăm lo đời sống nhân dân. Mặt trận đã động viên nhân dân phát huy dân chủ, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng; mở rộng quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước. Trong đó, nổi bật lên những thành tựu quan trọng như sau:

- Mặt trận đã luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Nhà nước; phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Tôi đặc biệt đánh giá cao việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp ngày truyền thống của Mặt trận hàng năm (18/11) trong cả nước. Đây là một phương thức hoạt động hết sức thiết thực, được đổi mới sinh động qua từng năm, góp phần tăng cường sự gắn bó, đoàn kết nhân dân rất hiệu quả, phù hợp với những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào ta.

- Mặt trận đã tích cực nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, đổi mới trong tổ chức, tuyên truyền và động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy sức sáng tạo mạnh mẽ trong nhân dân, phát huy nội lực, tăng cường đoàn kết gắn bó trong cộng đồng, góp phần tích cực nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện thành công nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đất nước.

- Mặt trận đã làm tốt công tác vận động, hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, kịp thời động viên, thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ nhân dân lúc khó khăn, hoạn nạn. Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng của toàn xã hội, phát huy truyền thống tốt đẹp, khơi dậy những tấm lòng nhân ái, nhiều nghĩa cử cao đẹp chung tay giúp đỡ người nghèo.

Mặt trận luôn là địa chỉ tin cậy, mái nhà chung, đoàn kết gắn bó của những người con tự hào mang dòng máu Lạc Hồng ở khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài. Đặc biệt trong đại dịch Covid-19 vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trực tiếp tổ chức phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và đồng bào bị hạn hán, xâm ngập mặn. Với sự phát động, vận động của Mặt trận Tổ quốc, các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo đã quyên góp đến nay được hơn 2.200 tỷ đồng và nhiều hiện vật cần thiết để ủng hộ các bệnh viện tuyến đầu, người bị nhiễm Covid-19, người bị cách ly và đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hạn hán, xâm ngập mặn…

- Mặt trận Tổ quốc đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, thực hiện tốt mối quan hệ chủ động với Nhà nước, là tổ chức luôn năng động, sáng tạo, đồng hành và trách nhiệm với Nhà nước trong "ứng xử, giải quyết" nhiều nhiệm vụ quan trọng của đất nước; phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, qua đó lan tỏa tinh thần yêu nước trong cộng đồng, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

- Mặt trận Tổ quốc đã tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lắng nghe, tập hợp những kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh với Đảng và Nhà nước, tạo đồng thuận xã hội. Đồng thời, Mặt trận ngày càng làm tốt hơn công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước. Tích cực vận động, phát huy vai trò của nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

- Về công tác thi đua, khen thưởng, Mặt trận Tổ quốc đã quan tâm tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm các phong trào thi đua; phát hiện, tuyên truyền và biểu dương các gương điển hình tiên tiến. Nhiều mô hình hay, điển hình tốt, các hình thức tổ chức hiệu quả ở cộng đồng dân cư được phát huy, nhân rộng.

Với những thành tích to lớn đạt được trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục xứng đáng với vai trò là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, là tổ chức nòng cốt trong hệ thống chính trị nước ta; góp phần củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng vững chắc và là sức mạnh to lớn cho sự ổn định, phát triển đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tích to lớn đã đạt được và biểu dương phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc các cấp; trân trọng cảm ơn tất cả các tầng lớp nhân dân cả nước, các dân tộc, tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài đã nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần làm nên những thành tựu chung của đất nước.

Tôi cũng ghi nhận, đánh giá cao những thành tích nổi bật của các đại biểu tham dự Đại hội hôm nay cũng như rất nhiều tấm gương thầm lặng khác trên các lĩnh vực công tác của Mặt trận, trong các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, đồng bào ta đang lao động, học tập, sinh sống ở nước ngoài. Đây thực sự là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước của cả nước.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu,

Tôi thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ nêu trong báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và xin nhấn mạnh, gợi mở thêm một số nội dung để Mặt trận và các vị đại biểu chúng ta cùng thảo luận:

Mặc dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội đến thời điểm này tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Chúng ta đã bước đầu kiểm soát tốt, phòng chống hiệu quả các đợt dịch, dành mọi nguồn lực tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đạt nhiều kết quả tích cực, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Trong khi kinh tế thế giới rơi vào suy thoái thì Việt Nam vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 1,81% trong 6 tháng đầu năm 2020, thuộc nhóm cao nhất so với khu vực và thế giới. Trong khi ổn định xã hội ở nhiều khu vực trên thế giới bị đe dọa thì Việt Nam lại được coi là một quốc gia ứng phó với đại dịch hiệu quả hàng đầu thế giới, sớm có được trạng thái bình thường mới. Những kết quả tích cực đó đã cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chúng ta có được những thành tựu này là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, sát sao và hiệu quả của Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò rất quan trọng của Mặt trận Tổ quốc trong việc đẩy mạnh tinh thần thi đua yêu nước, vận động, phát huy truyền thống tương thân, tương ái và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Hiện nay, tình hình an ninh, chính trị trên thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Các nước lớn tăng cường điều chỉnh chiến lược cạnh tranh gay gắt; tranh chấp chủ quyền biên giới, biển đảo diễn biến phức tạp. Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, tác động toàn diện tới đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới. Những tác động, ảnh hưởng từ bên ngoài đối với chúng ta ngày càng tăng khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, với độ mở cao của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi sự đoàn kết, đồng tâm, đồng sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân để vượt qua thách thức, khó khăn, nắm bắt được những thời cơ, vận hội để phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham dự Đại hội. 
Phát huy truyền thống vẻ vang của 90 năm qua, Chính phủ trân trọng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động, quyết tâm thi đua thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong đó, chúng tôi trân trọng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các vị đại biểu phối hợp với các cơ quan Trung ương và các địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau:

Trước hết, chúng ta cần tiếp tục giương cao ngọn cờ tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, thành viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đoàn kết các dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết đồng bào trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài.

Mặt trận cần tiếp tục cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Triển khai có hiệu quả và tăng cường vận động nhân dân hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, phong trào lớn như các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”…

Chúng tôi mong muốn Mặt trận có nhiều hành động và việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng bị thiên tai...

Mặt trận cần tiếp tục thực hiện dân chủ, tổ chức thực hiện và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân để phản ánh với các cấp ủy, chính quyền. Tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Phát huy vai trò và vận động Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, các đồng chí cần phát huy vai trò, tích cực của Mặt trận trong việc tham gia tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong công tác thi đua khen thưởng, đề nghị Mặt trận cần chú trọng và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở. Quan tâm biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng; chú trọng động viên, chăm lo, phát huy vai trò người uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, trong các tầng lớp nhân dân.

Mỗi cán bộ Mặt trận chúng ta cần luôn lắng nghe để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; luôn gần dân, sát dân, gắn bó mật thiết với nhân dân để nói lên được tiếng nói của nhân dân, phải làm cho dân tin. Bên cạnh đó, chúng ta tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo, nhiệt tình, tận tụy, bám sát công việc của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là ở cơ sở.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Tại Đại hội hôm nay, thêm một lần nữa, tôi xin được nêu lại lời kêu gọi đoàn kết năm xưa của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng để giữ vững quyền tự do, độc lập của chúng ta…" .

Thực hiện tư tưởng đại đoàn kết và thi đua yêu nước của Người, chúng ta tin tưởng sau Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục được nhân lên; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và trở thành động lực quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước.

Xin chúc các đồng chí và các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục lập được nhiều thành tích mới trong các phong trào thi đua yêu nước.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí và các vị đại biểu./.

Hương Diệp - Ảnh Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều