Phân công các Bộ chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành 7 luật, nghị quyết

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 1/8/2022 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 3.

Cụ thể, Phó Thủ tướng phân công các Bộ: Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì soạn thảo 3 nghị định và 2 thông tư quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (có hiệu lực từ ngày 1/1/2023). Bộ Tài chính được giao chủ trì soạn thảo 8 văn bản quy định chi tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm (có hiệu lực từ ngày 1/1/2023).

Đối với Luật Thi đua, khen thưởng (có hiệu lực từ ngày 1/1/2024), Phó Thủ tướng phân công các Bộ: Nội vụ; Khoa học và Công nghệ; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Y tế chủ trì soạn thảo 10 văn bản quy định chi tiết. Ngoài ra, tất cả các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo Thông tư của các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ về công tác thi đua khen thưởng.

Bộ Công an được giao chủ trì soạn thảo 6 văn bản quy định chi tiết Luật Cảnh sát cơ động (có hiệu lực từ ngày 1/1/2023). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì soạn thảo 5 văn bản quy định chi tiết Luật Điện ảnh (có hiệu lực từ ngày 1/1/2023).

Đối với Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa (có hiệu lực từ ngày 1/8/2022), Phó Thủ tướng giao các Bộ: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì soạn thảo 4 văn bản quy định chi tiết.

Bộ Công an được giao soạn thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết, có trách nhiệm trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết theo Quyết định trên. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa và các bộ, cơ quan có liên quan trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được phân công chủ trì soạn thảo, trình văn bản; công khai nội dung, tiến độ, kết quả cụ thể từng giai đoạn trên cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ…

TTXVN/Báo Tin tức

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều