Phát biểu của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) - Ngày 26/6, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029. Ban Biên tập trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu quan trọng này:
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ ĐỖ VĂN CHIẾN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam

tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ,

lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029

*****

 

- Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội;

- Thưa đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ;

- Kính thưa các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ qua các thời kỳ;

- Thưa các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ;

- Thưa các cụ, các vị, các đồng chí và toàn thể Đại hội;

Hôm nay, tôi rất vui mừng, phấn khởi cùng với 2 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ XV (nhiệm kỳ 2024-2029). Trước hết, tôi xin gửi tới các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu và toàn thể Đại hội lời chào trân trọng, lời thăm hỏi sức khỏe, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể Đại hội!

Tôi biểu thị sự nhất trí và đánh giá cao các văn bản dự thảo trình Đại hội. Sau đây, tôi xin gợi mở, nhấn mạnh thêm một số nội dung để Đại hội cùng thảo luận, cụ thể như sau:

1. Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp (nhiệm kỳ 2019 - 2024):

Chúng ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động, phức tạp, khó đoán định, cạnh tranh nước lớn gay gắt, căng thẳng; xung đột vũ trang Nga – Ucraina; đại dịch Covid-19 bùng phát gây hậu quả nặng nề. Trong bối cảnh đó, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, đóng góp công sức cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực: Chính trị ổn định; kinh tế phục hồi, phát triển; các vấn đề văn hóa, xã hội được quan tâm giải quyết; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được tăng cường; công tác đối ngoại đạt được kết quả ấn tượng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả toàn diện; đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước được nâng lên; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và tăng cường.

Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tham mưu, đề xuất thực hiện được 5 kết quả nổi bật, ngoài Nghị quyết của Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, đó là:

 (1) Đã báo cáo, đề xuất, đề nghị đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dày công nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xuất bản cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" thể hiện nhất quán, xuyên suốt chủ trương của Đảng về vai trò của nhân dân; về dựa vào dân để xây dựng Đảng và Nhà nước; về truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(2) Bộ Chính trị đã quyết định nâng tầm Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ trực thuộc Ban Bí thư lên trực thuộc Bộ Chính trị (như vậy, ở Trung ương chỉ có Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam trực thuộc Bộ Chính trị); ban hành Quyết định số 120-QĐ/TW về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam để giúp việc cho Uỷ ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực.

(3) Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 35-KL/TW về các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị, theo đó, đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được nâng lên 1 bậc trong hệ thống chức danh lãnh đạo.

(4) Ban Chấp hành Trung ương đã tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

(5) Tổ chức tri ân, tặng quà cho gần 20.000 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ; trong 7 tháng đã vận động làm được 5.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, góp phần cùng với tỉnh Điện Biên hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trong toàn tỉnh.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Công Thủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

2. Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ XIV:

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, phối hợp hành động của các tổ chức thành viên: 6/6 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, cả 5 chương trình đều đạt kết quả quan trọng, toàn diện, tôi xin nhấn mạnh 5 kết quả nổi bật, đó là:

(1). MTTQ Việt Nam các cấp từ tỉnh đến cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động cử tri của tỉnh hăng hái đi bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong điều kiện cách ly nghiêm ngặt để phòng, chống đại dịch Covid-19, tỷ lệ cử tri đi bầu cử của tỉnh đạt 99,8%, bầu 1 lần đủ số đại biểu Quốc hội, đủ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đó là con số biết nói về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, là niềm tin của cử tri và nhân dân đối với chế độ, trước hết là đối với vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn của tỉnh Phú Thọ.

(2). MTTQ Việt Nam các cấp từ tỉnh đến xã đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng tổ chức Đảng và chính quyền vững mạnh. Đã thực hiện hàng trăm cuộc giám sát, tập trung vào những vấn đề nhân dân quan tâm, đã tập hợp nhiều ý kiến xác đáng, tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và nhân dân gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết; tích cực tổ chức hòa giải ở cơ sở với hơn 85% cuộc hòa giải thành, góp phần gìn giữ “tình làng nghĩa xóm”, đoàn kết, đồng thuận ở các khu dân cư.

(3). Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ và các tổ chức thành viên đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, góp phần để 6/13 đơn vị cấp huyện, 136/196 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục; vận động, quyên góp được hơn 160 tỷ đồng, hỗ trợ làm mới và sửa chữa 2.152 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ trên 9,2 ngàn lượt người nghèo về tư liệu sản xuất, chữa bệnh và giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, học giỏi; các hộ nghèo, cận nghèo đều được tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán.

(Trong công tác vận động quần chúng, tôi rất ấn tượng với việc tỉnh đã vận động nhân dân làm “mâm cỗ” kính dâng các Vua Hùng trong dịp giỗ tổ 10/3, đón con cháu về xum họp tưởng nhớ, tri ân, công đức của các Vua Hùng. Đó là cách làm có nhiều ý nghĩa, hợp lòng dân, cần tổng kết rút kinh nghiệm để thực hiện rộng rãi, sâu sắc hơn. Tôi xin thưa với Đại hội, có một lần đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu chia sẻ với tôi thông tin đó, tôi mới nảy ra ý tưởng tri ân các chiến sĩ Điện Biên Phủ và thảo luận với các đồng chí trong Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sau đó báo cáo với các đồng chí lãnh đạo và nhận được sự nhất trí và động viên cố gắng làm. Theo đó, MTTQ Việt Nam đã đứng ra tổ chức cuộc tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong dịp kỷ niệm 75 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và nhận được sự ủng hộ rất lớn).

(4). MTTQ Việt Nam các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt vai trò nòng cốt chính trị, vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đoàn kết một lòng, đồng cam, cộng khổ, với những tháng ngày không thể nào quên “vật lộn”, “chiến đấu” đẩy lùi đại dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Mặt trận của tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ qua cũng còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại như báo cáo chính trị đã nêu rất đầy đủ, tôi xin phép không nhắc lại; chỉ xin lưu ý thêm một việc là: công tác nắm tình hình nhân dân cần chủ động hơn nữa trong việc đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết một số vụ việc phức tạp ngay từ khi mới phát sinh. Với phương châm nếu chủ quan thì một đốm lửa có thể đốt cháy cả cánh rừng.

Tựu chung lại, chúng ta cơ bản hoàn thành mục tiêu Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ XIV đã đề ra; động viên các tầng lớp nhân dân đồng lòng, chung sức, cùng với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang của tỉnh Phú Thọ, phấn đấu đạt được kết quả đáng trân trọng: Tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2023 tăng gần 7,6%, nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao, đứng thứ 03/14 tỉnh Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ; quy mô kinh tế hết năm 2023 tăng trên 1,3 lần so với năm 2020, vượt mốc 100 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 34/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 03/14 tỉnh Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ; sự nghiệp giáo dục đào tạo đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố; đời sống của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%; bao phủ bảo hiểm y tế gần 94%; niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của các cấp chính quyền không ngừng được củng cố và tăng cường.

Tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu và Đại hội ghi nhận, chúc mừng và biểu dương kết quả đáng trân trọng của MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Công Thủy tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ, Bác Tôn

3. Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Đại hội lần thứ XV (nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có biến động phức tạp, nhanh chóng, khó lường sẽ tác động đến tình hình ở trong nước, thuận lợi đan xen với khó khăn, có mặt khó khăn nhiều hơn thuận lợi, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, đề cao tinh thần tự lực, tự cường, khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả toàn diện, to lớn hơn nữa. Trên tinh thần đó, tôi xin gợi mở một số nội dung Đại hội cần thảo luận, thống nhất như sau:

Một là, Cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc". Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 7 nhóm giải pháp được nêu trong Nghị quyết, phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh Phú Thọ, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, niềm tin, khát vọng xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển giàu đẹp, cùng với cả nước phấn đấu đạt được mục tiêu “đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Hai là, tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng với xã hội số để tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với phương châm: nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật và nhân dân được hưởng lợi thật. Đồng thời quan tâm triển khai thực hiện thật tốt 2 nội dung mới: Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và Chương trình Xây dựng khu dân cư "Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”. (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không có hội viên, đoàn viên do vậy hoạt động ở địa bàn khu dân cư là quan trọng nhất, đối tượng vận động là toàn dân, tính chất toàn diện; làm sao để nhân dân ủng hộ việc tốt và phê phán việc xấu, xây dựng từng thôn xóm bản an yên là cơ sở quan trọng để ổn định và phát triển. Cha ông ta từ xưa đến nay, nhà có việc gì khẩn cấp đều kêu “Ơi làng nước ơi”, không ai gọi “Ơi ông trung ương ơi”, chính vì vậy việc hướng về cơ sở chính là mục đích của chương trình "Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”).

Ba là, Phát huy mạnh mẽ hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thấm nhuần sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong bài viết kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: “lấy “yên dân” là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Cụ Nguyễn Trãi đã từng nói: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”; chúng ta là con cháu của cụ, phải ghi nhớ điều đó và phải nghĩ thêm rằng nếu dân chưa yên thì phải xem lại việc ta làm).

Bốn là, muốn đổi mới cách nghĩ, cách làm, muốn nâng cao kết quả và chất lượng công việc... thì cán bộ là nhân tố quyết định. Do vậy, nhiệm kỳ này, chúng ta phải cùng nhau đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ công tác Mặt trận, theo phương châm: Tận tụy để dân mến/Trách nhiệm để dân thương/Kỷ cương để dân trọng/Năng động để dân được nhờ.

(Trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ trực tiếp bồi dưỡng cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố. Tôi có tâm niệm rằng, khi Đảng, Nhà nước phân công thì chúng ta phải làm tốt công tác Mặt trận với phương châm “Ta hèn ta tìm về nơi vắng vẻ/Người khôn tìm về chốn lao xao”. Đảng tin, dân cậy phân công ta làm Mặt trận thì chúng ta phải cố gắng làm tròn vai, thuộc bài và với phương châm “Tận tâm, tận lực, không tham sân si”, thấy người ta giàu có thì mừng cho người ta và đừng cố quá, chúng ta cố quá thì sẽ quá sức. Bởi vậy Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ trực tiếp bồi dưỡng cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố để chúng ta cùng thông suốt về tư tưởng và cùng nhau làm tốt hơn).

Năm là, Giữ vững mối quan hệ “máu-thịt” giữa Đảng với nhân dân, truyền thống đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc, giữa đồng bào có đạo và không có đạo, giữa các thế hệ cán bộ, tập hợp rộng rãi các giai cấp, giai tầng xã hội, không ngừng củng cố, tăng cường, phát huy truyền thống, sức mạnh của khối đại đoàn kết, khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo, khát vọng xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển giàu đẹp và như văn kiện Đại hội tỉnh Phú Thọ đã xác định là tỉnh phát triển hàng đầu của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.


4. Về công tác nhân sự của Đại hội.

Trân trọng đề nghị các cụ, các vị, các đồng chí đại biểu phát huy dân chủ, đồng thuận hiệp thương cử được những người xứng đáng nhất: Có năng lực, uy tín, tâm huyết với công tác Mặt trận, trách nhiệm cao với đất nước, với quê hương Phú Thọ; Có cơ cấu hợp lý các thành phần, nhất là những người tiêu biểu trong công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, dân tộc, tôn giáo, ...để MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ thật sự là địa chỉ tin cậy, là mái nhà chung đoàn kết, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. (Với phương châm cái gì khó nói, không nói được với ai thì nói với MTTQ, MTTQ sẽ tìm cách hóa giải và khi MTTQ góp ý với cấp ủy chính quyền thì cấp ủy, chính quyền không nên tự ái và coi đó là kênh thông tin để cấp ủy, chính quyền quyết định cho chính xác, lắng nghe ý kiến sẽ làm cho mọi việc tốt hơn).

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!

Nhân dịp này, thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp công tác để MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần để hệ thống MTTQ Việt Nam cả nước hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình. Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng, trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ sẽ làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang của tỉnh, một vùng đất hội tụ hồn thiêng sông núi, nơi thờ tự các Vua Hùng - Tổ tiên của dân tộc Việt Nam, quê hương của trạng nguyên Vũ Duệ, xử sở của “rừng cọ, đồi chè”, phát huy nội lực, tự hào, tự tin xây dựng tỉnh Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc: vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh, trong lành về môi trường và hạnh phúc cho mọi người dân.

Xin chúc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu và toàn thể Đại hội mạnh khoẻ, hạnh phúc và thắng lợi.

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều