Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tại Lễ ra mắt cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Mặt trận) - Chiều ngày 18/11, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã có bài phát biểu quan trọng tại Lễ ra mắt cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ban Biên tập trân trọng đăng nội dung bài phát biểu.

- Kính thưa đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương,

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

- Kính thưa các cụ, các vị, các đồng chí!

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của các tầng lớp nhân dân trong cả nước đang hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023) - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật long trọng tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thay mặt Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các cụ, các vị, các đồng chí đại biểu lời chào trân trọng, lời chúc mừng sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!

Kính thưa các cụ, các vị và các đồng chí!

Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, là cội nguồn sức mạnh, để dân tộc ta trường tồn và phát triển, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là đường lối chiến lược, có ý nghĩa sống còn của cách mạng Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, thời đại Hồ Chí Minh là thời đại huy hoàng bậc nhất về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhờ đoàn kết mà chúng ta làm nên Cách mạng tháng 8 thành công, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; làm nên đại thắng mùa xuân 1975 rực rỡ cờ hoa, non sông thu về một mối.

Trong thời kỳ đổi mới, phát triển đất nước, nhờ có đoàn kết mà chúng ta vượt qua được thời kỳ khó khăn, gian khổ khi xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, bước sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay mà văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định và nhiều lần đồng chí Tổng Bí thư đã nhắc lại. Nhờ có đoàn kết mà chúng ta chiến thắng đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; về cơ bản “làm đủ ăn”, “xuất đủ nhập”, “thu đủ chi”; có tích lũy để cải cách tiền lương và đầu tư các dự án trọng điểm quốc gia.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trải qua 93 năm xây dựng và phát triển, Mặt trận Dân tộc Thống nhất, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với các hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau phù hợp với tình hình và nhiệm vụ cách mạng của mỗi thời kỳ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn là mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là nòng cốt chính trị, tập hợp, đoàn kết các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu của các giai tầng xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài…, tạo thành sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam, kết hợp với sức mạnh thời đại đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!

Kính thưa các cụ, các vị, các đồng chí!

Nhằm hệ thống hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp các cấp, các ngành, các địa phương, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế hiểu rõ, nắm vững, triển khai hiệu quả hơn nữa công tác quan trọng này, đồng thời định hướng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Tạp chí Cộng sản xuất bản cuốn sách rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đây là một Cuốn sách rất quý, tổng kết thực tiễn, bổ sung, nâng tầm lý luận về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, được nghiên cứu, phân tích sâu sắc, tập hợp tư liệu, hình ảnh, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, các tầng lớp trong xã hội. Đó là những tư tưởng vượt trội, tầm nhìn sâu rộng, biện chứng, thực tiễn về đại đoàn kết toàn dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Văn phong mộc mạc, dễ hiểu, dễ nhớ, sâu lắng, đi vào lòng người.

Nội dung cuốn sách toát lên tư tưởng lớn, tình cảm chân thành của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc với các địa phương, cơ quan, đơn vị ở nhiều địa bàn khác nhau, từ miền núi, biên giới đến miền biển; từ nhà máy đến ruộng đồng. Đến đâu, đồng chí Tổng Bí thư cũng dành thời gian thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng, các đồng chí thương bệnh binh, các cụ cao tuổi, các cháu thiếu niên, nhi đồng, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo… Những lời thăm hỏi, động viên đó có sức lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện sự quan tâm, tình cảm yêu thương, đồng cảm của người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước ta với các tầng lớp nhân dân, để lại ấn tượng sâu sắc, làm lay động lòng người.

Nội dung cuốn sách gồm bài Tổng quan và 75 bài nói, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi cùng với 142 bức ảnh dung dị, đời thường của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các chuyến thăm và làm việc ở 63 tỉnh, thành phố và nhiều cơ quan, đơn vị. Ý kiến chỉ đạo sâu sắc, tâm huyết của đồng chí Tổng Bí thư luôn khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng cống hiến vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Kính thưa các cụ, các vị, các đồng chí đại biểu!

Cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, có giá trị đặc biệt. Cuốn sách sẽ là cẩm nang lâu dài về lý luận, thực tiễn, mang tầm lịch sử, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay, qua đó giúp cho cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn; là cơ sở chính trị để quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đồng thời Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ chỉ đạo cụ thể hóa vào Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029; khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như của Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong ước.

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công

Xin trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều