Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong đội ngũ cán bộ Mặt trận

(Mặt trận) - Sáng 22/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã khai mạc Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2017 cho cán bộ Mặt trận tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào. Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Lễ khai mạc.

Tham dự Hội nghị còn có các Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Bùi Thị Thanh, Nguyễn Hữu Dũng, cùng 155 học viên đến từ 29 tỉnh từ Đà Nẵng trở vào phía Nam.

 Toàn cảnh Lễ khai mạc Khóa tập huấn.

Đại biểu tham dự Hội nghị sẽ được Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh phổ biến kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ sáu; đồng thời chia thành các nhóm thảo luận các chuyên đề liên quan đến công tác Mặt trận như công tác Tuyên giáo, Phong trào, Dân chủ - Pháp luật, Dân tộc và Tôn giáo.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm vui mừng và ghi nhận sự quan tâm của Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện khu vực phía Nam từ Đà Nẵng trở vào, khi cử cán bộ Mặt trận các cấp tham dự Hội nghị để kịp thời triển khai, bổ sung một số nhiệm vụ mới, tập huấn sâu rộng, giải đáp những kiến nghị của địa phương về công tác Mặt trận, từ đó nâng cao chất lượng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai, đánh giá công tác Mặt trận năm 2017 và những năm tiếp theo.

Điểm lại công tác Mặt trận trong 8 tháng đầu năm 2017, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những nỗ lực của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong việc triển khai Chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong đó nhiều nội dung công tác có sự chuyển biến tích cực, hiệu quả ở Trung ương và cơ sở. “Tại Hội nghị lần thứ sáu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi nhận công tác Mặt trận có nhiều đổi mới, sáng tạo và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Ở địa phương, công tác Mặt trận đã đóng góp tích cực cho việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nêu.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, công tác tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước đảm bảo định kỳ và nâng cao về chất lượng. Báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV được đại biểu Quốc hội và dư luận rất quan tâm. “Hiện nay, ở địa phương, mối quan hệ giữa Mặt trận với cấp ủy, chính quyền ngày càng có bước phát triển vì phát huy quyền làm chủ của nhân dân chính là thông qua Mặt trận và các đoàn thể. Gần đây, những vấn đề Mặt trận kiến nghị tại mỗi kỳ họp Quốc hội đều được Chính phủ có văn bản trả lời và giao cho các bộ, ngành xử lý”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thông tin.

Cùng với đó, hưởng ứng Lễ phát động của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam vận động toàn dân tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, sau 3 tháng phát động, tổng số tiền thu được là hơn 197 tỷ đồng, ủng hộ trực tiếp và đóng góp về Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, xây mới và sửa chữa hơn 18 ngàn căn nhà trị giá hơn 736 tỷ đồng, hơn 207 ngàn suất quà được trao tặng trị giá hơn 121 tỷ đồng. Các hoạt động vì người nghèo, vận động hỗ trợ, cứu trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, sự cố môi trường được triển khai kịp thời, góp phần giúp đỡ nhân dân từng bước ổn định cuộc sống. Đặc biệt, trước ảnh hưởng liên tục bởi lũ ống và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó 4 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng với nhân dân cả nước đã chung tay ủng hộ nhằm chia sẻ, động viên và giúp đồng bào miền núi phía Bắc vượt qua khó khăn, mất mát, ổn định cuộc sống.

 “MTTQ Việt Nam đã ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đồng thời hiệp thương với các đoàn thể để giải quyết hiệu quả các vấn đề để Mặt trận thực sự là cầu nối quan trọng trong việc thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn như việc nắm tình hình nhân dân, phản ánh ý kiến của nhân dân chưa bài bản, thường xuyên. Việc triển khai cuộc vận động vẫn chưa đi vào chiều sâu, chưa có sự phối hợp chặt chẽ, chưa có cách làm sáng tạo và sự chuyển biến tại các khu dân cư khiến cho việc triển khai các phong trào của Mặt trận chưa hiệu quả, chưa phát huy được sức mạnh của Mặt trận từ các khu dân cư. Một số nội dung từ các chương trình giám sát chưa cao; việc theo dõi, đôn đốc xử lý các kiến nghị sau giám sát còn chưa sâu sát.

 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ khai mạc.

Từ thực tiễn trên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị trong thời gian tới, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp cần tập trung đổi mới nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam” và đổi mới việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) theo hướng thiết thực hơn, tránh hình thức, hiệu quả thấp.

Cùng với đó, Mặt trận các cấp cần phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trong đó cần tập trung quán triệt, hướng dẫn triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến xã, phường, trị trấn và khu dân cư; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản của cộng đồng tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tăng cường chỉ đạo điểm và rút kinh nghiệm trong triển khai cuộc vận động ở các cấp. “Ngày 28/8 sắp tới, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017 với 72 công trình tiêu biểu và phát động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” để Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phát động hiệu quả phong trào thi đua tới từng đoàn viên, hội viên của mình”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nêu.

Đồng thời, tiếp tục phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh vì công tác giám sát, phản biện xã hội hiện nay đã đủ cơ sở pháp lý để thực hiện. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, một số vấn đề cần phải giám sát đột xuất, đột biến, cần kiểm tra thường xuyên để thấy được thực tế hiện nay tại mỗi cơ sở. “Người cán bộ Mặt trận cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết đoán, quyết liệt, quyết làm để thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo là công tác đối ngoại nhân dân và công tác cán bộ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng hệ thống Mặt trận các cấp cần tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận và tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ chuyên trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để có phương án chuẩn bị xây dựng đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Đối với đại biểu tham dự Hội nghị, để kiến thức được trang bị vận dụng vào thực tiễn một cách bài bản, sáng tạo, đạt hiệu quả, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị mỗi cán bộ Mặt trận cần nắm vững những chuyên đề tại Hội nghị, tăng cường sự trao đổi qua lại, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, từ đó góp phần sáng tỏ những vấn đề đặt ra trong thực tiễn. “Mỗi người cán bộ Mặt trận phải yêu công việc của mình, tâm huyết với công việc mình đang làm, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mình tại khu dân cư và ở đâu có nhân dân thì ở đó có đội ngũ cán bộ Mặt trận”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Hương Diệp - Ảnh Quốc Định

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều