Phát huy tinh thần xung kích đi đầu của từng đảng viên trong triển khai nhiệm vụ

(Mặt trận) - Sáng ngày 13/7, tại Hà Nội, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham dự Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 -2025.
 Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Phùng Khánh Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh cơ quan; Bí thư, Phó Bí thư đại diện các chi bộ trong toàn Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng Chi bộ Ban Tuyên giáo.

Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo

 Quang cảnh Đại hội
Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo nhiệm kỳ 2022 - 2025 được tiến hành trong không khí cả nước và toàn Đảng, toàn dân ta đang tích cực triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, quyết định quan trọng của các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công tác đối ngoại.

Chi bộ Ban Tuyên giáo có 12 đảng viên, nhiệm kỳ 2020-2022, toàn thể đảng viên trong Chi bộ Ban Tuyên giáo đã sôi nổi thi đua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; Cấp ủy đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”…

 
 Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu tại Đại hội
Chi ủy phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Ban, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên, công chức cùng nhau đoàn kết phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo cơ quan trên lĩnh vực công tác tuyên giáo; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác. Đảng viên trong Chi bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định con đường đi lên CNXH của Đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ.

Liên tục trong 2 năm qua (2020, 2021), Chi bộ Ban Tuyên giáo đều đạt danh hiệu "Chi bộ trong sạch vững mạnh", 100% đảng viên được công nhận đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên... Trong đó, tập thể Chi bộ 5 năm liền được công nhận xuất sắc tiêu biểu và được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen; 06 lượt đảng viên đạt danh hiệu đảng viên xuất sắc.

 Biểu quyết tại Đại hội
Nhiệm kỳ 2022-2025, với 7 nhóm chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp, Chi bộ Ban Tuyên giáo tiếp tục đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao...

Tại Đại hội, đảng viên trong Chi bộ đã cùng tham luận nhằm chia sẻ những kinh nghiệm rút ra trong triển khai nhiệm vụ; đồng thời thảo luận về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2022-2025 để toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên giáo của MTTQ Việt Nam.

Mỗi cán bộ Đảng viên phải chuyên nghiệp hơn trong thực hiện nhiệm vụ

 Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Chi ủy Ban Tuyên giáo nhiệm kỳ 2022-2025
Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Ban Tuyên giáo trong nhiệm kỳ 2020-2022, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho rằng, chi bộ đã chủ động phối hợp với lãnh đạo Ban, tổ chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, các đảng viên trong Chi bộ luôn tin tưởng, yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ tham mưu cho Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam ban hành các Hướng dẫn về công tác tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận; tổ chức nắm bắt, phản ánh, tổng hợp tình hình nhân dân; tổ chức thành công hai giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” và “ Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”; công tác phối hợp với các cơ quan báo chí được triển khai hiệu quả; công tác tổ chức xây dựng đảng được triển khai hiệu quả... Điều này thể hiện sự nghiêm túc, thể hiện sức sống của một chi bộ, từ đó góp phần xây dựng Chi bộ vững mạnh toàn diện.

“Những kết quả này góp phần lớn vào thành công chung của Đảng ủy Cơ quan cũng như hệ thống MTTQ Việt Nam trong thời gian qua”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Đồng tình với 7 nhóm chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp mà chi bộ Ban Tuyên giáo đề ra, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ Ban Tuyên giáo cần làm tốt công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Đảng viên; tiếp tục phát huy hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của Ban để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Mỗi cán bộ Đảng viên phải chuyên nghiệp hơn trong thực hiện nhiệm vụ, Chi ủy và lãnh đạo ban cần phối hợp đánh giá lại năng lực chuyên môn của từng vị trí để đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi Đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới.”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu gợi mở.

 Đại biểu tham dự chúc mừng Chi ủy Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2025
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng đề nghị, trong lãnh đạo công tác chuyên môn, Chi ủy và lãnh đạo Ban cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng đoàn, Ban Thường trực để tiếp tục đề ra các chương trình hành động và giải pháp cụ thể trong triển khai nhiệm vụ hàng năm; song song với đó cần rà soát chức năng, nhiệm vụ của ban và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí của MTTQ Việt Nam tuyên truyền hiệu quả nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua, các chương trình giám sát, phản biện, hoạt động đối ngoại, nhân dân của MTTQ Việt Nam; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành công việc, nhất là trong theo dõi hoạt động báo chí, nắm bắt tình hình nhân dân, hoạt động tuyên truyền trên hệ thống trang Fanpage của MTTQ Việt Nam,...

Nhấn mạnh tới vấn đề nêu gương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị, mỗi đảng viên trong chi bộ cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tinh thần xung kích đi đầu trong từng công việc cụ thể.

“Cần xây dựng môi trương làm việc thân thiện, đoàn kết, mỗi thành viên cùng nỗ lực để vun đắp cho sự đoàn kết đó”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Trên tinh thần đoàn kết, khách quan, công tâm, công bằng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị đảng viên trong chi bộ cần bám sát nội dung đề án, phương án nhân sự của nhiệm kỳ 2022-2025 để sáng suốt lựa chọn ra tập thể Chi ủy nhiệm kỳ mới đủ tiêu chuẩn, trách nhiệm nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới.

 Đồng chí Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ
Tại Đại hội, Đảng viên trong Chi bộ đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Trong đó đồng chí Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Hương Diệp - ảnh Kỳ Anh, Quang Vinh 

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều