Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy kiểm tra công tác tôn giáo tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

(Mặt trận) - Sáng ngày 9/8, Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam, do ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phát huy vai trò người tiêu biểu trong các tôn giáo và công tác tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo tại huyện Cư Kuin (Đắk Lắk).
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu chỉ đạo

Báo cáo của huyện Cư Kuin cho thấy, phát huy vai trò người tiêu biểu trong các tôn giáo, trong thời gian qua cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện Cư Kuin đã lựa chọn và xây dựng được đội ngũ người tiêu biểu làm nòng cốt, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động.

Hiện, toàn huyện có 44 chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tham gia là đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong đó 1 chức sắc là đại biểu HĐND tỉnh (1 Mục sư); 2 chức sắc, chức việc, 4 tín đồ tiêu biểu là đại biểu HĐND cấp huyện; 4 chức sắc, chức việc, 23 tín đồ là đại biểu HĐND cấp xã; 1 chức sắc tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 10 chức sắc, chức việc tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. 

Công tác phát triển đảng viên có tôn giáo được các cấp ủy chú trọng và quan tâm. Toàn huyện có 238 đảng viên là người có tôn giáo (trong đó: 186 đảng viên là tín đồ Công giáo, 28 đảng viên là tín đồ Tin lành và 24 đảng viên là tín đồ Phật giáo) chiếm 5,36% tổng số đảng viên của huyện.

Các đại biểu tham dự

Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong huyện đã chọn lọc, xây dựng được 190 người tiêu biểu phong trào tôn giáo. Hầu hết người tiêu biểu phong trào đã có những đóng góp tích cực trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của tổ chức và đồng bào các tôn giáo; tích cực tham gia hưởng ứng, dẫn dắt và thúc đẩy tín đồ các tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hướng hành đạo tiến bộ “Tốt đời đẹp đạo”, tham gia đấu tranh với những hoạt động lợi dụng tôn giáo chống phá khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động tư tưởng ly khai, chia rẽ, gây mất ổn định chính trị, TTATXH của các thế lực thù địch.

Cư Kuin là địa phương có đông tín đồ của 3 tôn giáo (Công giáo, Tin Lành, Phật giáo) chiếm gần 60% dân số trong huyện và gần 38% dân số là đồng bào các DTTS tại chỗ. Chính vì vậy, việc tăng cường tập hợp, đoàn kết các tôn giáo trên địa bàn huyện cũng được đặc biệt quan tâm.

Thông qua các hình thức tập hợp, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo... đã tăng cường sự đoàn kết giữa các tôn giáo trong khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời phát huy được các tôn giáo tham gia phát triển KT-VH-XH, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo...

Huyện đã tổ chức được 33 cuộc tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư nguyện vọng giữa cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận với các chức sắc, chức việc, tổ chức tôn giáo trực thuộc. Qua đó đã giải quyết kịp thời các nhu cầu nguyện vọng tôn giáo phát sinh; đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo xâm hại an ninh quốc gia, TTATXH, qua đó góp phần tăng cường đoàn kết các tôn giáo trong khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Uỷ viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu

Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện đã vận động các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tích cực tham gia các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc"phong trào PCTP và TNXH... Kết quả công tác tuyên truyền, vận động đã được các tôn giáo tích cực triển khai và đem lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay các xã đã và đang đạt chuẩn NTM của huyện có số lượng đồng bào Công giáo tương đối lớn. Đáng kể như: xã Hòa Hiệp (đồng bào Công giáo chiếm khoảng 86%), xã Ea Ktur (đồng bào Công giáo chiếm khoảng 48%), xã Dray Bhăng (đồng bào Công giáo chiếm 63%).

Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện đã quan tâm vận động, tạo điều kiện, thu hút được nhiều chức sắc, chức việc, tu sĩ, tín đồ tiêu biểu các tôn giáo tham gia hoạt động xã hội, tham gia Uỷ viên Uỷ ban MTTQ, tham gia ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội và là đoàn viên, hội viên của 5 đoàn thể chính trị - xã hội và một số đoàn thể khác với tỷ lệ cao, trong đó trân trọng các đồng chí đã vận động được số chức sắc, chức việc Công giáo và đạo Tin Lành tham gia Uỷ ban MTTQ các cấp đông hơn nhiều so với số lượng chức sắc Phật giáo.

Tại cuộc họp đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc phát huy vai trò người tiêu biểu trong các tôn giáo và công tác tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở địa phương.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu kết luận cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang của huyện Cư Kuin đã đạt được trong phát huy vai trò của người tiêu biểu trong các tôn giáo và trong tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo trên địa bàn huyện thời gian qua.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cũng đề nghị, Thường trực huyện uỷ, UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị của huyện cần tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người tiêu biểu và phát huy vai trò người tiêu biểu phong trào trong các tôn giáo..

Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị, bộ máy cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện trong sạch vững mạnh, gần dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân, với đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo.

Kịp thời quan tâm, giải quyết các tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của các tổ chức, chức sắc, chức việc và đồng bào các tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ, không để tâm tư, vụ việc tồn đọng, kéo dài gây bức xúc; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm, dứt điểm những hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng, vấn đề dân tộc để kích động tư tưởng ly khai, chia rẽ khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ của các thế lực thù địch, cực đoan, chống đối.

Chủ động và tăng cường phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo hợp pháp, các hội thánh, chi hội Tin Lành, của chức sắc, chức việc các tôn giáo trong tuyên truyền vận động đồng bào các tôn giáo, các dân tộc thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho người tiêu biểu phong trào, đồng thời phát huy vai trò quy tụ, nhân tố tích cực trong chức sắc, chức việc, tín đồ tiêu biểu các tôn giáo trong tham gia phát triển KTXH, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội và xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ địa phương, từ cơ sở, từ các buôn, làng.

Quan tâm tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, kinh phí hoạt động của Ban Đoàn kết Công giáo huyện, để thực hiện tốt vai trò đoàn kết, tập hợp đồng bào Công giáo sống "Tốt đời đẹp đạo", "kính Chúa yêu nước", tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm tốt vai trò cầu nối giữa cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận với giáo hội Công giáo.

Quan tâm, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận trong huyện đảm bảo về số lượng và chất lượng; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp. Đối với các đề xuất, kiến nghị khác, Đoàn công tác trân trọng tiếp thu và sẽ tổng hợp chuyển tới cấp có thẩm quyền và cơ quan chức năng của tỉnh và Trung ương.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều