Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW và Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Lâm Đồng

(Mặt trận) - Ngày 8/9, Đoàn khảo sát do Phó Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng làm trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Lâm Đồng. Đoàn tiến hành khảo sát, nắm tình hình về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VII) về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận Dân tộc thống nhất; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 13/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh - thực trạng và giải pháp.  
 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chủ trì cuộc làm việc
Báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết, ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, nhìn chung, việc triển khai thực hiện 2 nghị quyết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện nghiêm túc, từ công tác tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến tuyên truyền, cụ thể hóa chương trình, kế hoạch thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trong việc quán triệt và thực hiện chủ trương đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận Dân tộc thống nhất, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Công tác tập hợp đoàn kết Nhân dân trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Vận động Nhân dân đồng thuận thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy dân chủ, tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tập hợp kiến nghị và nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân...

Từ năm 2003 đến nay, MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nội dung và hình thức phong phú, thiết thực, đề cao tính tự quản, phát huy sức mạnh đoàn kết của Nhân dân xây dựng cộng đồng, khu dân cư vững mạnh.

MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đã tổ chức hàng chục cuộc giám sát; tham gia vận động và tiếp nhận được hơn 262 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh, hỗ trợ xây dựng mới 8.430 căn nhà, sửa chữa 3.438 căn nhà đại đoàn kết, kịp thời hỗ trợ phát triển sản xuất, giúp đỡ học sinh, sinh viên, bệnh nhân nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, phối hợp tiếp nhận hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh…

Riêng năm 2020, 2021, đã huy động được hơn 85,4 tỷ đồng Quỹ Ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19; gần 27.000 tấn rau, củ, quả; 472 tấn gạo và nhiều trang thiết bị, nhu yếu phẩm khác để kịp thời hỗ trợ Nhân dân trong và ngoài tỉnh gặp khó khăn do dịch bệnh…

Thông qua thực hiện 2 nghị quyết đã góp phần làm cho đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định; hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, sắp xếp, kiện toàn; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được bảo đảm; khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh được củng cố, tăng cường.

Tại buổi làm việc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã làm rõ thêm các vấn đề đoàn khảo sát nêu như: Những thuận lợi, khó khăn trong tập hợp phát huy khối đại đoàn kết của một tỉnh có đông đồng bào DTTS, đồng bào các tôn giáo cùng sinh sống, làm việc, sinh hoạt. Kinh nghiệm trong quá trình phối hợp với các tổ chức thành viên vận động tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp Nhân dân. Kinh nghiệm trong phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch thông qua các trang mạng xã hội. Việc triển khai giám sát phản biện của MTTQ tỉnh làm rất tốt và được cơ quan chức năng tiếp thu, điều chỉnh phù hợp, sát thực tiễn. Lâm Đồng có nhiều mô hình mới cách làm hay trong thực hiện các cuộc vận động, nhất là trong công tác bảo vệ môi trường, cải cách hành chính…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Lâm Đồng trong thực hiện 2 nghị quyết trong thời gian qua. MTTQ tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt của các tổ chức thành viên, tổ chức chính trị - xã hội cùng nhau thực hiện xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết, ngày 17-11-1993, Bộ Chính trị (khóa VII) đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW “Về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận Dân tộc thống nhất” và ngày 12-3-2003 Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đây là những Nghị quyết rất quan trọng về đại đoàn kết toàn dân tộc nói chung và công tác Mặt trận nói riêng trong tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ đổi mới.

"Từ nội dung quan trọng của Nghị quyết, năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao tôi làm chủ nhiệm triển khai nghiên cứu đề tài cấp Bộ đặc biệt: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VII) ngày 17-11-1993: Về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận Dân tộc thống nhất và Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12-3-2003 Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX): Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh - Thực trạng và giải pháp”. Qua triển khai đề tài nhằm làm rõ thực trạng, ưu điểm, hạn chế và đề xuất phương hướng, giải pháp, kiến nghị đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nhà nước, Đảng đoàn, Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc phù hợp với điều kiện mới trong thời gian tới.", Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng thông tin.

Trân trọng tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khẳng định, những ý kiến này sẽ góp phần góp phần giúp nhóm đề tài nói riêng để hoàn thiện hơn bản Báo cáo tổng hợp và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nói chung vận dụng vào quá trình công tác nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc phù hợp với điều kiện mới trong thời gian tới

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị MTTQ tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế để tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh thực hiện tốt chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống đại đoàn kết dân tộc, vận động, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; Tiếp tục hướng các hoạt động về cơ sở, địa bàn khu dân cư để vận động, tập hợp, đoàn kết Nhân dân, nhất là thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Trước đó, buổi sáng 8/9, đoàn khảo sát đã đi thực tế và khảo sát tại huyện Lâm Hà xoay quanh nội dung này.

Thực hiện các nội dung của Nghị quyết, trong thời gian qua Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp thông qua các phòng trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đạt nhiều kết quả. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và phát triển, tăng cường sự đồng thuận xã hội. Vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên ngày càng thể hiện rõ nét, như: Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước ngày càng được quan tâm; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và đồng bộ; hoạt động của Mặt trận ngày càng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và hướng hoạt động về cơ sở, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trong triển khai nhiệm vụ, phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại...

Cùng với đó là sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ huyện đến cơ sở, sự tham gia trách nhiệm của các tổ chức thành viên; công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền và các tổ chức thành viên, các địa phương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; hoạt động của Mặt trận ngày càng thiết thực, gắn bó với lợi ích trực tiếp của Nhân dân, nhận được sự quan tâm và hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp Nhân dân, góp phần chung tay thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị chính trị của địa phương. Đến nay, toàn huyện có 170/177 thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt 96%; có 139/141 cơ quan, đơn vị đạt cơ quan văn hóa, đạt 98,6%; có 34.580/37.278 hộ gia đình văn hóa, đạt 92,8%; xây dựng được 177 tổ hòa giải/890 hòa giải viên. 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 thị trấn văn minh đô thị; xã Gia Lâm, Tân Hà đạt nông thôn mới kiểu mẫu và xã Tân Văn, Đông Thanh đạt nông thôn mới nâng cao. Trong công hỗ trợ, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội… từ năm 2019 đến nay đã thực hiện hỗ trợ xây dựng hơn 186 căn nhà trị giá hơn 3,667 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất 08 hộ/69 triệu đồng; hỗ trợ khó khăn đột xuất 74 hộ/153 triệu đồng; hỗ trợ khám, chữa bệnh 45 đối tượng/133 triệu đồng, hỗ trợ học tập 699 đối tượng/224 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà 3980 đối tượng/1,320 tỷ đồng…. Từ những kết quả đạt được trên đã tiếp tục khẳng định sức mạnh trong mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh việc đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, tại buổi làm việc các đại biểu cũng đã trao đổi, chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện như: Vấn đề cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ công tác của Mặt trận, chế độ hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận không chuyên trách, công tác phối hợp tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao kết quả đạt được của địa phương, nhất là trong công tác tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; việc chuẩn bị, xây dựng báo cáo đã bám sát đề cương hướng dẫn của trung ương; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết đã được thể hiện trong nhiều hoạt động của Mặt trận huyện như tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, các phong trào thi đua, cuộc vận động đồng thời nhìn nhận và đánh giá thẳng thắn những vấn đề còn tồn tại trong thời gian vừa qua…

Hương Diệp

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều