Phú Thọ: Vai trò then chốt của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) - Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được hiến định, MTTQ tỉnh Phú Thọ - dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - đã có nhiều đóng góp vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, chiến thắng đói nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, từng bước đưa tỉnh Phú Thọ vững bước tiến lên trên con đường phát triển, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã triển khai tốt các hoạt động vì người nghèo. Trong ảnh là hoạt động trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo huyện Đoan Hùng, tháng 9/2017.

Thực tế chứng minh trong những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã làm tốt vai trò xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất về chính trị và tinh thần trong nhân dân, thực hiện chức năng là cầu nối để duy trì mối quan hệ gắn bó mất thiết giữa nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các hoạt động vì người nghèo đã được triển khai ở 100% khu dân cư trong tỉnh, đã trở thành hoạt động thường xuyên có hiệu quả với nhiều hình thức vận động phong phú. 6 tháng đầu năm 2017, tiếp tục triển khai kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục đôn đốc, vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã đăng ký ủng hộ, chuyển tiền về Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh. Đến nay, tổng số tiền ủng hộ chuyển về Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh đạt trên 16,8 tỷ đồng. Tổ chức ký kết bản ghi nhớ thực hiện chương trình an sinh xã hội với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam số tiền 2 tỷ đồng. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng nhà ở từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho 70 hộ gia đình, gồm các huyện: Thanh Ba, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Cẩm Khê, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Tân Sơn, Yên Lập, Phù Ninh, Tam Nông, với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/1 hộ, tổng số tiền 2,8 tỷ đồng. Vận động thành phố Việt Trì hỗ trợ Quỹ Vì người nghèo huyện Tân Sơn 500 triệu đồng, huyện Tam Nông 300 triệu đồng…

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 08-TT/TU ngày 16/01/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với Cuộc vận động; đồng thời hướng dẫn Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị và cơ sở triển khai thực hiện CVĐ, tập trung xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, nội dung cụ thể để xây dựng giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo điểm trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động, theo đó, trong năm 2017, Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn Ủy ban MTTQ thành phố Việt Trì thực hiện tốt công tác xây dựng đô thị văn minh, góp phần đưa thành phố Việt Trì trở thành đơn vị cấp huyện đạt tiêu chuẩn nông thôn mới năm 2018; Ủy ban MTTQ cấp huyện chọn ít nhất 2 đơn vị cấp xã chỉ đạo điểm về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hoặc nâng cao chất lượng tiêu chí về nông thôn mới. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn đăng ký thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017.

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Thông báo số 503-TB/TU ngày 30/12/2016 của Tỉnh ủy thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2017, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tiến hành 3 cuộc giám sát theo quy định. Cụ thể: Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát kết quả thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở tại 4 đơn vị cấp huyện và 8 đơn vị cấp xã. Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị đã xây dựng kế hoạch và tiến hành 9 cuộc giám sát. Các nội dung được chọn giám sát rất phong phú, đa dạng và đều là những vấn đề được nhân dân quan tâm, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân như: Giám sát việc thu, quản lý và sử dụng các khoản thu từ nguồn do cha mẹ học sinh đóng góp và nguồn xã hội hóa giáo dục trong trường học; giám sát việc đảm bảo ATTP; giám sát kết quả vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Vì người nghèo và kết quả xóa nhà tạm cho hộ nghèo giai đoạn 2012-2016; giám sát việc hỗ trợ kinh phí cho người sản xuất lúa theo Nghị định 42/2012; giám sát việc thực hiện của cấp ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị...

Việc giám sát đã giúp phát hiện và kịp thời uốn nắn những hạn chế, sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giám sát. Sau mỗi đợt giám sát, cơ quan chủ trì đều có báo cáo kết quả giám sát gửi UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy; đồng thời có những kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được giám sát.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, để thực hiện tốt vai trò then chốt của MTTQ trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là nội dung giám sát và phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh có chủ trương tăng cường và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận và củng cố Hội đồng tư vấn cấp tỉnh, Ban tư vấn cấp huyện và Tổ tư vấn cấp cơ sở. Đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ theo hướng thiết thực, hiệu quả.  

Trần Phù Tiêu - Ủy viên TVTU, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ

Bình luận

Dinh vanvien - 18:06 03/04/2018

Tôi ở yên lãng huyện thanh sơn cho tôi hỏi? Năm2017 gia đình tôi có làm hồ sơ dược hỗ trợ 5000dong do quỹ vì người nghèo ban MTTQ huyện triển khai về xã hỗ trợ vì gia đình tôi dã làm nhà theo chương trình xoá nhà tạm xong cả xã có 9 hộ làm hồ sơ nhưng đến nay chưa có thông báo gì. Vậy xin dược hỏi quý ban MTTQ có chương trình hỗ trợ xoá nhà tạm vì người nghèo đó không ạ chân thành cảm ơn.

Trả lời

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều