Quy định về công bố kết quả bầu cử và xác nhận tư cách người trúng cử

(Mặt trận) - Hội đồng Bầu cử quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh chậm nhất là ngày 12/6/2021 (hoặc 20 ngày sau ngày bầu cử).
Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên thứ 5 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBCQG Vương Đình Huệ, ngày 12/4/2021. 
Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh chậm nhất là ngày 2/6/2021 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).

Ủy ban Bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện chậm nhất là ngày 2/6/2021 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).

Ủy ban Bầu cử ở xã, phường, thị trấn căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã chậm nhất là ngày 2/6/2021 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).

Đối với việc xác nhận tư cách của người trúng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026: Căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử ĐBQH khóa XV, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử ĐBQH, Hội đồng Bầu cử quốc gia tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử ĐBQH khóa XV, cấp Giấy chứng nhận ĐBQH khóa XV cho người trúng cử và báo cáo Quốc hội khóa XV về kết quả xác nhận tư cách ĐBQH tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội.

Căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 ở cấp mình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu HĐND, Ủy ban Bầu cử các cấp tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử, cấp Giấy chứng nhận đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 cho người trúng cử và báo cáo HĐND khóa mới về kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tại kỳ họp đầu tiên của HĐND.

Trường hợp có đơn thư tố cáo đối với người trúng cử đại biểu HĐND nhưng chưa có kết luận, kết quả xác minh, trả lời chính thức của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, thì Ủy ban Bầu cử các cấp vẫn tiến hành việc xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HĐND ở cấp mình căn cứ vào các tài liệu, kết luận hiện có. Các nội dung tố cáo chưa có kết luận hoặc chưa được giải quyết được chuyển cho Thường trực HĐND khóa mới để tiếp tục xem xét, gỉải quyết theo thẩm quyền.

Ảnh: Quang Thái  
Trường hợp cơ quan chức năng đã có kết luận kiểm tra khẳng định người trúng cử đại biểu HĐND có vi phạm và bị xử lý kỷ luật với hình thức từ khiển trách trở lên thì Ủy ban Bầu cử cần xem xét, đánh giá cụ thể về tính chất, mức độ của hành vi vi phạm. Nếu đó là hành vi vi phạm pháp luật, không phù hợp với tiêu chuẩn của đại biểu HĐND đã được quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Ủy ban Bầu cử không công nhận tư cách đại biểu HĐND đối với người này.

Trường hợp sau khi người trúng cử đã được xác nhận tư cách đại biểu HĐND mà cơ quan chức năng mới có kết luận khẳng định người này có vi phạm pháp luật, không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, không xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân thì Thường trực HĐND khóa mới sẽ xem xét, quyết định việc tự mình báo cáo để HĐND bãi nhiệm đại biểu HĐND hoặc theo đề nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp báo cáo để cử tri bãi nhiệm đại biểu HĐND đối với người có vi phạm theo quy định tại Điều 102 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Tại Công văn số 644/HĐBCQG-VPHĐBCQG ngày 5/5/2021 cũng nêu rõ về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử, theo đó:

Việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc thẩm quyền của Ủy ban bầu cử cùng cấp và được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 86 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước thuộc thẩm quyền của Hội đồng bầu cử quốc gia và được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 86 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Do đó, Ủy ban bầu cử ở các tỉnh, thành phố không được công bố vào đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương mình trước khi Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội trong cả nước.

 Ảnh: TTXVN

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều