Tạo không khí thi đua sôi nổi trong hệ thống Mặt trận các cấp

(Mặt trận) - Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chiều 7/1, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị cần đổi mới việc tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn, đối thoại chính sách; đổi mới mạnh mẽ, có hiệu quả, kịp thời phản ánh, nắm tình hình đa dạng, nhiều chiều và phổ biến những sáng tạo, mô hình hay, cách làm tốt, gương tiêu biểu để tạo không khí thi đua sôi nổi trong hệ thống.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 15 Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, sâu sắc và trí tuệ của các đại biểu tham dự đóng góp vào các văn bản do Đoàn Chủ tịch trình Hội nghị và khẳng định, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục xin ý kiến tại Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII khai mạc vào sáng ngày 8/1 để hoàn chỉnh và triển khai thực hiện trong thời gian tới. 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2019 là năm thứ tư chuẩn bị kết thúc của nhiệm kỳ 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; là năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đối với Quốc hội, là năm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hoạt động; đối với Chính phủ, là năm tăng tốc, bứt phá phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; đối với MTTQ Việt Nam, là năm tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 theo tinh thần Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, ngay từ hôm nay, với tinh thần phấn đấu, chủ động, quyết liệt, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thống nhất việc Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các nội dung trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 về quan điểm và hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong cả hệ thống.

Theo đó, Mặt trận các cấp cần tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7, 8, 9 (khóa XII); trong đó chú trọng tham gia và làm tốt hơn nữa công tác tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hệ thống MTTQ Việt Nam phải nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong phương thức tổ chức thực hiện, Mặt trận các cấp phải xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm, đúng vai trò, quyền, trách nhiệm của Mặt trận, quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Việc xác định nhiệm vụ trọng tâm bắt đầu từ Trung ương, các địa phương căn cứ vào điều kiện thực tế để xác định nhiệm vụ trọng tâm của mình, đảm bảo rõ việc, rõ kết quả; không ôm đồm, dàn trải mà hiệu quả thấp. Tiếp tục phát huy ưu điểm, thế mạnh trên tinh thần không ngừng đổi mới để khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác Mặt trận. Các cấp Mặt trận phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch.

“Cần chủ động hơn nữa trong phát hiện, đề xuất, kiến nghị đối với những vụ việc đột xuất, phát sinh ở cơ sở, địa phương, khu vực mà cử tri, nhân dân quan tâm, bức xúc”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, công tác Mặt trận trong năm 2019 cần ưu tiên, tập trung vào việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; các cuộc vận động, phong trào phải thiết thực, lấy chất lượng làm mục tiêu cơ bản, không chạy theo số lượng; xác định nội dung trọng tâm trong từng năm, từng giai đoạn để tổ chức thực hiện và định kỳ đánh giá kết quả.

Bên cạnh đó, cần phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; nâng cao tính đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

“Thường xuyên lắng nghe, tổ chức và phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại, tham gia giải quyết, có chính kiến, kiến nghị đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, kéo dài, tránh nguy cơ tạo điểm nóng, điểm ấm, tăng cường trách nhiệm tham gia phòng, chống, phát hiện các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, vi phạm pháp luật, tạo đồng thuận xã hội để củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Cùng với đó, Mặt trận các cấp cần quan tâm nhiều hơn đến công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại nhân dân; đặc biệt, quan tâm thực hiện chính sách đối với người có công; giảm nghèo bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; có những sáng kiến, đề xuất kịp thời, chính đáng nhằm ưu tiên nguồn lực phát triển ở những vùng có nhiều khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng bị thiên tai, chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng; khuyến khích phát triển nhà ở xã hội; tăng cường giám sát an toàn, vệ sinh thực phẩm; tiếp tục đẩy mạnh Chương trình toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... để góp phần tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ và chất lượng đời sống nhân dân trong tình hình mới…

Về công tác cán bộ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tính tiền phong, gương mẫu của mỗi lãnh đạo, cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trên cơ sở không ngừng đổi mới tư duy, tầm nhìn, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; cán bộ Mặt trận phải nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kiến thức về Mặt trận và công tác Mặt trận; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ Mặt trận, dân vận, lấy tinh thần phục vụ nhân dân, quốc gia, dân tộc làm trọng, để đáp ứng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ của đất nước.

“Quyết liệt khắc phục triệt để những hạn chế, khó khăn, bất cập, những điểm nghẽn, lực cản ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng hoạt động của Mặt trận, tạo không khí phấn khởi chung của nhân dân và xã hội”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Để thực hiện tốt những mục tiêu đã nêu, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu UBTƯ MTTQ Việt Nam phải đi đầu trong việc đổi mới cơ chế thông tin, báo cáo; bảo đảm sự kết nối liên thông tin học hoá trong cơ quan Trung ương và Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố. Đổi mới việc tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn đối thoại chính sách; đổi mới mạnh mẽ, có hiệu quả, kịp thời công tác phản ánh, nắm tình hình đa dạng, nhiều chiều. Phổ biến những sáng tạo, mô hình hay, cách làm tốt, gương tiêu biểu để tạo không khí thi đua sôi nổi trong hệ thống.

“Cần tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, kinh tế, xã hội của mỗi địa phương và của đất nước”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Hội nghị đã nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo công tác Mặt trận năm 2018, Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019; dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; tờ trình xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII; tờ trình xin ý kiến Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; tờ trình xin ý kiến Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX và tờ trình xin ý kiến Đề án đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại Hội nghị, thực hiện Quy định 262 ngày 08/10/2014 của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm của các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch đối với thành viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Hương Diệp - Ảnh: Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều