Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu tại Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và năm 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cùng các đại biểu dự lễ phát động. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ phát động Tháng công nhân năm 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Lễ phát động Tháng công nhân-Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cùng các đại biểu phát động Tháng Công nhân năm 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cùng các đại biểu phát động Tháng công nhân năm 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cùng các đại biểu phát động Tháng Công nhân năm 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trao quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trao quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Nguồn dẫn lại: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-phat-dong-thang-cong-nhan-nam-2023/859598.vnp