Tích cực triển khai các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Ngày 22-7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 tại 48 điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương: Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban; Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban; lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội...

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng: Ngành Tuyên giáo cả nước tích cực triển khai các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông khẳng định, 6 tháng đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương và ban tuyên giáo các cấp đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo; tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức triển khai nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tình hình mới và ứng phó với tác động của đại dịch Covid-19.

Hệ thống tuyên giáo các cấp kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm công việc được thông suốt, không bị gián đoạn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội để triển khai công việc (tổ chức các hội nghị, họp, hội thảo, giao ban bằng hình thức trực tuyến; lập các nhóm Zalo, Facebook để trao đổi thông tin, điều hành công việc...). Từ đó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra cũng như những nhiệm vụ đột xuất.

 

Đồng chí Võ Văn Phuông báo cáo tại Hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Phuông nêu rõ, ngành Tuyên giáo trên cả nước đã chủ động nắm tình hình, phát hiện, tham mưu Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; thông tin tuyên truyền kịp thời về Hội nghị Trung ương 12; kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV. Các hoạt động đối nội, đội ngoại của Đảng, Nhà nước. Chủ động tham gia, tích cực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; chỉ đạo, định hướng, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trang trọng, sâu sắc, ý nghĩa, đạt hiệu quả tích cực, nhận được sự đánh giá cao của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân. Công tác chỉ đạo, định hướng và thông tin, tuyên truyền về phòng, chống đại dịch Covid-19 đã được tiến hành chủ động, đồng bộ, nhiều tầng nấc tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, đồng thuận cao của toàn xã hội đối với chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

Các tham luận, ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã đánh giá, nêu rõ một số hạn chế của công tác tuyên giáo trong thời gian qua. Từ đó, đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo trong 6 tháng cuối năm. Đó là:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu các lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Thứ ba, tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái.

Thứ tư, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí - xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội.

Thứ năm, đổi mới tham mưu, đưa công tác khoa giáo theo hướng gắn sát với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, đơn vị.

Thứ sáu, đổi mới công tác tuyên giáo, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Điểm cầu tại tỉnh Hà Giang.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã biểu dương những kết quả của công tác tuyên giáo nổi bật mà toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu trong 6 tháng đầu năm vừa qua. Trong đó, đã chủ động thông tin tích cực, kịp thời, chính xác, truyền được tinh thần, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đến với mọi tầng lớp xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, tham mưu và tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng của Đảng, đất nước, tạo sức lan tỏa xã hội, lay động lòng người, tiếp tục bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục lòng biết ơn, sự tin tưởng của nhân dân đối với Đảng và Bác Hồ. Tiểu biểu là chuỗi hoạt động 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

 

Điểm cầu tại Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đội ngũ cán bộ Tuyên giáo các cấp đã tích cực thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội III của Đảng; tăng cường đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường thúc đẩy hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong một số lĩnh vực như: Quy hoạch báo chí, chỉ đạo thực hiện xử lý một số hoạt động báo chí.

“Đây thực sự là những minh chứng cho sự tiếp nối, kế thừa, phát huy những truyền thống vinh quang 90 năm của ngành Tuyên giáo; đồng thời là kết quả vững chắc của tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu của ngành Tuyên giáo kể từ sau Đại hội XII đến nay.”- đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ.

Trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị ngành Tuyên giáo cả nước tích cực triển khai các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tham mưu và tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, tạo động lực tinh thần dân tộc, nhất là kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo, tạo dấu ấn và bước ngoặt mới để ngành Tuyên giáo vững bước đi lên.

Song song với đó, nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bảo đảm các tiến độ, chất lượng các đề án sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực Tuyên giáo. Cần quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ tuyên giáo xứng tầm với nhiệm vụ, yêu cầu mới.

Theo Thu Hằng/Tạp chí Tuyên giáo

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều