Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của ngành Nông nghiệp trong phòng, chống tham nhũng

Chiều 18/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng đoàn kiểm tra số 5, chủ trì Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra số 5 tại Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 Đồng chí Nguyễn Hoà Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Làm việc với Đoàn kiểm tra có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; các Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc bộ.

Theo đó, Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo đã tiến hành kiểm tra tại Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 7 đơn vị chức năng của bộ (từ ngày 25/5/2022 đến ngày 3/6/2022). Với sự phối hợp kịp thời, trách nhiệm của Ban cán sự đảng và các đơn vị được kiểm tra, Đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, dự thảo Báo cáo đã được các thành viên của Đoàn xem xét, tham gia với tinh thần khách quan, thận trọng, chặt chẽ. Tại Hội nghị này, Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục nghe và góp ý vào dự thảo Báo cáo. Đoàn kiểm tra sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến, hoàn thành dự thảo và báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong 10 năm qua (từ năm 2011-2021), Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Kết luận của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm nói riêng. Các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc bộ đã xác định được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó có nội dung về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, qua đó, đã nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm trong thực hiện.

Các đơn vị chức năng của bộ đã thực hiện 1.049 cuộc thanh tra, gồm thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, thanh tra về phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền 174,08 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 116,61 tỷ đồng, kiến nghị giảm trừ số tiền 57,47 tỷ đồng; ban hành 19.089 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động quản lý. Thực hiện 2.772 lượt tiếp công dân; tiếp nhận 4.767 đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh, thanh tra bộ đã tham mưu giải quyết khiếu nại đối với 14 vụ việc, giải quyết tố cáo đối với 24 vụ việc thuộc thẩm quyền.

Các đơn vị chức năng của bộ đã chuyển giao 115 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra đề nghị xử lý theo pháp luật. Nhìn chung, công tác phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm đã được Ban cán sự đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và các đơn vị có chức năng liên quan thực hiện việc phát hiện, tiếp nhận và giải quyết kịp thời, thực hiện việc chuyển giao cơ bản tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế, như: Nhận thức về trách nhiệm, quyền hạn trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm còn hạn chế; công tác phối hợp thực hiện thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành chưa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực, phát hiện xử lý nguồn tin về tội phạm; chưa thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra hàng năm về nội dung này.

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị được kiểm tra của Bộ cơ bản thống nhất với kết luận của Đoàn kiểm tra, đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung trong dự thảo Báo cáo.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong đã có rất nhiều cố gắng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực thời gian qua; qua đó, góp gần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với công cuộc này.

Về nội dung, kết quả hoạt động của Đoàn kiểm tra, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ghi nhận sự phối hợp hiệu quả, tích cực của Ban cán sự đảng và các đơn vị thuộc diện kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, góp phần tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra; từ đó đánh giá, nhìn nhận một cách có trách nhiệm đối với nhân dân, nền nông nghiệp, đối với quốc gia để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng.

Nêu các nhiệm vụ trong thời gian tới, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lưu ý cần dành sự quan tâm lớn hơn đối với công tác này, tổ chức thực hiện tốt hơn các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong nội bộ, nhất là trong các cơ quan có chức năng tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như kiểm lâm, kiểm ngư, môi trường, thủy sản, bảo vệ thực vật... làm tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là trong việc xử lý tin báo tội phạm; xử lý thông tin “tới nơi, tới chốn”, khi chuyển tới cơ quan điều tra để theo dõi đến cùng sự việc...

Cùng với việc ghi nhận các ý kiến để hoàn thiện dự thảo, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Đoàn kiểm tra sẽ xem xét, cân nhắc đối với các kiến nghị đề xuất để có kết luận phù hợp, chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của bộ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. 

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo xử lý nghiêm những vụ việc, cá nhân vi phạm, rà soát các nguồn tin về tội phạm đã phát hiện, chuyển giao cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra; nghiêm túc khắc phục một số tồn tại, hạn chế, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; triển khai hiệu quả những ý kiến kết luận tại Hội nghị, bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan khẳng định, dự thảo Báo cáo đã đánh giá khách quan, đầy đủ, chính xác về kết quả tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của bộ. Những kết quả của Đoàn kiểm tra là cơ sở quan trọng để Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có căn cứ đẩy mạnh hoạt động này.

Thay mặt Ban cán sự đảng và các đơn vị được kiểm tra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã làm rõ thêm một số nội dung kiến nghị của Đoàn, tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu tại Hội nghị và kết luận của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình để đưa vào chương trình hoạt động của Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời gian tới.

TTXVN

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều