Triển khai Quyết định kiểm tra công tác xây dựng đảng tại Ban Đối ngoại Trung ương

Ngày 7/9, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra số 546 của Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn, tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư năm 2022 đối với Ban Đối ngoại Trung ương.
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Theo đó, nội dung kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1/12/2021 của Bộ Chính trị về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng đoàn Kiểm tra đánh giá cao quá trình chuẩn bị chủ động, tích cực của Ban Đối ngoại Trung ương để phục vụ công tác kiểm tra; đồng thời nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, một trong những trọng tâm được Đảng ta đặc biệt quan tâm. Sau Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quan tâm chỉ đạo toàn diện, thông qua nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch chỉ đạo tại các Hội nghị của Trung ương. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết, các quy định, kết luận, kế hoạch nêu trên và kiểm tra việc thực hiện là công việc thường xuyên của Đảng nhưng thời gian qua đã có những đổi mới phù hợp trong cách làm, triển khai quyết liệt.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, việc kiểm tra đối với Ban Đối ngoại Trung ương lần này cần tập trung đánh giá thực trạng khách quan, kết quả đạt được, những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương tại cơ quan, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, theo đó đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như về sự gương mẫu, bản lĩnh, lập trường, ý chí kiên định đối với cán bộ đối ngoại. Qua việc kiểm tra rút ra được những bài học kinh nghiệm cho công tác xây dựng cơ quan, đảng bộ Ban Đối ngoại Trung ương nói riêng và các ban, cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng nói chung, qua đó có những kiến nghị, đề xuất với Trung ương về công tác xây dựng Đảng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng đoàn Kiểm tra, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương khẳng định, việc quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cơ quan, Đảng bộ, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Đối ngoại Trung ương, là một phương thức quan trọng góp phần thúc đẩy việc tổ chức thực hiện và cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng theo chức năng, nhiệm vụ của Ban, phát huy vai trò của cơ quan tham mưu của Đảng về công tác đối ngoại.

Đồng chí Lê Hoài Trung cho biết, hoạt động kiểm tra lần này là cơ hội để Ban Đối ngoại Trung ương phát huy tốt hơn những mặt tích cực, đề ra những giải pháp khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng.

TTXVN

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều