Việt Nam - Lào xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

(Mặt trận) - Sáng 16/11, Hội nghị Sơ kết 2 năm triển khai Chương trình hợp tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum với Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tỉnh Attapư và Sê Kông đã diễn ra tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam. Tham dự Hội nghị, về phía Việt Nam có ông Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và đại diện lãnh đạo tỉnh Kon Tum. Về phía nước bạn Lào, có ông Sĩ-su-vanh Chăn-thạ-phay-bun, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tỉnh Attapư; ông Khăm-may Đuông-căn-nha, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Kông.

Quang cảnh Hội nghị.

Thực hiện Thông cáo chung tại Hội nghị Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2014 và Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum và Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tỉnh Attapư, tỉnh Sê Kông được ký năm 2015, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Kon Tum (Việt Nam) với tỉnh Attapư và tỉnh Sê Kông (Lào), giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào thông qua các sự kiện chính trị, các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương của Đảng, Chính phủ Việt Nam về công tác đối ngoại; thông tin phản ánh về tình hình tôn tạo, tăng dày mốc quốc giới Việt Nam - Lào; tuyên truyền các sự kiện chính trị nổi bật, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của hai nước và khu vực tam giác phát triển.

Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp đã có những hoạt động thiết thực nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước, phối hợp với các ngành chức năng tạo điều kiện cho nhân dân các vùng giáp ranh thăm hỏi, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau sản xuất, trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế, hướng nghiệp dạy nghề, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chương trình đã kết giữa hai bên.

Những năm gần đây, kinh tế các xã biên giới có nhiều bước phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, tỉ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Nhiều doanh nghiệp của Việt Nam và tỉnh Kon Tum đã và đang đầu tư, triển khai nhiều dự án tại tỉnh Attapư và tỉnh Sê Kông với lĩnh vực chủ yếu là trồng cây công nghiệp, khai thác khoáng sản, vận chuyển hành khách. Tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đào tạo trình độ đại học cho 15 sinh viên của 2 tỉnh Attapư và Sê Kông; cử giáo viên sang tỉnh bạn dạy tiếng Việt cho cán bộ, công chức; tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ, với sự hỗ trợ của chính quyền, người dân hai tỉnh Attapư, Sê Kông đã giúp tỉnh Kon Tum quy tập được 14 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào; hỗ trợ y tế, tổ chức triển khai khám chữa bệnh cho nhân dân các tỉnh biên giới của nước bạn; hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao trong các dịp lễ tết được tổ chức thường xuyên.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Mặt trận 3 tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và Sê Kông, Attapư (Lào) đã đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh, Việt - Lào là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, quan hệ gắn kết anh em giữa hai dân tộc đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đặc biệt trong hơn 8 thập kỷ qua, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phom-vi-hẳn đặt nền móng đã được các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, trong những năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp, nhất là Mặt trận các tỉnh có chung đường biên giới với Lào đã tổ chức nhiều chương trình, vận động nhân dân các địa phương có chung đường biên giới hợp tác với nhân dân các địa phương bên nước bạn Lào, giúp nhau phát triển kinh tế, chấp hành tốt pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự đường biên giới, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển bền vững mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Kon Tum với các tỉnh Nam Lào được nâng lên một tầm cao mới, đặc biệt là quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 3 tỉnh Kon Tum - Attapư - Sê Kông đã đạt được nhiều kết quả quan trọng đóng góp thiết thực cho mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào ngày càng bền chặt. Các tỉnh đã thống nhất ký kết Bản ghi nhớ chương trình hợp tác cho từng giai đoạn, thường xuyên trao đổi đoàn; thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, xây dựng hạ tầng cửa khẩu; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, thu hút đầu tư nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của các bên; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển nông nghiệp; phối hợp có hiệu quả trong công tác bảo vệ an ninh biên giới, phân giới cắm mốc, phòng chống tội phạm khu vực biên giới, ngăn chặn hiệu quả hoạt động vượt biên, xâm nhập, di cư trái phép, tình trạng di cư tự do và kết hôn không giá thú... góp phần gìn giữ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia và ổn định an ninh trật tự, xã hội ở khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị thời gian tới, Mặt trận 3 tỉnh Kon Tum, Attapư, Sê Kông tiếp tục phát huy tốt vai trò là cầu nối để tham mưu với Đảng, phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng hai nước thúc đẩy sự hợp tác toàn diện theo chương trình hợp tác đã ký kết giữa các địa phương; tiếp tục thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phối hợp xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị Việt Nam - Lào (giai đoạn 2017-2019), với các nội dung trọng tâm, trong đó nhấn mạnh thường xuyên công tác tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân vùng biên giới của hai bên về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của hai Đảng, hai Nhà nước, truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị nói riêng; tăng cường công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng biên giới, trong đó đặc biệt quan tâm việc xây dựng các khu dân cư ổn định về chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên từng địa bàn thực sự vững mạnh; đẩy mạnh việc chăm lo phát triển kinh tế, xã hội, xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh, quốc phòng các tỉnh có chung đường biên giới, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những âm mưu, hành động phá hoại, gây mất ổn định vùng biên giới và tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Với truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thủy chung son sắt giữa hai nước Việt - Lào, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh hy vọng sự hợp tác giữa ba địa phương và Mặt trận ba tỉnh sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trong thời gian tới, góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác láng giềng thân thiện.

Nhân dịp này, các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao tặng 7 phần quà (gồm máy tính, máy in, máy scan) cho Mặt trận 2 tỉnh Attapư và Sê Kông, góp phần hỗ trợ nhân dân hai tỉnh tiếp cận công nghệ thông tin, cải thiện cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao quà tặng cho Mặt trận 2 tỉnh Attapư và Sê Kông.

Phương Hà - Ảnh Thanh Phương

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều