Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả

(Mặt trận) - Ngày 19/7, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu: Mặt trận các cấp phải xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, có phẩm chất và năng lực đáp ứng với yêu cầu của công tác Mặt trận.

Tham dự đại hội còn có nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Dương Thanh Bình, cùng các mẹ VNAH và hơn 330 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm chúc mừng Đại hội.

Vai trò, vị trí Mặt trận ngày càng nâng cao

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả ấn tượng, tạo sức bật đưa Cà Mau vào nhóm các tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL, xứng đáng thuộc nhóm 4 động lực của vùng.

Các chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn được quan tâm thực hiện, công tác giảm nghèo, nhất là khu vực nông thôn được chú trọng và tăng cường; diện mạo đô thị, nông thôn tiếp tục khởi sắc rõ nét; an sinh, xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng an ninh được củng cố, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thường xuyên và đạt kết quả tích cực.

Chia sẻ về một số kết quả nổi bật nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Dũng cho biết: Điểm nổi bật là, hầu hết các mô hình hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cụ thể như: ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp; thùng rác an toàn; tuyến phố văn minh; thắp sáng đường nông thôn; trồng rau, an toàn thực phẩm; tuyến đường không rác; cổng rào an ninh trật tự.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp tỉnh Cà Mau đã vận động được trên 311 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 3.125 căn nhà Đại đoàn kết; năm 2018, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã trực tiếp giúp đỡ 3.112 hộ thoát nghèo; Quỹ Cứu trợ tỉnh đã vận động được trên 11,2 tỷ đồng, vận động được trên 60,2 tỷ đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa; xây dựng và sửa chữa 2.593 căn nhà tình nghĩa.

Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ trì giám sát 317 cuộc trên các lĩnh vực về thực hiện xây dựng xã nông thôn mới; xây dựng và phát huy thiết chế văn hóa; giảm nghèo bền vững… hơn 10 ngàn công trình, vụ việc được giám sát. Công tác hoà giải ở cơ sở chuyển biến tích cực, đã hoà giải thành hơn 10 ngàn vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và còn nhiều kết quả nổi bật khác như trong báo cáo chính trị và các tham luận tại Đại hội đã thể hiện sinh động, toàn diện kết quả các mặt công tác của MTTQ, các tổ chức thành viên trong tỉnh nhiệm kỳ qua...

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Dương Thanh Bình phát biểu tại Đại hội.

Ghi nhận về đóng góp của hệ thống Mặt trận các cấp trong hệ thống chính trị của tỉnh nhà thời gian qua, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Dương Thanh Bình nhìn nhận: “Phát huy truyền thống vẻ vang, trong nhiệm kỳ qua các cấp Mặt trận trong tỉnh đã nổ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hoá hình thức tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức; phát động và tham gia thực hiện tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nổi bật là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững”, đã trở thành phong trào thi đua thường xuyên sôi nổi ở từng khu dân cư, từng hộ gia đình…”.    

Kịp thời nắm bắt, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị hệ thống Mặt trận các cấp tỉnh Cà Mau: Thực hiện hiệu quả hơn việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung tuyên truyền phải đến với người dân, phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Kịp thời nắm bắt và tập hợp, phản ánh các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc xử lý giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân; phòng ngừa, không để điểm nóng phát sinh ở cơ sở.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: MTTQ các cấp tỉnh Cà Mau quan tâm đến công tác dân tộc, tôn giáo phát huy các mô hình, làm công tác xã hội từ thiện, tổ chức các hoạt động thi đua thiết thực nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, đền ơn đáp nghĩa; nhân đạo từ thiện; bảo vệ môi trường; đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.  

Quang cảnh Đại hội. 

Theo người đứng đầu Mặt trận, MTTQ các cấp tỉnh Cà Mau tiếp tục cụ thể hóa, triển khai nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội theo Nghị quyết liên tịch số 403 ngày 15/6/2017 giữa Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Lựa chọn nội dung, vấn đề giám sát, phản biện xã hội liên quan đến lợi ích đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận và nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư; tích cực vận động nhân dân thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhắc nhở: Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy "Có cán bộ tốt mới có phong trào tốt", vì vậy Mặt trận các cấp phải xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, có phẩm chất và năng lực đáp ứng với yêu cầu của công tác Mặt trận. Chủ tịch Mặt trận các cấp trong tỉnh cần gương mẫu, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung công việc. Các hoạt động cần hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư, tăng cường cơ chế phối hợp trong và ngoài hệ thống. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tư vấn, ban tư vấn; thường xuyên tổ chức lớp bỗi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận; thực hiện tốt Luật MTTQ Việt Nam và các chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước đối với Mặt trận, đảm bảo những điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp trong tỉnh hoạt động đạt được kết quả, hiệu quả cao hơn nữa… 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu thăm khu trưng bày hoạt động MTTQ tỉnh Cà Mau.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Quốc Trung

()

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều