Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đủ phẩm chất, năng lực và uy tín

(Mặt trận) - Ngày 14/12, tại thành phố Hải Phòng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng.  

Nhiều cách làm mới, sáng tạo

Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hải Phòng, Cụm trưởng Cụm thi đua cho biết, trong năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Nghị quyết của Thành ủy, HĐND, phối hợp với UBND triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2018 của Mặt trận các cấp.

Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, địa bàn dân cư tiếp tục đi vào cuộc sống và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, từ đó tạo nên sự gắn kết trong cộng đồng.  

Trong đó, Mặt trận các cấp của thành phố Hải Phòng đã tích cực vận động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đến nay, có 92/139 xã và huyện Cát Hải về đích xây dựng nông thôn mới; hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng thành phố Hải Phòng sáng - xanh - sạch - đẹp”, tại hầu hết các các tổ dân phố các quận nội thành đều xây dựng các mô hình “Đô thị văn minh” phát huy cao vai trò “tự quản” của nhân dân ở từng địa bàn, cải tạo, nâng cấp ngõ tại các khu dân cư, tổ dân phố. Mặt trận và các tổ chức thành viên của thành phố Cần Thơ đã nhân rộng thêm 99 điểm chỉ đạo với 189 mô hình hiệu quả, đến nay đã có 202 điểm chỉ đạo, 783 mô hình, hiệu quả của 5 nội dung cuộc vận động, góp phần đạt kết quả 25/49 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 33/36 xã được công nhận nông thôn mới, 2 huyện nông thôn mới.

Hoạt động chăm lo “Tết người nghèo”, vận động Quỹ “Vì người nghèo”, hoạt động an sinh xã hội được quan tâm. Trong năm 2018, Quỹ “Vì người nghèo” toàn Thành phố Hồ Chí Minh (tính đến ngày 31/10/2018) đã vận động được trên 175 tỷ đồng, tổ chức chăm lo với số tiền trên 152 tỷ đồng; thành phố Đà Nẵng vận động Quỹ “Vì người nghèo” được trên 30,905 tỷ đồng, từ nguồn quỹ vận động được, Mặt trận các cấp thành phố đã hỗ trợ 15,451 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo và trao 33.503 suất quà trị giá 14.386 tỷ đồng cho hộ nghèo...

Vai trò Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng được coi trọng với cách làm dân chủ, khoa học hơn; công tác giám sát, phản biện xã hội và phối hợp tổ chức hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được tổ chức bài bản và có nhiều kiến nghị xác đáng được các ngành chức năng tiếp thu giải quyết.

“Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên 5 thành phố thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân và cá nhân tiêu biểu, kết nạp thêm nhiều hội viên, đoàn viên làm lực lượng nòng cốt trong các sinh hoạt chính trị và xã hội, tạo nên sự phong phú về tổ chức và hoạt động”, bà Nguyễn Thị Minh Phương khẳng định.

Tại Hội nghị, đại biểu 5 thành phố trong Cụm thi đua đã chia sẻ những kinh nghiệm, những cách làm hay, những mô hình tiêu biểu trong triển khai các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, từ đó tạo sức lan tỏa trong triển khai 5 chương trình hành động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề ra, trong đó, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động với những cách làm sáng tạo là điểm nhấn của công tác Mặt trận được đại diện 5 thành phố chia sẻ tại Hội nghị.

Ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng đánh giá, trong năm 2018, hệ thống MTTQ các cấp trên địa bàn đã có vai trò quan trọng khi phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều cuộc vận động tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng phát triển  thành phố. Các cuộc vận động, phong trào thi đua có bước phát triển mới, chất lượng được nâng lên ngày càng thiết thực và hiệu quả, gắn kết với chủ đề của thành phố. MTTQ các cấp cũng tích cực phát huy dân chủ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

“Sự phối hợp giữa MTTQ và các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố ngày càng thiết thực, cụ thể hóa và có hiệu quả các phong trào thi đua ngày càng đổi mới và đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo nhân dân tham gia”, ông Lê Văn Thành bày tỏ.

Phải “thuộc bài và làm đúng vai”

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận của 5 thành phố trong năm 2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, những kết quả này đã góp phần vào thành công chung về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh của thành phố.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, Mặt trận 5 thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế tại địa phương, chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp đã đổi mới lề lối làm việc, xác định nội dung trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua với nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hay; việc chủ động lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân được quan tâm đã góp phần phòng ngừa các tình huống phức tạp phát sinh, cơ bản không để xảy ra mất trật tự trị an...

Đặc biệt, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 đã có nhiều điểm mới, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội, thể hiện sự gắn kết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

“Mặt trận 5 thành phố xứng đáng là đầu tàu trong cả nước, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt trong hoạt động với nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hay để các địa phương khác vận dụng, học tập và nhân rộng”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn vẫn còn trăn trở khi công tác giám sát, phản biện xã hội ở một số địa phương hiệu quả chưa cao, hậu kiểm kết quả xử lý các kiến nghị giám sát còn hạn chế; một số mô hình trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động chưa tạo được sức lan tỏa, còn lúng túng trong thực hiện xây dựng đô thị văn minh; việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ở một số nơi còn thiếu thống nhất và đồng bộ…

Để khắc phục những hạn chế đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Mặt trận 5 thành phố cần xác định rõ nội dung hoạt động theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phải “thuộc bài và làm đúng vai”. Đồng thời cần nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, chủ động nắm tình hình để tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, không để phát sinh điểm nóng phức tạp ở các địa phương.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, Mặt trận 5 thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”...

“Năm 2019, điểm nhấn của công tác Mặt trận là phải tăng cường giám sát, phản biện xã hội và đưa các chương trình đi vào chiều sâu, phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương và đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu.

Trong công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố bám sát Chỉ thị 17 ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư, hướng dẫn của Mặt trận Trung ương và lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy để tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX vào tháng 9/2019.

“Đại hội phải thực sự đổi mới về nội dung, xác định khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ, và đưa ra được những giải pháp có trọng tâm, trọng điểm trong triển khai các chương trình hành động”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị, Mặt trận các cấp cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. Đồng thời tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.

Hội nghị đã thực hiện việc bình xét các danh hiệu khen thưởng để đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, quyết định. Hội nghị cũng đã thống cử Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ là Cụm trưởng Cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019.

Hương Diệp - Ảnh: Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều