Xây dựng Trường Sĩ quan Chính trị chính quy, tiên tiến, mẫu mực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, hướng đến kỷ niệm 46 năm Ngày truyền thống Trường Sĩ quan Chính trị, sáng 19/12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh thăm và làm việc tại Trường Sĩ quan Chính trị. 
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ nhà trường.

Trường Sĩ quan Chính trị có tên gọi khác Trường đại học Chính trị, trực thuộc Bộ Quốc phòng, thành lập tháng 1/1976. Hai năm sau, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra quyết định xác định Trường Sĩ quan Chính trị là Trường Đảng tập trung trong Quân đội, nằm trong hệ thống đại học Mác-Lê nin. Từ năm 2008, Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị cấp phân đội có trình độ đại học; đào tạo chuyển loại cán bộ chính trị cấp phân đội; đào tạo giáo viên khoa học xã hội nhân văn trình độ đại học; đào tạo sĩ quan và cán bộ chính trị cho quân đội nước ngoài khi được giao nhiệm vụ…

Qua 46 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Chính trị đã luôn phát huy bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, kết tinh nên truyền thống "Trung thành, sáng tạo, đoàn kết, vượt khó, dạy tốt, học tốt". Hiện quy mô đào tạo liên tục được mở rộng và đang đào tạo 16 đối tượng trình độ đại học, sau đại học, bao gồm đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn cho Quân đội ta và đào tạo cán bộ chính trị cho Quân đội nước bạn Lào, Campuchia... Đến nay, 100% đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường Sĩ quan Chính trị có trình độ từ đại học trở lên, hơn 62% có trình độ sau đại học, trong đó có 4 Phó giáo sư, 68 tiến sĩ.

Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ của Trường Sĩ quan Chính trị, Chủ tịch nước gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Trường. Ôn lại lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước nêu rõ, 77 năm qua, Quân đội ta đã tỏ rõ là một Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quân đội ta luôn là lực lượng đi đầu trong công tác cứu hộ, cứu nạn, giải quyết hậu quả chiến tranh, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” luôn được dân tin yêu, đặc biệt nhiều cán bộ chiến sĩ tiên phong chống dịch, tích cực giúp dân bằng những hành động thiết thực, góp phần bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân, vơi bớt mất mát, đau thương lúc khó khăn, hoạn nạn. Đồng thời, tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng các khu kinh tế-quốc phòng và những công trình chiến lược của đất nước…

Nêu rõ ngay từ rất sớm, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị trong Quân đội; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lần lượt ra đời và không ngừng được củng cố, phát triển, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trong 46 năm qua, từ Trường Sĩ quan Chính trị đã có hơn 30 nghìn cán bộ chính trị cấp phân đội; cùng rất nhiều cán bộ làm công tác đảng, công tác chính trị, giáo dục quốc phòng an ninh của Quân đội, cán bộ chính trị của lực lượng công an nhân dân; cán bộ và giáo viên chính trị của Quân đội Lào và Quân đội Campuchia tốt nghiệp ra trường, nhiều đồng chí đã trưởng thành, đảm nhiệm trọng trách trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Quân đội; hàng trăm đồng chí đã trở thành tướng lĩnh Quân đội, nhà khoa học, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân... Những cán bộ chính trị được đào tạo từ Trường là những viên “gạch hồng” góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn quân. Nhà trường luôn là một trong những đơn vị đi đầu của toàn quân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đề cập bối cảnh tình hình thế giới và khu vực trong thời gian tới và yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, Chủ tịch nước yêu cầu đội ngũ cán bộ Quân đội nói chung, đội ngũ chính trị viên, giáo viên, học viên công tác đảng, công tác chính trị nói riêng tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng, Đảng bộ Quân đội, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học. Trường Sĩ quan chính trị phải giữ vững là một trong những lực lượng nòng cốt nghiên cứu, tổng kết làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và vận dụng các quan điểm, đường lối của Đảng vào tăng cường sự lãnh đạo đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Quân đội về chính trị trong tình hình mới.

Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời cập nhật những chủ trương, quan điểm mới của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; bám sát thực tiễn hoạt động công tác đảng, công tác chính trị ở đơn vị cơ sở để bổ sung, hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo. Đẩy mạnh đổi mới, chuẩn hóa, hiện đại hóa chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp dạy học cho các đối tượng, bảo đảm đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng, nhất là kỹ năng mềm trong quản lý, giáo dục, định hướng tư tưởng cho bộ đội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin của học viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Trường Sĩ quan Chính trị tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục, coi đây là biện pháp quan trọng để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, xây dựng nhà trường. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới. Bên cạnh đó, giải quyết mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và đơn vị bạn, giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn đóng quân.

Theo TUẤN ANH/Báo Nhân dân

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều