Xúc động những dòng tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Từ sáng sớm, đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sỹ đã có mặt đông đủ tại các khu vực tổ chức lễ viếng để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn viết sổ tang tại Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN

Sáng 14/8, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và Hội trường 25B (thành phố Thanh Hóa), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, theo nghi thức Quốc tang.

Từ sáng sớm, đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sỹ đã có mặt đông đủ tại các khu vực tổ chức lễ viếng để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - nhà lãnh đạo đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Với lòng tiếc thương vô hạn, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn, vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và chia buồn cùng gia đình.

Xúc động ghi sổ tang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: “Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa đồng chí Lê Khả Phiêu - Nhà Lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đồng chí Lê Khả Phiêu mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, quân đội; nhân dân ta, bạn bè, đồng chí, đồng đội và gia quyến đồng chí; đồng thời để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế. Xin nguyện noi gương đồng chí, tay nắm chặt tay, đoàn kết một lòng, vững bước tiến lên trên con đường cách mạng, ra sức phấn đấu vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh. Xin vĩnh biệt người đồng chí, người Anh quý mến, mong Anh mãi bằng an yên nghỉ nơi cao xanh, vĩnh hằng.”

Đoàn Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn, vào viếng đồng chí Lê Khả Phiêu và chia buồn cùng gia quyến.

Vô cùng thương tiếc nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đồng chí là một người cộng sản chân chính, đã cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đồng chí là một nhà lãnh đạo tâm huyết, trách nhiệm, nhà chính trị, quân sự đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển đất nước.”

Vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trân trọng ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Đảng ta, Người chiến sỹ - Bộ đội Cụ Hồ, Người Cộng sản kiên trung trọng đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Dân tộc.

Là người phụ trách công tác Đảng, công tác chính trị suốt năm tháng trong quân ngũ và khi trở thành người đứng đầu Đảng ta, đồng chí Lê Khả Phiêu đã dành nhiều tâm huyết, trí lực, công sức cho công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Với quan điểm rõ ràng, biện pháp quyết liệt trước biểu hiện làm suy yếu Đảng (thoái hóa về phẩm chất, đạo đức, lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ…); và với chính hành động gương mẫu của mình, đồng chí đã có công lao to lớn, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh theo lời căn dặn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với trên 70 năm, từ ngày đầu tham gia cách mạng đến những ngày cuối cuộc đời, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh kiên trung, thông tuệ, luôn đặt lợi ích của Đảng của dân tộc lên trên hết, giữ trọn danh hiệu cao quý của người cộng sản, được đồng chí, đồng đội, đồng bào tin cậy, quý mến, bạn bè quốc tế nể trọng. Xin kính trọng đồng chí, xin được thành kính tiễn đưa đồng chí Lê Khả Phiêu - một nhân cách lớn về nơi vĩnh hằng. Xin chia buồn sâu sắc cùng gia quyến.”

Vô cùng thương tiếc nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trân trọng ghi sổ tang: “Lãnh đạo, cán bộ, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Lê Khả Phiêu là nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân, người Đảng viên Cộng sản rất mực kiên trung, nhiệt huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, một đời chiến đấu hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí là tấm gương về hành động dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trọn nghĩa vẹn tình, thủy chung, gần gũi…”

Đoàn Chủ tịch nước do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Trưởng đoàn, vào viếng và chia buồn cùng gia quyến. Tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi sổ tang: “Học tập và noi gương đồng chí Lê Khả Phiêu, chúng tôi nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Xin kính cẩn nghiêng mình trước Anh linh đồng chí. Xin thành kính gửi đến gia đình đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất.”

Dẫn đầu Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và chia buồn cùng gia đình, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn xúc động ghi sổ tang: “Xin bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII; Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị khóa VIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, khóa VIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII; Đại biểu Quốc hội khóa IX, khóa X.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí Lê Khả Phiêu. Xin gửi tới gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin vĩnh biệt người anh, người đồng chí kính mến!”

Tới viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu còn có nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội. Trong niềm tiếc thương vô hạn, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ghi sổ tang: “Thương tiếc vĩnh biệt đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Là cán bộ được tôi luyện và trưởng thành trong Quân đội, trải qua các thời kỳ chống xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc. Xin gửi tới gia đình và thân quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất!”

Sau khi vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và chia buồn cùng gia quyến, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trân trọng viết vào sổ tang: “Đồng chí Lê Khả Phiêu, trong thời chiến cũng như thời bình, từ cán bộ cấp thấp đến cương vị Tổng Bí thư của Đảng, bất cứ hoàn cảnh nào, cả những thách thức gay gắt từ nhiều phía, đồng chí luôn luôn kiên định, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, khiêm tốn, gần gũi, gắn bó với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, được mọi người yêu mến, tín nhiệm, đã để lại dấu ấn tốt đẹp, nhất là trong đấu tranh vũ trang và trong xây dựng Đảng. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân. Xin được chia sẻ nỗi đau thương mất mát to lớn này với gia đình đồng chí. Chào vĩnh biệt Anh Năm!”

Ghi sổ tang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng viết: “Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam. Xin chia buồn sâu sắc cùng gia quyến!”

Bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã gửi vòng hoa kính viếng.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Trân trọng ghi sổ tang, Đại tướng Lương Cường viết: “…Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc, một vị tướng trận mạc trưởng thành qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Trên cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ cả nước kính trọng, yêu quý, học tập và noi theo…”

Chia sẻ niềm đau buồn và tổn thất cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith làm Trưởng đoàn, vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Thủ tướng Thongloun Sisoulith ghi vào sổ tang: "... Sự ra đi của đồng chí là sự mất mát một đồng chí anh dũng kiên cường của liên minh chiến đấu, một người bạn vô cùng thân thiết và gắn bó của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào chúng tôi. Trong suốt thời gian qua, đồng chí Lê Khả Phiêu đã góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam..."

Nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Khamtay Siphandone; nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Saynhasone gửi vòng hoa kính viếng.

Diễn ra cùng thời gian với Lễ viếng tại Nhà Tang lễ Quốc gia (Hà Nội), Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được cử hành trọng thể tại Hội trường Thống nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và Hội trường 25B (thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), quê hương của đồng chí Lê Khả Phiêu.

Nhiều tình cảm tiếc thương đã được các đại biểu ghi vào sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hội trường Thống nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân ghi sổ tang: “...Với gần 90 năm tuổi đời, hơn 70 năm tuổi Đảng, đồng chí Lê Khả Phiêu hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đảm nhận trọng trách Tổng Bí thư trong giai đoạn đất nước đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, toàn diện hơn nữa công cuộc đổi mới. Với trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, đồng chí đã cùng Bộ Chính trị, Trung ương Đảng lãnh đạo đất nước kiên định đi theo con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn dắt, trực tiếp góp phần thúc đẩy đổi mới đất nước về mọi mặt, đã để lại dấu ấn đậm nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn trân trọng, khắc ghi sự quan tâm, lãnh đạo và tình cảm sâu sắc của đồng chí đối với quá trình cách mạng của thành phố. Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí, chúng ta nguyện nỗ lực phấn đấu, sớm thực hiện những lời căn dặn và mong muốn của  đồng chí đối với Đảng bộ và nhân dân thành phố mang tên Bác, sẽ 'đi trước và về đích trước' trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kính gửi đến gia quyến đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu lời chia buồn sâu sắc nhất!”

Thay mặt Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7 ghi sổ tang: “…Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và Lực lượng vũ trang Quân khu 7, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào, chiến sỹ cả nước. Trước anh linh của đồng chí, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 xin hứa sẽ tiếp tục đoàn kết chặt chẽ, quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên địa bàn để xây dựng, phát triển đất nước; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân. Xin gửi đến toàn thể gia đình đồng chí Thượng tướng Lê Khả Phiêu lời chia buồn sâu sắc nhất!”

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Quân khu 9 cũng xúc động viết vào sổ tang: "Đảng ủy - Bộ Tư lệnh, Lực lượng vũ trang Quân khu 9 vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, người anh kính mến của quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí mất đi đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nói chung và lực lượng vũ trang Quân khu 9 nói riêng.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí đã gắn bó và dành nhiều tình cảm quý báu cho quân và dân Đồng bằng sông Cửu Long; là tấm gương sáng về người chiến sỹ cách mạng kiên trung, trọn đời vì Đảng - vì dân, là niềm tự hào của thế hệ cán bộ, chiến sỹ hôm nay…”

Tại Hội trường 25B (thành phố Thanh Hóa), Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng ghi sổ tang với lòng thành kính: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhà tướng lĩnh tài ba, nhà lãnh đạo ưu tú của Đảng, người đặt nền móng cho công cuộc chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong tình hình mới, người đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp vẻ vang của dân tộc. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của đồng chí.”

Trong niềm tiếc thương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến viết: “Vô cùng xúc động và thương tiếc đồng chí Thượng tướng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam, người chiến sỹ cộng sản kiên cường, người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa.

Học tập, noi gương đồng chí, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Thanh Hóa anh hùng, ra sức thi đua, lao động, sản xuất, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và kiểu mẫu như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và di nguyện của đồng chí.”

Đồng chí Lê Khả Phiêu là một cán bộ từng kinh qua nhiều cương vị công tác, được tôi luyện, trưởng thành trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.../.

Theo TTXVN

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều