Công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum - Những định hướng lớn trong giai đoạn mới

(Mặt trận) - Trong công cuộc đổi mới hiện nay, trách nhiệm của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác đối ngoại nhân dân ngày càng lớn, đòi hỏi Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Kon Tum không ngừng đổi mới phương thức, nội dung thực hiện tốt vai trò nòng cốt của Mặt trận trong công tác đối ngoại nhân dân. Thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, công tác đối ngoại nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum đã đạt được kết quả toàn diện, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển vững mạnh.

Công tác đối ngoại nhân dân là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong đường lối cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.

Từ những ngày đầu đặt nền móng đối ngoại đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ đường lối của cách mạng Việt Nam là đoàn kết dân tộc phải gắn liền với đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa yêu nước chân chính phải gắn liền với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, đoàn kết nhân dân trong nước phải gắn liền với đoàn kết nhân dân thế giới.

Kế thừa và phát huy tư tưởng của Người, Đảng ta đã sớm vận dụng trong đường lối lãnh đạo, chính thức đưa vào Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ II (tháng 5/1951) và đến nay nhiệm vụ đối ngoại nhân dân được Đảng ta không ngừng mở rộng, củng cố và phát triển phù hợp với điều kiện thực tế đất nước, hội nhập quốc tế toàn cầu. Tại Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, trong đó có đóng góp rất quan trọng của đối ngoại bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum phối hợp tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và Ủy ban Mặt trận Xây dựng đất nước Lào các tỉnh Attapư, Sê Kông - Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, giai đoạn 2019 - 2024. ẢNH: THANH NHÀN

Tại Điều 13, Chương II Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khẳng định nhiệm vụ: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện và mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân trong khu vực và trên thế giới theo đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa các dân tộc vì hoà bình, hợp tác và phát triển”. Cùng với hệ thống Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Kon Tum cũng chung tay cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại nhân dân đến với các tầng lớp nhân dân.

Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở Bắc Tây Nguyên, phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía Nam giáp tỉnh Gia Lai, phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp tỉnh Attapư, tỉnh Sê Kông (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia); có đường biên giới dài 292,522km (giáp Lào 154,222km; giáp Campuchia 138,3km); có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và tương đương, 102 đơn vị hành chính cấp xã, với 756 thôn (làng), tổ dân phố.

Diện tích tự nhiên 9.690,463 km2; dân số toàn tỉnh trên 520.000 người, 43 dân tộc sinh sống. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 53%; có 4 tôn giáo chính: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài chiếm 39,5% dân số toàn tỉnh... Với những đặc điểm nêu trên, công tác đối ngoại nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Kon Tum có vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng, phát triển tỉnh Kon Tum ngày càng bền vững.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; sự phối hợp của chính quyền và các sở, ngành liên quan nên việc triển khai thực hiện công tác đối ngoại của Mặt trận đạt kết quả thiết thực. Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum đã chủ động ký kết các Bản ghi nhớ với Uỷ ban Mặt trận Xây dựng đất nước Lào tỉnh Attapư, tỉnh Sê Kông (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia) và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong chương trình được ký kết.

Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Kon Tum với tỉnh Attapư, tỉnh Sê Kông và tỉnh Rattanakiri về phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chống xâm nhập, vượt biên, xâm canh, xâm cư và các loại tội phạm đã đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Các vấn đề về biên giới, chủ quyền lãnh thổ được phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả; công tác phân giới, cắm mốc trên tuyến biên giới được triển khai đảm bảo. Các hoạt động giữa các bên ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả. Nhân dân 4 tỉnh sinh sống theo dọc biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia có truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác lâu đời; mối quan hệ láng giềng hợp tác, hữu nghị được Nhà nước và Nhân dân 4 tỉnh dày công vun đắp và ngày càng phát triển tốt đẹp.

Thông qua nội dung hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Kon Tum (Việt Nam) với tỉnh Attapư, tỉnh Sê Kông (Lào), tỉnh Rattanakiri (Campuchia) và giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia thông qua các sự kiện chính trị, các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân...; tích cực tham gia phong trào quần chúng tự quản đường biên, cột mốc, bảo vệ an ninh biên giới, an ninh trật tự thôn làng, xây dựng gia đình văn hóa, thôn làng văn hóa, điểm sáng văn hóa...

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 336 tập thể thôn (làng), 1.210 lượt hộ gia đình, 1.426 lượt cá nhân thuộc 13 xã biên giới tự nguyện đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc; 4.123 lượt hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia các tổ tự quản an ninh trật tự thôn (làng).

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kon Tum tham gia các đoàn công tác của tỉnh thăm, chúc mừng chính quyền và nhân dân tỉnh Attapư, tỉnh Sê Kông, tỉnh Rattanakiri nhân dịp Tết cổ truyền của nước bạn, đón tỉnh bạn sang thăm và chúc Tết cổ truyền của Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913 - 9/2/2023); dự Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III (năm 2019); tham gia tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự (năm 2022) tại Attapư với nội dung: "Tỉnh Kon Tum phối hợp với các lực lượng của tỉnh Attapư (Lào) và lực lượng của Quân khu 5 ứng phó sự cố vỡ đập thủy điện"; tham gia Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, Campuchia đưa về nước an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (từ năm 1994 đến năm 2023, đã phối hợp tìm kiếm và quy tập được 911 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại nước bạn Lào và 440 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Campuchia đưa về nước).

Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với chính quyền, các cơ quan đơn vị vận động Nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh chung tay hỗ trợ kinh phí cho tỉnh bạn phục vụ công tác bầu cử xã, phường, Quốc hội, xây dựng công trình an sinh xã hội, xây dựng chùa, doanh trại, trang thiết bị văn phòng và nhu yếu phẩm, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người nghèo tỉnh bạn đón Tết cổ truyền với tổng kinh phí trên 8,019 tỷ đồng (của tỉnh 7,595 tỷ đồng và của Bộ Quốc phòng Việt Nam trên 424 triệu đồng); phối hợp với lực lượng quân y của Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức giúp Nhân dân khu vực biên giới phía đối diện của Lào, Campuchia phát triển kinh tế, khám, chữa bệnh…

Để đảm bảo công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, thực chất và có chiều sâu trong tình hình mới, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội từ tỉnh đến cơ sở không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao; duy trì, kí kết mới 16 Chương trình phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh trên nhiều lĩnh vực đời sống văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, bảo vệ biên giới quốc gia. Hướng dẫn các cấp cơ sở tổ chức ký kết, triển khai các chương trình phối hợp ở cấp mình.

Tiếp tục củng cố, mở rộng các hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực với các tỉnh trên cả nước, các tỉnh chung đường biên giới với Kon Tum. Thường xuyên phối hợp duy trì tổ chức các hoạt động kết nghĩa giữa các thôn, làng biên giới giữa các tỉnh…

Để góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và tỉnh Kon Tum - tầm nhìn cho giai đoạn tới, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Kon Tum cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác đối ngoại như sau:

Một là, kiên định mục tiêu, lý tưởng, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân thời gian qua. Tiếp tục khẳng định công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân góp phần vào củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân các tỉnh, nhất là Nhân dân các huyện biên giới về tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia nói chung vì sự phát triển chung của mỗi nước. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các thôn, bản, xã, huyện có chung đường biên giới, góp phần cùng chính quyền hòa giải, tham gia giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh.

Ba là, tiếp tục phối hợp vận động Nhân dân các tỉnh trong việc tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào - Campuchia về nước và thực hiện những cam kết giữa hai bên, nhằm nhanh chóng hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc toàn tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia. Cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bốn là, tăng cường tuyên truyền, vận động xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng biên giới, đặc biệt quan tâm xây dựng các khu dân cư ổn định về chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh vùng biên giới.

Năm là, tích cực vận động các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, công dân của mỗi nước thực hiện các chương trình hợp tác giữa Chính phủ các nước và các tỉnh trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế, môi trường….; đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế theo khả năng của mỗi bên và thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của mỗi nước.

Sáu là, Mặt trận các tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin về các vấn đề chung về công tác Mặt trận để cùng nhau phối hợp giải quyết, những kinh nghiệm trong công tác Mặt trận để cùng phát triển và các vấn đề khác mà các bên quan tâm. Thực hiện tốt Bản ghi nhớ Uỷ ban Mặt trận Xây dựng đất nước Lào tỉnh Attapư, tỉnh Sê Kông (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia) kí kết với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum; kịp thời rà soát, đánh giá tiến tới hoàn thiện các nội dung phối hợp trong giai đoạn mới. 

Nguyễn Trung Hải -  Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều