Đảng bộ Khối các cơ quan TW: Lấy phiếu tín nhiệm là đổi mới quan trọng

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thống nhất nhận định việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Ban Thường vụ là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng.
Các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. (Nguồn: Báo Nhân dân) 

Chiều 20/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13 (mở rộng).

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 9 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tại cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối. Kết quả kiểm phiếu được công khai trong Ban Chấp hành với mức độ tín nhiệm cao đối với tất cả các đồng chí thuộc diện được lấy phiếu tín nhiệm.

Hội nghị cũng tiến hành công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Trần Thị Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Đỗ Văn Phới (Đỗ Văn Phớn), Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Hội nghị tiến hành công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể cho biết, thực hiện các quy định, kế hoạch đối với việc lấy phiếu tín nhiệm, các Ủy viên Ban Thường vụ đã chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo và trình Ban Chấp hành báo cáo kiểm điểm cá nhân, trong đó, tự nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chỉ ra những hạn chế và giải pháp khắc phục.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thống nhất nhận định, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Ban Thường vụ là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng. Qua đó, các đồng chí được lấy phiếu có cơ hội tự nhìn nhận lại mình để điều chỉnh, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; đồng thời giúp Trung ương có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, dân chủ, khách quan, công tâm, nghiên cứu kỹ lưỡng báo cáo kiểm điểm cá nhân của từng Ủy viên Ban Thường vụ, căn cứ thực tế quan hệ công tác, thể hiện rõ chính kiến về mức độ tín nhiệm đối với các Ủy viên Ban Thường vụ. Kết quả này sẽ được hoàn thiện về thủ tục, báo cáo Trung ương theo quy định.

Về một số nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể đề nghị cấp ủy đảng các cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiến độ, hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại hội nghị. (Nguồn: Báo Nhân dân) 

Cấp ủy đảng các cơ quan nghiên cứu khoa học, đào tạo, báo chí, xuất bản, truyền thông lãnh đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục tham mưu đẩy mạnh việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó là tham mưu thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện lớn của đất nước; tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động báo chí, đấu tranh, phản bác, chỉnh lý thông tin sai sự thật, xuyên tạc; xử lý nghiêm các vi phạm...

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu; bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ Khối và chỉ đạo việc ban hành, tổ chức thực hiện.

Trước đó, tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ Khối; báo cáo sơ kết 6 tháng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng của Đảng bộ Khối; báo cáo đánh giá về tình hình tư tưởng và dư luận xã hội quý 2/2023 trong Đảng bộ Khối. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã xem xét, thông qua báo cáo các công việc quan trọng Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ sau hội nghị lần thứ 12 đến hội nghị lần thứ 13.

Theo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, các nghị quyết, quy định, hướng dẫn mới của Trung ương để cụ thể hóa bằng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện đảm bảo đúng chủ trương, định hướng. Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023 với trọng tâm công tác là “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.”

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan Trung ương tập trung lãnh đạo nhiệm vụ chính trị. Trọng tâm là chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiên cứu, tham mưu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; tháo gỡ những vướng mắc về quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện để khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế; tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2023 tiếp tục xu hướng phục hồi và đạt những kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo, trọng tâm. Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; định hướng thông tin, tuyên truyền, bảo đảm kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. Cùng với đó là chỉ đạo triển khai thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030; tập trung triển khai xây dựng các đề án do Ban Bí thư giao năm 2023; sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác cấp ủy, công tác cán bộ. Các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch và một số nhiệm vụ Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao được triển khai và thực hiện đảm bảo mục đích, yêu cầu.

Công tác dân vận được tập trung chỉ đạo; quan tâm công tác xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; quy chế công tác dân vận; phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Khối; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo và điều hành, bám sát quy chế làm việc, đảm bảo sự lãnh đạo tập thể; phân công nhiệm vụ, giải quyết công việc theo thẩm quyền, gắn trách nhiệm cá nhân.

Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các vấn đề thực tiễn đặt ra trong phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng...

Theo Diệp Trương (TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều