Hoài Đức tập trung cao độ để hoàn thành mục tiêu trở thành quận vào năm 2024

(Mặt trận) - Hiện nay, huyện Hoài Đức đã đạt 22/27 tiêu chí trở thành quận. Theo đó, huyện đăng ký thời gian hoàn thành Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận vào cuối năm 2023, đầu năm 2024.
Hoài Đức dồn lực tập trung xây dựng, hoàn thiện giao thông, đô thị, đáp ứng tiêu chí trở thành quận.

Mới đây, Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận của thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức về tiến độ thực hiện Đề án Đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức thành quận.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Thực hiện nội dung chỉ đạo của Thành ủy và UBND Thành phố, huyện đã ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện thành quận. Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo, UBND huyện tổ chức họp giao ban định kỳ hàng quý để tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, chỉ đạo các phòng, ban ngành huyện và Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện nhằm hoàn thiện các tiêu chí quận, tiêu chí phường. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thực hiện Đề án. Chỉ đạo sát sao, quyết liệt công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng bảo vệ môi trường, tăng cường công tác tuyên truyền giữ gìn bản sắc văn hóa trong quá trình đô thị hóa nhanh. Công tác tuyên truyền được tăng cường bằng nhiều hình thức, trong đó, Huyện đã triển khai cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” trên địa bàn huyện Hoài Đức để huy động cộng đồng dân cư tham gia chỉnh trang cảnh quan, mỹ quan đô thị.

Huyện cũng đã rà soát lại toàn bộ các tiêu chí huyện thành quận và xã thành phường bảo đảm chuẩn xác về nội hàm và phương pháp tính. Cụ thể, huyện đã rà soát nhiệm vụ, giải pháp, từng dự án; nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí; báo cáo Thành phố đối với việc thực hiện Đề án và đăng ký dự kiến thời gian hoàn thành đề án lên quận. Huyện cũng chủ động phối hợp với các sở, ngành thành phố đề xuất, triển khai một số dự án đầu tư thuộc thẩm quyền Thành phố và đã được Thành phố đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 gồm 06 dự án giao thông; 01 dự án y tế; 01 dự án trường học, hiện nay đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư; đồng thời tích cực phối hợp triển khai các dự án do Thành phố chỉ đạo như: đường Vành đai 4, nút giao đường Vành đai 3.5 và Đại lộ Thăng Long, 04 trạm xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp; 02 nhà máy xử lý nước thải tại Sơn Đồng, Vân Canh…

Về nguồn lực, tổng kinh phí để hoàn thành các tiêu chí quận khoảng 8.920,16 tỷ đồng, trong đó ngân sách Thành phố 4.769 tỷ đồng, ngân sách huyện 4.151,16 tỷ đồng; đối với các dự án nhằm nâng cao tiêu chí và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được huyện bố trí theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Đến thời điểm hiện tại, Hoài Đức đã đạt 22/27 tiêu chí, tăng 3 tiêu chí (không gian công cộng đô thị, tuyến đường văn minh đô thị; công trình thương mại dịch vụ cấp đô thị) so với thời điểm duyệt Đề án. Các tiêu chí chưa đạt là: Cân đối thu chi ngân sách; mật độ giao thông đô thị mới đạt 9,92km/km2 (yêu cầu 10km/km2); đất cây xanh công cộng còn thiếu 19,95ha để hoàn thành tiêu chí; cơ sở y tế cấp đô thị còn thiếu khoảng 400 giường bệnh để hoàn thành tiêu chí; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt khoảng 19,03% (yêu cầu là 50%). Các tiêu chí của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đến nay đã đạt 217 tiêu chí, 21 tiêu chí cơ bản đạt, 62 tiêu chí chưa đạt. Huyện phấn đấu đạt tiêu chí giao thông, đất cây xanh công cộng trong năm 2022, các xã, thị trấn đạt năm 2023. Các tiêu chí y tế, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý sẽ đạt được vào năm 2024...

Để làm rõ những nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành các tiêu chí còn lại, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Anh báo cáo thêm: Những vướng mắc liên quan các dự án giao thông, huyện đã được UBND Thành phố và các sở, ngành hỗ trợ tháo gỡ, do đó, trong năm 2022 và 2023, Hoài Đức tập trung hoàn thành các dự án. Riêng tiêu chí tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý, huyện đang tích cực đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 2 dự án trạm xử lý nước thải tại các xã Vân Canh, Sơn Đồng; triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thi công xây dựng nhà máy xử lý nước thải Lại Yên, nhà máy xử lý nước thải tại khu vực La Phù, Đông La... Bên cạnh đó, huyện cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các chợ trên địa bàn các xã còn thiếu như: Kim Chung, Cát Quế, Minh Khai, An Thượng, Đắc Sở, Tiền Yên, An Thượng để hoàn thành tiêu chí chợ, siêu thị. Ngoài ra, huyện cũng đã thành lập đoàn kiểm tra quỹ đất công, đất phi nông nghiệp tại các xã. Trên cơ sở đó có đề xuất với Thành phố và các sở, ngành liên quan về giải pháp cho thuê, hoặc đấu giá quyền sử dụng đất, góp phần tăng nguồn thu ngân sách...

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch - Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông... thông tin một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Hoài Đức; về giải pháp tăng nguồn thu thông qua công tác đấu giá đất, cho thuê đất; việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất 2021-2030; việc đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý nước thải và những giải pháp về địa giới hành chính gắn với các tiêu chí dân cư... nhằm góp phần giúp huyện Hoài Đức sớm hoàn thành các tiêu chí quận.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Huyện Hoài Đức cần chủ động rà soát lại cụ thể từng tiêu chí, nội dung để có đề xuất tháo gỡ khó khăn; phân rõ nhiệm vụ, lộ trình thực hiện theo từng năm, có kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm của từng đơn vị khi triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm hoàn thành các tiêu chí, để có những bước đi chắc chắn, khả thi. Đồng thời, lãnh đạo Thành phố cũng lưu ý các sở, ngành liên quan giúp huyện Hoài Đức hoàn thành các dự án phục vụ xây dựng huyện hành quận, để khi đưa vào sử dụng mang lại hiệu quả thiết thực...

Kết luận buổi làm việc, ông Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận của thành phố Hà Nội ghi nhận sự tích cực, chủ động, tập trung của huyện trong việc thực hiện để hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện thành quận; đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ mà huyện cần tập trung trong thời gian tới để hoàn thành Đề án vào năm 2024. Cụ thể: Huyện cần xác định quyết tâm chính trị, tập trung cao độ hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của Thành phố để sớm giải quyết những tồn tại, vướng mắc và đề xuất những cơ chế phù hợp, khả thi đối với huyện. Cần tập trung đẩy nhanh thi công các tuyến giao thông đang triển khai; thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối ngân sách; tăng cường vận động xã hội hóa, các tổ chức, cá nhân tặng cây; nghiên cứu giải pháp bố trí ngân sách cho xây dựng công viên cây xanh và xã hội hóa trong quản lý sử dụng sau đầu tư. Ông Vũ Đức Bảo cũng đề nghị huyện phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố đánh giá lại khả năng xử lý nước thải trên địa bàn để có biện pháp phù hợp, khẩn trương hoàn thiện và trình cấp thẩm quyền phê duyệt đối với dự án xây dựng, mở rộng bệnh viện huyện.

Thanh Thạo

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều