Hoạt động phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức chính trị - xã hội trong đảm bảo an toàn phòng, chống đại dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(Mặt trận) - Sự phối hợp hoạt động giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội không chỉ dựa trên nền tảng cơ sở về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, mà còn dựa trên nguyên tắc phân công phối hợp trong việc bảo đảm thực hiện quyền lực nhà nước đã được pháp luật ghi nhận và bảo đảm. Thời gian qua, sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong phòng, chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy hiệu quả tích cực.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa và anh Nguyễn Anh Tuấn trao danh hiệu cho các y bác sĩ được tuyên dương trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. BẢO ANH

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp hoạt động đảm bảo an toàn xã hội trong phòng, chống đại dịch Covid-19

Năm 2021, trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát mạnh và diễn biến khó lường, các trung tâm kinh tế lớn của vùng Đông Nam Bộ, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh đã chịu tác động nặng nề đến phát triển kinh tế và ổn định đời sống xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trong những địa phương có số ca mắc Covid-19 cao nhất cả nước1. Trước tình hình đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo, phối hợp cùng với các tổ chức chính trị - xã hội địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 bảo đảm an toàn xã hội.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19

Ngày 21/7/2021, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-192. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và toàn thể đồng bào ta ở trong nước và ngoài nước đã đoàn kết, chung sức nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc” để từng bước đẩy lùi và vượt qua đại dịch Covid-19.

Xác định rõ tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, ra sức chung tay với cả hệ thống chính trị và Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các cơ quan ra lời kêu gọi, tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong Nhân dân nhằm bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tại địa phương đã phát huy hiệu quả vai trò tập hợp sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc trong việc đồng lòng chống dịch, phát huy mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái của đồng bào. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại cơ sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền cho Nhân dân hiểu về đại dịch Covid-19, tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các cấp về phòng, chống dịch Covid-19 nhằm nâng cao hiểu biết về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, vận động Nhân dân tham gia phòng chống đại dịch Covid-19 tích cực, hiệu quả.

Thực tế trước đó, ngay khi dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trên địa bàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trực tiếp tham gia, tham mưu vào hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tham gia Tiểu ban Điều phối hoạt động tình nguyện, cứu trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cùng đó, công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình Nhân dân và tập hợp, phản ánh ý kiến của Nhân dân đến các cơ quan Đảng, Nhà nước được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện thường xuyên kịp thời, thông qua nhiều hình thức, nhất là trong dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 nhằm mục tiêu kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg3. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố đã phát huy vai trò chủ trì, hiệp thương giữa các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm lương thực và các vấn đề an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với sự tham gia của lực lượng y tế chuyên môn, lực lượng vũ trang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng trực tiếp tham gia vào các Tổ Covid cộng đồng, Tổ cứu trợ cộng đồng… Thông qua công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã huy động hơn 30.000 tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên, hội viên, các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số… kịp thời hỗ trợ người dân về lương thực, thực phẩm, thuốc điều trị và hướng dẫn cách ly, điều trị F0, F1 tại nhà và cơ sở y tế, động viên người dân an tâm, tin tưởng vào công tác phòng, chống dịch của chính quyền địa phương4.

Công tác vận động các nguồn lực ủng hộ hoạt động phòng, chống đại dịch Covid-19

Hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh - Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối tiền, hàng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố đã nỗ lực cùng với cả hệ thống chính trị, bao gồm cả các tổ chức chính trị - xã hội đã thường xuyên theo dõi diễn biến, nắm bắt tình hình dịch bệnh để tập trung chỉ đạo vận hành bộ máy nhằm đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã xúc tiến việc thành lập Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu cho người dân khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19... để không bỏ sót đối tượng nào cần được giúp đỡ, để không ai bị bỏ lại phía sau. Cụ thể, từ ngày 1/7/2021 đến 15/2/2022, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 210 lượt ủng hộ của các tổ chức tôn giáo, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân quan tâm, đóng góp vật tư, thuốc, trang thiết bị y tế trị giá hơn 3.097,5 tỷ đồng, kịp thời phục vụ cho công tác điều trị, góp phần ngăn chặn và giảm thiểu tỷ lệ tử vong đối với bệnh nhân nhiễm Covid-195; trong đó có nhiều máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại, tiên tiến như: hệ thống ECMO, máy thở chức năng cao, hệ thống oxy dòng cao HFNO/HFCN, máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số, xe cứu thương… cho đến các loại vật tư tiêu hao sử dụng hàng ngày như: đồ bảo hộ, khẩu trang y tế, Kít xét nghiệm PCR Covid-19, Test nhanh Covid-19… kịp thời phục vụ cho công tác điều trị, góp phần ngăn chặn và giảm thiểu tỷ lệ tử vong đối với bệnh nhân nhiễm Covid-196.

Ngày 1/7/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố khóa XI (2019-2024). Theo báo cáo tổng kết tại hội nghị, trong ba năm qua (2019-2022), Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố, đặc biệt là trong công tác bảo đảm an toàn trong phòng, chống đại dịch Covid-19, giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ trong và sau đại dịch của Chính phủ. Cụ thể, Ban Vận động của thành phố đã tiếp nhận và phân phối tiền, hàng hóa ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 hơn 1.490 tỷ đồng tiền mặt; hàng hóa trị giá gần 351 tỷ đồng; trang thiết bị y tế gần 3.173 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân và đã kịp thời chuyển các hỗ trợ đến các y, bác sĩ và lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Tiếp nhận ủng hộ kinh phí mua vaccine 318,7 tỷ đồng và vận động doanh nghiệp mua vaccine tặng thành phố trị giá hơn 1.000 tỷ đồng7.

Công tác chủ trì hiệp thương giữa các tổ chức thành viên nhằm bảo đảm an toàn trong phòng, chống đại dịch Covid-19

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương đã phát huy hiệu quả vai trò trong chủ trì hiệp thương dân chủ giữa các tổ chức thành viên trong việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm bảo đảm an toàn trong phòng, chống đại dịch Covid-19. Theo đó, công tác phòng, chống dịch đã được triển khai một cách thống nhất, chủ động, hiệu quả thông qua các chính sách, cuộc vận động được các tổ chức chính trị - xã hội phát động và thực hiện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết trong phòng, chống đại dịch Covid-19, góp phần quan trọng trong đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh; thúc đẩy thực hiện thành công mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh, đưa cuộc sống trở về trạng thái “bình thường mới” để phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị - xã hội đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức hội nghị trực tuyến, sử dụng phần mềm công nghệ để cập nhật, xử lý thông tin hai chiều từ thành phố đến cơ sở và ngược lại nhằm đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành được thường xuyên, kịp thời, sát đúng với tình hình thực tế nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch được thực hiện nhất quán, hiệu quả, công khai, minh bạch trong toàn hệ thống chính trị.

Công tác khôi phục sản xuất kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội trong điều kiện “bình thường mới”

Đại dịch Covid-19 đã để lại những hậu quả nghiêm trọng và lâu dài về kinh tế, xã hội, môi trường, là mối đe dọa trực tiếp đến tiến trình tăng trưởng bền vững ở Việt Nam hiện nay. Do đó, công tác khôi phục sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội trong điều kiện “bình thường mới” là chủ trương của Đảng đã và đang được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực triển khai thực hiện. Đây là yêu cầu tất yếu và quan trọng nhằm hướng tới ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm (2021 - 2025) mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có nguy cơ diễn biến phức tạp, để bảo đảm an toàn trong phòng, chống đại dịch trong giai đoạn “bình thường mới”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, đồng lòng, chung tay, góp sức cùng Đảng, Nhà nước trong việc phòng, chống đại dịch, ổn định đời sống, phát triển kinh tế. Cùng với đó, công tác vận động và thu hút các nguồn lực của cộng đồng trong việc tham gia đóng góp, ủng hộ công cuộc phòng, chống Covid-19 vẫn đang được triển khai tích cực tại Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng tập trung, thống nhất về chủ trương, chính sách, đa dạng về hình thức, cách thức thực hiện thông qua vai trò chủ trì hiệp thương của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương giữa các tổ chức thành viên.

Một số kinh nghiệm phối hợp hoạt động hiệu quả giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức chính trị - xã hội trong đảm bảo an toàn phòng, chống đại dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Củng cố và nâng cao vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương và các tổ chức thành viên trong công tác bảo đảm an toàn trong phòng, chống đại dịch Covid-19

Việc ghi nhận và bảo đảm vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó bao gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần bảo đảm vững chắc cho thành công của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong quá trình hoạt động. Đồng thời, phát triển, bổ sung, nhân lên sức mạnh, qua đó phát hiện và khắc phục những điểm còn bất cập trong mọi hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo ra triển vọng phát triển trong tương lai. Điều này cũng đã được tái khẳng định trong Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: “Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…”8.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Thành phố Hồ Chí Minh phát huy vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển đất nước trước đại dịch Covid-19. Muốn vậy, cần tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với phương thức, biện pháp cụ thể, phù hợp với từng thời điểm và tình hình thực tế tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố bảo đảm và phát huy vai trò hiệp thương dân chủ giữa các tổ chức thành viên, phối hợp cùng Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp trong việc tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực xã hội tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thông qua các lần tổ chức thực hiện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên, trong đó đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội như Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh… để đánh giá kết quả hoạt động của từng cuộc vận động, bảo đảm công khai, minh bạch trong việc cung cấp thông tin về nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch; qua đó củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vị trí và uy thế của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương. Đồng thời, phải kiên quyết phản bác và loại trừ các luận điệu phản động, tiêu cực, đi ngược lại với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay. Đây là yêu cầu cấp bách và lâu dài để Nhân dân thành phố có thể nhanh chóng thích nghi với điều kiện bình thường mới.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. HCM tổ chức họp mặt tri ân các tập thể, cá nhân thiện nguyện, chia sẻ giúp Nhân dân trong phòng, chống dịch COVID-19.

Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào về bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát động và chủ trì thực hiện

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã phát huy mạnh mẽ vai trò của mình trong việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sức mạnh của cộng đồng trong việc bảo đảm an toàn trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, trong việc tổ chức phong trào thi đua, các cuộc vận động vẫn còn chồng chéo, hoặc mang tính hình thức, chưa mang lại hiệu quả cao. Tại một số nơi, các cuộc vận động, phong trào thi đua chưa tạo được sự chuyển biến tích cực, chưa cải thiện được nhiều những khó khăn, vướng mắc ở các địa bàn quận, huyện trong bối cảnh phức tạp của dịch Covid-19. Mặt khác, các cuộc vận động trong thời kì phòng, chống dịch Covid-19 còn thiếu cơ chế và sự phối hợp thống nhất giữa các tổ chức thành viên, do đó, dẫn đến tình trạng trùng lắp, chồng chéo, hình thức. Bên cạnh đó, Ủy ban cũng chưa có chế tài cụ thể để quy rõ trách nhiệm đối với những tổ chức, đơn vị của các bên liên quan khi để xảy ra những sai phạm trong quá trình tổ chức thực hiện.

Để nâng cao chất lượng các hoạt động này, cần thiết phải bảo đảm cơ chế phân công, phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh với các tổ chức thành viên, trong đó có các tổ chức chính trị xã hội theo hướng công khai, minh bạch, chi tiết. Trong việc xây dựng và chủ trì các phong trào, cuộc vận động về bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên cần tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng các phong trào, cuộc vận động phòng, chống dịch Covid-19 và ổn định đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân sau dịch một cách thiết thực, sâu rộng, hiệu quả theo hướng bám sát chủ trương, đường lối của Đảng về việc tiếp tục đề cao cảnh giác tuyệt đối không lơ là, chủ quan; chủ động xây dựng các biện pháp phù hợp bảo đảm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19” từng bước “bình thường hóa” với dịch bệnh Covid-19. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, ổn định kinh tế sau đại dịch, đẩy mạnh nâng cao dân trí về trình độ văn hóa, khoa học, công nghệ thông tin, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho đối tượng người thất nghiệp sau đại dịch, đặc biệt là nhóm người lao động yếu thế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.

Bảo đảm nguồn kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên trong việc bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19

Hiện nay, vấn đề nguồn kinh phí được sử dụng cho hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định cụ thể tại Điều 38 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, Điều 3 Thông tư 337/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Nguồn kinh phí phục vụ hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ngân sách nhà nước bảo đảm. Việc bố trí nguồn kinh phí trên được thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trong quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, thực tế chỉ ra rằng, mức kinh phí được sử dụng cho hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng chưa tương xứng với vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay. Do đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải tiến hành bổ sung nguồn kinh phí cho các hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung và tại các địa phương nói riêng theo hướng phù hợp, minh bạch, tương xứng với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận. Mặt khác, cần bổ sung nguồn kinh phí cho các hoạt động đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh khoa học công nghệ nhằm nâng cao trình độ của các thành viên Mặt trận, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong việc đề xuất và thực hiện các chương trình về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch và ổn định sau dịch Covid-19.

Chú thích:

1.https://moh.gov.vn/tin-lien-quan/-/asset_publisher/vjYyM7O9aWnX/content/ngay-17-9-co-11-521-ca-mac-covid-19-trong-o-tp-hcm-va-binh-duong-a-gan-10-000-ca

2. https://moh.gov.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo/-/asset_publisher/TW6LTp1ZtwaN/content/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-ra-loi-keu-goi-phong-chong-ai-dich-covid-19

3.  Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

4.https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/bai-cuoi-ban-dan-van-thanh-uy-tphcm-tich-cuc-huy-dong-cac-nguon-luc-tham-gia-phong-chong-dich-1491887977

5.http://mattran.org.vn/hoat-dong-mat-tran-dia-phuong/mttq-thanh-pho-ho-chi-minh-tiep-nhan-thiet-bi-y-te-phong-chong-dich-covid19-42808.html

6.http://ubmttq.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongtinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=6482&Published Date=2021-07-29T06:20:00Z

7. https://nhandan.vn/mat-tran-to-quoc-viet-nam-thanh-pho-ho-chi-minh-co-nhieu-dong-gop-trong-phong-chong-dich-covid-19-post703502.html

8. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập I, tr. 172.

Lưu Ngọc Tố Tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị khu vực II

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều