Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận

(Mặt trận) - Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong thời gian qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cùng với các tổ chức thành viên phát động và triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa thiết thực, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng với tinh thần hăng hái và sáng tạo, đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội.

Tiêu biểu là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo”, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Với phương châm lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã bám sát địa bàn dân cư và hộ gia đình để triển khai cuộc vận động, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân chủ động phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai tới các cấp, các ngành và địa phương, bước đầu đã hình thành văn hóa tiêu dùng hàng Việt trong các cộng đồng dân cư. Nhận thức của bộ phận lớn người tiêu dùng Việt Nam, các doanh nghiệp, các cơ quan về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam được nâng lên. Các chương trình vận động hỗ trợ người nghèo và các hoạt động cứu trợ thiên tai của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái trong xã hội.

 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Thanh tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Chính Hiệp thành phố Thượng Hải, nước CHND Trung Hoa Từ Dật Ba nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam, tháng 2/2017.

Trong thành tích chung đó có vai trò quan trọng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, một trong những thành viên nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã luôn chủ động, tích cực triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động một cách sinh động và sáng tạo. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động và triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” làm nòng cốt trong vận động thực hiện các tiêu chí tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Điểm nổi bật của cuộc vận động là lấy hộ gia đình làm đơn vị để phát huy vai trò của phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề cấp thiết đang đặt ra tại cộng đồng dân cư và từ mỗi gia đình. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã lồng ghép triển khai nhiều nội dung, chương trình, đề án cụ thể gắn với nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” như: “Triển khai các phong trào phụ nữ phát triển kinh tế”, “giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Nói không với bạo lực gia đình”, “Không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học”, “Không có người sinh con thứ ba trở lên”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới”, đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”...

Việc vận động, hỗ trợ người nghèo và ủng hộ các chương trình an sinh xã hội được các cấp Hội triển khai tích cực, góp phần huy động các nguồn lực trong xã hội chăm lo cho người nghèo. Trong nhiệm kỳ các cấp Hội đã triển khai hỗ trợ gần 430 nghìn hộ thoát nghèo; vận động được trên 1.000 tỷ đồng để chăm lo cho các gia đình chính sách, hỗ trợ, cứu trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; vận động xây dựng, sửa chữa 19.688 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo. Các cấp Hội đã vận động để hình thành trên 6.500 mô hình kinh tế hợp tác; tư vấn nghề cho hơn 1,8 triệu lượt phụ nữ, đào tạo nghề cho hơn 540 nghìn lao động nữ... Bên cạnh đó, các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, rủi ro; các hoạt động nhân đạo từ thiện giúp đỡ người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tích cực hưởng ứng theo nội dung kêu gọi, vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong công tác phối hợp thực hiện các phong trào thi đua hưởng ứng các chương trình vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức và phong trào tự quản trong nhân dân. Nhiều mô hình tự quản trong nhân dân do Hội Liên hiệp Phụ nữ là nòng cốt xây dựng đã và đang hoạt động rất hiệu quả như: “Khu dân cư xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, “Gia đình không có người thân phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội”, “Gia đình không ma túy”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”; Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, “Phụ nữ xa quê”, “Phụ nữ nhà trọ”, “Nữ chủ nhà trọ”; Câu lạc bộ “Phụ nữ vươn lên”, “Phụ nữ đồng cảm”, nhóm “Giáo dục viên đồng đẳng”...

Cùng với việc triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp còn là một trong những thành viên phối hợp chặt chẽ và hiệu quả ở nhiều lĩnh vực công tác như: Giám sát và phản biện xã hội, trong đó có chương trình giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2014 - 2016; chương trình phối hợp góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV và nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, sau gần 2 năm thực hiện, công tác phối hợp đã có những kết quả tích cực. Các hoạt động giám sát có sự tham gia của hai bên và các bên liên quan đã góp phần đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa các ứng cử viên trong tuyên truyền, vận động bầu cử, góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong cuộc bầu cử vừa qua.

Có thể khẳng định công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng chặt chẽ và hiệu quả, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã và đang thực hiện tốt vai trò tổ chức, hiệp thương, phân công phối hợp để các tổ chức thành viên trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát triển mạnh mẽ các phong trào trong các cấp hội, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu chung của đất nước.

 Hội nghị lần thứ 10 (khóa XI) Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày 17/1/2017.

Trong thời gian tới, để phát huy hơn nữa vai trò Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong tham gia các phong trào, cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ cần quan tâm một số nội dung và giải pháp như sau:

1. Là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần bám sát các chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lựa chọn những nội dung phù hợp để cụ thể hóa trong xây dựng chương trình công tác thường xuyên của các cấp Hội, vừa đảm bảo không chồng chéo nhiệm vụ, không tách rời với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, vừa thống nhất trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo và đặc thù của mỗi thành viên.

2. Tăng cường phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong các cấp Hội, hội viên và nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để tạo sự phối hợp đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần bám sát các yêu cầu trong Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” để triển khai các nhiệm vụ, trong đó đặc biệt quan tâm phối hợp chặt chẽ trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp phụ nữ và nhân dân dân, kịp thời phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kịp thời tham mưu, xử lý các vấn đề còn bức xúc, tồn đọng trong đời sống nhân dân.

3. Để phối hợp triển khai tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trong nhiệm kỳ tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần bám sát các nội dung và yêu cầu các cuộc vận động lớn của Mặt trận như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng và hội nhập quốc tế” do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động triển khai để cụ thể hóa gắn với các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình năm không, ba sạch”.

Đặc biệt đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cần bám sát nội dung Nghị quyết Liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCT UBTƯMTTQVN ngày 07/10/2016 về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để triển khai thực hiện. Cùng với các tổ chức thành viên khác trong Mặt trận hiệp thương chặt chẽ để triển khai quyết liệt, đồng bộ, sâu rộng cuộc vận động, nhất là ở xã, phường, thị trấn và khu dân cư. Trong phân công giúp đỡ giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt phương châm “không để hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn nào mà không có tổ chức thành viên hỗ trợ”, đặc biệt không để hộ nào rơi vào hoàn cảnh cùng cực mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã không phát hiện và không có tổ chức thành viên nào giúp đỡ. Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phải gắn chặt với xây dựng hợp tác xã kiểu mới để giúp người dân có thu nhập cao và bền vững; phải tuân thủ yêu cầu sản xuất thực phẩm sạch, an toàn.

4. Cùng với việc phối hợp triển khai các phong trào, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tăng cường triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân về phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng của hội viên, phụ nữ và nhân dân. Hàng năm, các cấp Hội chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lựa chọn những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của hội viên, phụ nữ và nhân dân để tiến hành giám sát; tăng cường tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách phát triển phụ nữ và xã hội.

5. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, củng cố tổ chức, phát triển hội viên; tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách; góp phần xây dựng bộ máy tổ chức cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vững mạnh và hoạt động hiệu quả.

Bùi Thị Thanh

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều