Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm

(Mặt trận) - Ngày 17/7, tại Hà Nội, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023. Dự và phát biểu tại Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Dũng, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua.
Chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp: Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm chú trọng

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị thành viên trong Khối tiếp tục có sự đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng và đạt nhiều kết quả tích cực, phong trào thi đua được quan tâm sâu sát, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Các đơn vị thành viên Khối đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước… đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được triển khai có hiệu quả với nhiều nội dung phong phú, tập trung vào những việc khó, trọng tâm, cấp bách, tạo nên động lực góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm chú trọng. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ.

Quang cảnh Hội nghị

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, ngày 13/5/2023, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ phát động Chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” với hình thức trực tiếp và trực tuyến để vận động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên - Tây Bắc. Tại Chương trình đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ số tiền trên 284 tỷ đồng, tương đương trên 5.680 căn nhà. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao kinh phí ủng hộ đợt 1 trị giá 200 tỷ đồng, tương đương 4.000 căn nhà cho tỉnh Điên Biên. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiều tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch, tổ chức vận động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên - Tây Bắc. Tính đến ngày 31/5/2023, Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương đã tiếp nhận số tiền trên 60,9 tỷ đồng (trong đó tiếp nhận ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên trên 38,6 tỷ đồng). Chi hỗ trợ số tiền trên 84,1 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở, tặng quà tết cho người nghèo.

Đẩy mạnh triển khai Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được các cấp Mặt trận tích cực tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm phù hợp. Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố đã tiến hành tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều tổ chức thành viên hưởng ứng Cuộc vận động thông qua việc triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động, với nhiều mô hình, hoạt động cụ thể, thiết thực.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Trong thực hiện Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống của công nhân, lao động, giúp đỡ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp Tết Quý Mão 2023, đã có hơn 8,6 triệu lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn với tổng kinh phí hơn 6.110 tỷ đồng. Bên cạnh đó, với mục tiêu “không để phụ nữ, trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ đã chú trọng vận động nguồn lực, hỗ trợ vốn, hỗ trợ các mô hình sinh kế, tổ hợp tác, tổ liên kết, tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ cấp xã, hội viên phụ nữ nghèo trong tham gia thực hiện Chương trình giảm nghèo…

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị thành viên trong Khối đã tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính, trong công tác thi đua, khen thưởng và bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần đẩy nhanh xây dựng chính phủ điện tử. Tiêu biểu như: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai, thực hiện tiếp nhận, xét duyệt, lưu trữ trên hệ thống điều hành văn bản Eoffice, giảm thiểu tối đa hồ sơ giấy; Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện và sử dụng phần mềm thi đua khen thưởng để quản lý công tác khen thưởng; xử lý văn bản đến về thi đua, khen thưởng qua phần mềm văn phòng điện tử V-office... Đối với các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, 9/9 đơn vị thành viên trong Khối đều thực hiện đảm bảo trên hệ thống hồ sơ khen thưởng điện tử ngành thi đua khen thưởng do Ban Thi – Khen thưởng Trung ương hướng dẫn.

Tăng cường tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, sáng tạo

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà các đơn vị trong Khối thi đua đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023; đồng thời khẳng định, nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động có tính lan tỏa, ảnh hưởng tích cực, mạnh mẽ trong toàn xã hội đã được các đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện tốt, triển khai đồng bộ các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn của mỗi cơ quan.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, 6 tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều biến động khó lường, các tổ chức thành viên trong Khối thi đua đã chủ động bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung, nhiệm vụ chính trị của đơn vị để triển khai hiệu quả kế hoạch, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra và cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Công tác thi đua, khen thưởng từng bước có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm sâu sát, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

"Công tác tuyên truyền, vận động triển khai nhiệm vụ của mỗi thành viên trong Khối đã động viên được sức mạnh tổng hợp của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập đóng góp xứng đáng công sức của mình vào thành tích chung của đất nước về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh", Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, các thành viên trong Khối tiếp tục quán triệt, thấm nhuần sâu sắc tinh thần "càng khó khăn thì càng phải thi đua", tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; gắn công tác thi đua, khen thưởng với thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng thời tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chứccông tác thi đua, khen thưởng; bảo đảm thực chất, thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh hình thức; tiếp tục có những hình thức phù hợp để động viên, khích lệ hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị, các đơn vị trong Khối tiếp tục làm tốt công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, thực chất, đổi mới quy trình theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sớm phát hiện, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

“Cần quan tâm khen thưởng tập thể và cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng phụ nữ tiêu biểu, người yếu thế có ý chí tự lực, tự cường vươn lên”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng gợi mở và đề nghị các tổ chức cần chủ động đề xuất khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác giải quyết công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người lao động, người dân, tham gia tích cực vào hoạt động từ thiện, an sinh xã hội.

Cùng với đó tiếp tục tăng cường tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, sáng tạo, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục, nêu gương, tạo sự lan tỏa, truyền cảm hứng trong cộng đồng, xã hội.

"Thêm mỗi việc làm tốt, mỗi nghĩa cử cao đẹp sẽ góp phần thiết thực để xây dựng nền tảng đạo đức tốt đẹp, làm cho cuộc sống của mỗi người và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn", Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tin tưởng, thời gian tới, các thành viên trong Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp tiếp tục phát huy những ưu điểm, thế mạnh, thực hiện quyết liệt để giảm thiểu những hạn chế, bất cập, khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào thi đua của khối; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hương Diệp - ảnh Tiến Đạt

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều