Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS và miền núi

(Mặt trận) - Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Trong năm 2022, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch số 388/KH-MTTW-UB về giám sát, phản biện xã hội đối với các chương trình, trong đó một trong những trọng tâm là giám sát, phản biện việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I (2021-2025).
Người dân xã Thổ Bình (huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) hân hoan trên những tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu của nông thôn mới vùng cao.
Chương trình được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định phê duyệt ngày 14/10/2021, gồm 10 dự án. Trong các dự án của Chương trình thì vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên được thể hiện rõ ở dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình.

Về hoạt động giám sát, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hoạt động giám sát việc phân bổ nguồn ngân sách nhà nước và việc xác định đối tượng thụ hưởng các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025; giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các công trình, dự án tại cơ sở. Hình thức giám sát gồm tổ chức các đoàn giám sát, xem xét báo cáo của đối tượng giám sát; thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các công trình, dự án tại cơ sở.

Kế hoạch cũng nêu rõ, Trung ương các tổ chức chính trị, xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6), báo cáo năm (trước ngày 05/12) về thực hiện các hoạt động giám sát và phản biện xã hội gửi về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam qua Ban Dân chủ - Pháp luật.

Hoàng Nhung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều