Quy định về 19 điều đảng viên không được làm là kim chỉ nam trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Quy định mới giữ nguyên 19 điều như trước, kế thừa cơ bản những nội dung còn phù hợp, bổ sung một số nội dung mới.

Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đều đồng tình và khẳng định đây sẽ là kim chỉ nam trong công tác trong xây dựng chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Các ĐBQH cho rằng Quy định số 37-QĐ/TW đã đưa ra nhiều điểm mới liên quan đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Điều này đúng như tinh thần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII vào tháng 10 vừa qua: "Việc sửa đổi, bổ sung Quy định về những điều đảng viên không được làm để góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng".

Các ĐBQH bày tỏ ấn tượng về điều 3 của Quy định số 37-QĐ/TW bổ sung một nội dung hoàn toàn mới, đó là đảng viên không được “phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyển quyền, quan liêu, xa rời quần chúng”.  

 Đại biểu Lê Thanh Vân (Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau) trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Tin tức.
Đại biểu Lê Thanh Vân (Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau) nhấn mạnh: Đã là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì việc đầu tiên là phải thừa nhận đường lối, cương lĩnh và tôn chỉ mục đích của Đảng, đó là theo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

“Đảng viên mà lại đi phản bác đường lối, chủ trương mà Đảng đó theo thì không thể là đảng viên nữa. Đảng viên trước hết phải tự nguyện thừa nhận, đi theo con đường mà Đảng đã lựa chọn và còn phải phát triển nó bằng nhận thức đúng đắn”, đại biểu Lê Thanh Vân nói.

Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, những quy định này không mới mà đó là lẽ đương nhiên của một người khi được kết nạp Đảng. Ngay trong đơn xin gia nhập Đảng đã có nội dung nghiên cứu đường lối của Đảng và thừa nhận đường lối đó. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, Trung ương quy định điều này vào những điều đảng viên không được làm như sự nhắc nhở mọi đảng viên phải nghiêm chỉnh tuân theo sự lựa chọn của mình và phát triển tư duy lý luận của Đảng. Thừa nhận và tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng để tạo sự đồng thuận.

 Đại biểu Đôn Tuấn Phong (Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang) phát biểu tại buổi thảo luận ở tổ của Quốc hội.
Đại biểu Đôn Tuấn Phong (Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang) cho rằng: “Tôi nghĩ Đảng quy định như vậy là hoàn toàn chính xác, đảng viên thì không được làm những việc trái quy định, nhất là khi chúng ta đang tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn trong Đảng”.

Đại biểu Đôn Tuấn Phong cũng đặt câu hỏi: Nếu đảng viên chuyển tiền ra nước ngoài, mua tài sản nước ngoài… Vậy đảng viên lấy tiền đâu, chuyển như vậy có đúng quy định không.

Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Trương Xuân Cừ (Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội) cho rằng: Những điều đảng viên không được làm cũng chính là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tuy nhiên cũng cần có những quy định cụ thể trong triển khai kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm của đảng viên.

Đại biểu Trương Xuân Cừ (Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội) trả lời phỏng vấn của phỏng viên báo Tin tức. 
“Theo tôi có Quy định 37 về 19 điều đảng viên không được làm là kim chỉ nam. Nhưng cần phải có kiểm tra, kiểm soát và xử lý đối với những đảng viên làm trái các quy định này. Bởi chúng ta thấy rằng, trong mấy năm gần đây Trung ương Đảng đề cao trách nhiệm người đứng đầu, có cơ chế để kiểm tra, sớm phát hiện, xử lý người đứng đầu sai phạm. Cho nên tôi nghĩ cần phải có những quy định cụ thể để triển khai việc thực hiện những điều nghiêm cấm đảng viên không được làm”, đại biểu Trương Xuân Cừ cho biết.

Mới đây, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" (Kết luận số 21-KL/TW) và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Quy định này thay thế Quy định số 47-QĐ/TW (ngày 1/11/2011).

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng: Sau 10 năm thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, bám sát tinh thần nghị quyết Đại hội XII, nhất là Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Bộ Chính trị và căn cứ vào dự báo những năm tới đây, việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 37-QĐ/TW rất đúng lúc, trong bối cảnh hiện nay. 

Theo Viết Tôn/Báo Tin tức

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều