Sôi nổi, thiết thực các hoạt động trong Tháng Thanh niên

Thực hiện nhiệm vụ của Tháng Thanh niên năm 2023, các cấp bộ Đoàn đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền để tạo điều kiện, cơ chế tổ chức các hoạt động diễn ra sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả, có tính hành động cao, hướng về cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia…

Theo đánh giá của Trung ương Đoàn: Các nội dung triển khai trong Tháng Thanh niên năm nay đã đạt kết quả toàn diện

Sáng 14/4, tại Đà Nẵng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2023. Các đồng chí: Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đoàn các cấp; Tháng Thanh niên lựa chọn chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” để phát động trong toàn Đoàn và tuổi trẻ cả nước; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị. Thông qua hoạt động tình nguyện góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội; tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp và toàn xã hội đối với công tác bồi dưỡng, đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ; tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

Trong tháng, các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Đại hội Đoàn các cấp. Các hoạt động nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII được đẩy mạnh và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, số hóa, qua đó đạt được kết quả vượt các năm trước.

Thực hiện Luật Thanh niên và Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ, trong Tháng Thanh niên, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã đối thoại với thanh niên. Các cấp bộ Đoàn đã tham mưu tổ chức hơn 3.726 buổi đối thoại, trao đổi giữa lãnh đạo cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên. Nhiều chính sách, chế độ và giải pháp hỗ trợ thanh niên đã được các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền giải quyết kịp thời ngay trong các chương trình đối thoại.

Công tác truyền thông về Tháng Thanh niên năm 2023 được thực hiện hiệu quả trên nhiều nền tảng, thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân.

Trong Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn đã triển khai thực hiện 22.975 công trình thanh niên các cấp (vượt 7.548 công trình so với đăng ký), tổng trị giá hơn 302 tỷ đồng (vượt 151 tỷ đồng so với đăng ký). Các hoạt động đồng loạt được tổ chức gắn với các hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng chính quyền số được thanh thiếu nhi và Nhân dân đón nhận. Các hoạt động phát huy tính sáng tạo của thanh thiếu nhi được các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh triển khai với nhiều hình thức phong phú, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, kết nối, hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến được lan toả rộng rãi ở các địa phương, đơn vị. Cuộc vận động “Mỗi đoàn viên, thanh niên một ý tưởng, sáng kiến” được quan tâm triển khai với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp và kết nối, tư vấn việc làm, giới thiệu việc làm cho thanh niên được đầu tư và từng bước ứng dụng công nghệ số trong tổ chức thực hiện, như hỗ trợ kết nối nhu cầu việc làm online; kết nối thông tin việc làm của các nền tảng tuyển dụng online với thanh niên; cung cấp các khóa đào tạo online miễn phí trên không gian mạng.

Hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế và khởi nghiệp sáng tạo tiếp tục được quan tâm, triển khai với 1.436 hoạt động (gấp 2,7 lần so với năm 2022), hỗ trợ cho 90.791 đoàn viên thanh niên khởi nghiệp sáng tạo (gấp 1,13 lần so với năm 2022), với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã triển khai các hoạt động quốc tế thanh niên phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đã có 601 hoạt động giao lưu thanh niên quốc tế được tổ chức với sự tham gia của 41.605 đoàn viên thanh niên. 2.972 hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ được tổ chức với sự tham gia của 312.677 thanh thiếu nhi. Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế tiếp tục được tổ chức hiệu quả. Trong tháng, các cấp bộ Đoàn đã trao tặng 184.713 học bổng, quà tặng cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 95 tỷ 094 triệu đồng (gấp hơn 3 lần chỉ tiêu đăng ký đầu Tháng Thanh niên). Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai thực hiện Luật Trẻ em và các văn bản pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em được các cấp bộ Đoàn quan tâm, chú trọng.

Trung ương Đoàn phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 01 điểm cầu Trung ương và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành.

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 11.958 lớp bồi dưỡng, nhận thức về Đoàn cho thanh niên, kết nạp 359.554 đoàn viên mới, thành lập 373 chi đoàn mới, 253 chi hội mới; tổ chức 2.590 lớp tập huấn về kỹ năng công tác Đoàn với 137.341 lượt cán bộ đoàn cơ sở, đoàn viên tham gia; đã giới thiệu 65.411 đoàn viên ưu tú tham gia học các lớp cảm tình Đảng; giới thiệu 51.178 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và có 10.776 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Với  việc  triển  khai thành công Tháng Thanh niên năm nay, cho thấy tinh thần quyết tâm, sự vào cuộc nghiêm túc của các cấp bộ Đoàn trong cả nước.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khẳng định: Các nội dung triển khai trong Tháng Thanh niên năm nay đã đạt kết quả toàn diện. Các cấp bộ Đoàn đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền để tạo điều kiện, cơ chế tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên diễn ra sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả, có tính hành động cao, hướng về cơ sở, trực tiếp góp phần giải quyết những nhu cầu thực tiễn của địa phương, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; tạo được lòng tin, sự quan tâm, chăm lo của xã hội, cấp ủy, chính quyền đối với tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Bên cạnh đó, các hoạt động của Tháng Thanh niên được thực hiện bám sát trào lưu, xu hướng mới của giới trẻ; nhiều mô hình của Đoàn đã tạo sức cuốn hút, mang tính dẫn dắt, được thanh niên hưởng ứng. Nhiều phương thức, cách làm mới, sáng tạo trong tổ chức các chương trình, hoạt động triển khai trong Tháng Thanh niên được chia sẻ, nhân rộng kịp thời, hiệu quả trong toàn Đoàn qua các tuần triển khai hoạt động. Lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động trong Tháng Thanh niên đông đảo, thành phần thanh niên tham gia đa dạng.

Về cơ bản, các chỉ tiêu đăng ký thực hiện trong Tháng Thanh niên, các công trình, phần việc, các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm nay đều đạt và vượt. Nhiều chỉ số, hoạt động đạt cao hơn năm trước. Điều đó thể hiện tinh thần quyết tâm, sự vào cuộc nghiêm túc của các cấp bộ Đoàn trong cả nước.

Nhân dịp này, tại Hội nghị, 19 tập thể và 6 cá nhân đã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên dương, khen thưởng.

Theo Đình Tăng/Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều