Thành phố Hồ Chí Minh: Học và làm theo Bác đã dần trở thành tự giác

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự chuyển biến tích cực, sâu sắc trong nhận thức và hành động; trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung trao Bằng khen cho Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh - đơn vị có thành tích thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

NHIỀU SÁNG TẠO TRONG HỌC VÀ LÀM THEO BÁC 

Năm 2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” kịp thời, với 546 lớp học tập và 100.311 học viên tham dự. Việc tổ chức học tập các nội dung của Chỉ thị 05, học tập chuyên đề năm được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tỷ lệ đảng viên tham gia học tập trên 98%.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn Thành phố gắn với chuyên đề năm 2019; trong đó chú trọng việc phát huy dân chủ, chăm lo cho nhân dân theo gương Bác đã tạo chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, thái độ và tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân trong toàn Đảng bộ Thành phố.

Việc tự giác học tập và làm theo Bác trong thực hành đạo đức công vụ; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu trong mọi mặt công tác, trong đấu tranh phòng và chống quan liêu, tham ô, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, nhất là tập trung thực hiện hiệu quả 7 chương trình đột phá của Thành phố đã mang lại kết quả tích cực, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác chuyên môn tại mỗi địa phương, đơn vị tiếp tục tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hành chuẩn mực đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với tham mưu sơ kết và tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 cấp Thành phố và tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc; tổ chức đoàn giám sát về kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 tại một số địa phương, đơn vị như Quận ủy Quận 4, Huyện ủy Cần Giờ, Thành đoàn và Đảng ủy Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn được triển khai nghiêm túc. 

Trong triển khai học tập, đã có 1 tập thể và 4 cá nhân, bao gồm: Chi bộ Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy, Đảng bộ Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Phan Trường Phát, nhân viên Phòng Kế hoạch - Đầu tư Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV; họa sĩ Đặng Ái Việt, Hội Mỹ thuật thành phố; đạo diễn, NSƯT Lê Nguyên Đạt, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Kịch hát Dân tộc trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; Anh hùng lao động, Tiến sĩ Bùi Văn Toản, Cựu tù chính trị Côn Đảo, quận Tân Bình được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với việc xét chọn 2 mô hình, giải pháp để trao Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên năm 2019: Hội thi quay video clip “Gương sáng quanh tôi” của Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 9 và Liên hoan “Tiếng hát 3 thế hệ” của Ủy ban Nhân dân Quận Bình Thạnh đạt giải ba; tiếp tục biên soạn, phát hành cuốn sách Gương tập thể, cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập 3 là việc Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai thực Kế hoạch số 59-KH/TU tổ chức về tổ chức quảng bá các tác phẩm, ấn phẩm của Bác và các tác phẩm, ấn phẩm có nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

GẮN HỌC VÀ LÀM THEO BÁC VỚI THỰC HIỆN DI CHÚC

Năm 2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động tham mưu và triển khai có hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cụ thể, cấp thành phố tập trung tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức hoạt động và đợt sinh hoạt chính trị nhân 50 năm thực hiện Di chúc; tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; tổ chức Lễ biểu dương 392 tập thể, cá nhân điển hình thực hiện tốt học tập và làm theo Bác, gồm 153 tập thể, 239 cá nhân, trong đó có 161 gương được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy, 231 gương nhận Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy. 4.045 gương (1.388 tập thể, 2.657 cá nhân) cấp quận, huyện và đảng ủy cấp trên cơ sở; thực hiện công trình nâng cấp phòng trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An; tổ chức cầu truyền hình Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức triển lãm 50 năm thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ngày 2/9;...

Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, các tổ chức đảng, các sở, ban - ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí Thành phố đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai 360 lớp về chủ đề 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; trong đó, có 61.228 người tham dự, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi trong toàn bộ hệ thống chính trị của Thành phố.

 Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có dịp giao lưu, học tập kinh nghiệm thực tế, tham quan các di tích lịch sử, văn hóa của đất nước, nhất là về thăm quê hương Bác Hồ, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 265-KH/TU về tổ chức “Hành trình về thăm quê Bác” nhân 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phối hợp cùng Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn thiết kế hành trình, nghiên cứu cụ thể hóa công tác tổ chức thực hiện nhằm đạt mục đích yêu cầu Kế hoạch đề ra.

Cụ thể, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành Công văn về việc chọn các gương điển hình tham gia Hành trình đến các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ Thành phố, xác định rõ số lượng cho từng tổ chức và các tiêu chí xét chọn đại biểu tham gia hành trình để đảm bảo đa dạng về thành phần, giới, độ tuổi, ngành nghề, lĩnh vực. Cụ thể, các quận ủy, huyện ủy: giới thiệu 15 gương/đơn vị; Các đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ sở trực thuộc thành ủy: giới thiệu 6 gương/đơn vị; Đảng ủy Khối Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các trường Đại học - Cao đẳng thành phố: giới thiệu 10 gương/ đơn vị; Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố: Giới thiệu 18 gương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố: giới thiệu 9 gương/đơn vị; Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật thành phố: giới thiệu 10 gương/đơn vị.

 Đó là các gương cá nhân, đại diện tập thể điển hình thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được biểu dương từ cơ sở đến cấp thành phố từ năm 2011 đến 2019; là cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, tổ dân phố, mặt trận, đoàn thể, dân tộc, tôn giáo, người dân tại địa bàn dân cư; là trí thức, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên, thanh niên, người lao động trên toàn Thành phố; trong đó, ưu tiên các đại biểu đã từng vinh dự được gặp Bác, các đại biểu chưa có điều kiện về thăm quê hương của Bác...

Trong 800 đại biểu tham gia hành trình, có 488 đại biểu nam và 312 đại biểu nữ; khối quận, huyện có 384 đại biểu, khối cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Thành ủy có 362 đại biểu, khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có 54 đại biểu; độ tuổi từ 30 tuổi trở xuống là 42 đại biểu, từ 31 tuổi đến 44 tuổi là 281 đại biểu, từ 45 tuổi đến 60 tuổi là 306 đại biểu, từ 61 tuổi trở lên là 171 đại biểu; cấp ủy viên là 245 đại biểu, cán bộ đoàn thể 128 đại biểu, cán bộ công chức, viên chức 199 đại biểu, cán bộ hưu trí 48 đại biểu, trí thức 46 đại biểu, giáo viên 31 đại biểu, học sinh, sinh viên 8 đại biểu, bác sĩ 19 đại biểu, công nhân 17 đại biểu, nông dân 6 đại biểu, tôn giáo 14 đại biểu; văn nghệ sĩ 11 đại biểu, cơ quan báo chí 18 đại biểu đã phỏng vấn, quay phim, chụp ảnh, đưa tin trên các phương tiện truyền thông, góp phần làm lan tỏa những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, làm nổi bật chuỗi hoạt động của Thành phố nhân 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công tác tổ chức từng chuyến đi chặt chẽ, chu đáo, đảm bảo các hoạt động vừa sức, huy động được tất cả các thành viên trong đoàn cùng tham gia. Đội ngũ phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp và tình cảm, tạo nên những mối giao kết tốt giữa đại biểu với đại biểu, giữa đại biểu với các thành viên trong Ban Tổ chức hành trình. Mỗi một thành viên tham gia đều ý thức về vinh dự đặc biệt của mình, mang trong lòng tình yêu kính vô hạn dành cho Bác Hồ, đã tham gia hành trình với một tâm thế hết sức tích cực, xác lập quyết tâm học tập và làm theo Bác quyết liệt hơn, đạt hiệu quả thiết thực hơn, sẽ là tuyên truyền viên tại cơ sở, nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn việc học tập và làm theo Bác, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả vào tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương, đặc thù ngành nghề của mình trong thời gian tới. Trong từng chuyến hành trình đều đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong và sau mỗi chuyến hành trình, nhiều đại biểu đã có những bài viết cảm nhận bằng văn, thơ, nhạc hết sức cảm động và vô cùng sâu sắc gửi đăng trên một số báo, tạp chí, đăng trên các trang tin điện tử, trang cá nhân, mạng xã hội, gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy...

Đặc biệt, cuốn sách “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường”, tập 3 phát hành nhân dịp tổng kết các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giới thiệu 80 tập thể và cá nhân tiêu biểu (38 tập thể và 42 cá nhân) của Thành phố. Đó là những đơn vị sản xuất luôn quan tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy trí tuệ người lao động, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn công nhân, đưa đến tay người tiêu dùng những sản phẩm tốt về giá thành và chất lượng; là những y, bác sĩ tận tụy với bệnh nhân nghèo; những nhà khoa học thực hiện các đề tài nghiên cứu gắn liền thực tiễn; những cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công an với những cải tiến trong công tác quản lý hành chính cùng nhiều chiến công thầm lặng mà gian khổ để giữ bình yên cho đất nước; những nhà báo, văn nghệ sĩ với những bài viết, những sáng tác lay động lòng người; nhiều cán bộ hưu trí tiếp tục mang những kinh nghiệm, trí tuệ, sức lực của mình giúp ích cho xã hội; những cộng đồng tôn giáo đang thực hiện nhiều việc làm với ý nghĩa “tốt đời đẹp đạo” trên địa bàn dân cư…

CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cả hệ thống chính trị Thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chú trọng xây dựng đảng bộ các cấp trong sạch vững mạnh trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp và chất lượng đảng viên.

Mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trong công tác và cuộc sống; hướng về nhân dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những yêu cầu, đòi hỏi bức xúc của nhân dân; nói đi đôi với làm, nói trước, làm trước để không chỉ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao mà còn tạo ra sự lan tỏa trong mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị và cộng đồng những việc làm tốt, những hành động đẹp.

Cùng với đó, gắn học tập và làm theo Bác với việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới và Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, các cấp ủy cần tập trung chuẩn bị chu đáo các văn kiện và công tác nhân sự tại đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở; chú trọng thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với kiểm tra, giám sát, sàng lọc cán bộ để lựa chọn, quy hoạch và bổ nhiệm những cán bộ có đủ đức và tài, tinh thần và trách nhiệm vào các vị trí trong hệ thống chính trị; đồng thời, đưa những người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ra khỏi Đảng, khỏi bộ máy để làm trong sạch Đảng, trong sạch hệ thống chính trị.

Theo Phan Nguyễn Như Khuê/Tạp chí Tuyên giáo

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều