Tổ chức tuyên truyền giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi

(Mặt trận) - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn số 92/HD-MTTW-BTT về công tác tuyên truyền giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.
Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”. 
Công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân hiểu Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, qua đó nâng cao trách nhiệm giám sát của cộng đồng, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với việc triển khai, thực hiện Chương trình.

Theo đó, trong năm 2022, nội dung tuyên truyền gồm các nội dung:

(1) Phổ biến các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đến các cấp, các ngành, MTTQ các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư và các tổ chức thành viên trên địa bàn cả nước, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tạo sự đồng bộ, kịp thời, thống nhất và có hiệu quả trong thực hiện Chương trình;

(2) Tuyên truyền bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước;

(3) Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia triển khai, thực hiện Chương trình; những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;

4) Tuyên truyền về công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, hoạt động giám sát của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện Chương trình;

(5) Biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiến tiến, tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện, giám sát Chương trình.

Bên cạnh đó, công tác tuyên tuyền cần được diễn ra dưới các hình thức đa dạng như: tuyên truyền miệng, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm của các cơ quan, tổ chức; hoạt động của các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, người có uy tín tiêu biểu; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các hình thức sân khấu hóa; phát thanh truyền hình, phim ảnh...

Để triển khai công tác tuyên truyền trên địa bàn các tỉnh, thành phố, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và hướng dẫn UBMTTQ cấp huyện, xã triển khai thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng mô hình điểm và các hoạt động giám sát thực hiện Chương trình. 

Minh Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều