Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hải Phòng trong tuyên truyền, vận động thực hiện các nhiệm vụ chính trị

(Mặt trận) - Công tác tuyên truyền là một trong những bộ phận của công tác tư tưởng, có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, hình thành và củng cố niềm tin, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; tạo sự đồng thuận trong xã hội. Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố Hải Phòng đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, tập trung tuyên truyền, vận động tập hợp Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng Cao Xuân Liên chủ trì Hội nghị công tác phòng chống dịch Covid – 19 năm 2020.


Xác định công tác tuyên truyền phải đi trước, mở đường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đã phối hợp với các cơ quan truyền thông, các tổ chức thành viên tập trung cao độ công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thành phố nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của thành phố về phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giảm nghèo bền vững…

Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đại dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát đã gây khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống Nhân dân. Trong hoàn cảnh đó, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tập trung cao độ tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết Nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh và triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần quan trọng cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng phổ biến, quán triệt, triển khai nghiêm túc các đường lối, chiến lược, phương châm hành động, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về phòng, chống dịch sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết”, Mặt trận thành phố và các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng, ban hành các kế hoạch, công văn tăng cường công tác tuyên truyền để Nhân dân hiểu về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh; thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành y tế; không chủ quan, không hoang mang, mất cảnh giác. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền để Nhân dân nhận thức được vai trò trung tâm, chủ thể trong phòng, chống dịch, từ đó nâng cao ý thức, chủ động, tự giác chấp hành, góp phần kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, hạn chế thấp nhất số ca nhiễm Covid-19 và tử vong do dịch.

 Cùng với việc tuyên truyền, động viên, cổ vũ các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa tích cực triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với giải pháp chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19”, các cấp Mặt trận thành phố đã tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức về lợi ích của việc tiêm vaccine; “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” vận động Nhân dân tiêm phòng, không để sót các trường hợp thuộc diện phải tiêm; khắc phục tâm lý chủ quan, lơ là khi đã tiêm đủ mũi hoặc thiếu tin tưởng hiệu quả của việc tiêm vaccine. Chủ động lan tỏa những thông tin tích cực; đấu tranh, phản bác các thông tin giả, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước.

Bằng việc kết hợp các phương tiện thông tin đại chúng và sử dụng linh hoạt các kênh thông tin của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội (Bản tin, Cổng thông tin điện tử, Trang cộng đồng facebook, zalo; các tài liệu, sản phẩm truyền thông hiện đại, thông qua Hội nghị tập huấn, tọa đàm…), các thông tin tuyên truyền được cập nhật, chia sẻ nhanh chóng đến các đoàn viên, hội viên và đông đảo quần chúng nhân dân, qua đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm hành động; khơi dậy, phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19”, Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng các tổ chức thành viên tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động, quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, ngày công phục vụ cho công tác phòng, chống dịch; hỗ trợ, giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đồng thời kêu gọi các tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân cùng nhau đoàn kết, giúp đỡ, ủng hộ kinh phí, hiện vật vào Quỹ Phòng, chống Covid và Quỹ hỗ trợ mua vaccine với số tiền đăng ký gần 300 tỷ đồng; nhiều đơn vị đã trực tiếp hỗ trợ thiết bị, vật tư y tế cho các cơ sở điều trị với số kinh phí gần 100 tỷ động, số kinh phí đã tiếp nhận là 182,9 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí huy động được, thành phố đã chăm lo, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, dành nguồn lực lớn mua sắm thiết bị, vật tư y tế, hỗ trợ một số tỉnh, thành phố bạn chống dịch, góp phần giảm nhẹ khó khăn, giúp những gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sớm ổn định đời sống, tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội...

Phát huy sức mạnh Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, các cấp ủy Đảng, hệ thống Mặt trận thành phố bám sát thực tiễn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, qua đó, nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Điểm nổi bật là sự đổi mới, sáng tạo trong việc huy động Nhân dân tham gia thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào thi đua “Xây dựng Hải Phòng sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”. Nhận thức rõ tầm quan trọng của Cuộc vận động này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, cổ vũ, động viên, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chỉnh trang đô thị, tạo nên những đổi thay rõ nét về diện mạo. Từ thành thị tới nông thôn, cơ sở hạ tầng được chỉnh trang đồng bộ, hiện đại hóa và hướng tới mục tiêu cao nhất là phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống của Nhân dân.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, thành phố đã có nhiều biện pháp, cách làm hay, táo bạo, hiệu quả cao để hoàn thành 139/139 xã nông thôn mới (trước 1 năm so với mục tiêu đề ra). Tiếp nối thành công đạt được, nhiệm kỳ này, Hải Phòng dồn lực, triển khai mạnh mẽ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thí điểm tại 8 xã.

Năm 2021, Mặt trận các cấp và các đoàn thể tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền, vận động 4.730 hộ dân tại 8 xã hiến tặng 125.724 m2 đất (gần 584 tỷ đồng), giải tỏa vật kiến trúc của 4.322 hộ dân để xây dựng các công trình nông thôn mới kiểu mẫu. Các cán bộ Mặt trận, đoàn thể không quản ngại khó khăn, xuống tận nhà dân để vận động, tuyên truyền. Nhiều mô hình, điển hình hiệu quả cao về dân vận khéo; về xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan tới giải phóng mặt bằng… đã xuất hiện. Song song với đó, Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả 13 mô hình “giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đó là minh chứng cụ thể cho tinh thần đoàn kết trong Nhân dân, ý Đảng hợp lòng Dân.

Từ thành công trong thí điểm xây dựng 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu, Hải Phòng lựa chọn 14 xã thuộc giai đoạn 2 để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong hai năm 2021-2022. Đây tiếp tục là bước đột phá mới của thành phố với quyết tâm đến năm 2025, 100% số xã của Hải Phòng cơ bản đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần xây dựng vùng quê đáng sống, xanh, sạch, đẹp, thanh bình. Kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu đã khẳng định tính đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, các cơ chế và mục tiêu của thành phố trong quá trình đổi mới và phát triển, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của người dân.

Tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay giúp đỡ người nghèo

Không chỉ làm tốt công tác vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Mặt trận thành phố và các tổ chức thành viên còn tích cực kêu gọi các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhằm giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để “không ai bị bỏ lại phía sau” và có cơ hội vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần thực hiện tốt chính sách giảm nghèo bền vững theo hướng toàn diện, đa chiều và hạn chế tái nghèo của thành phố.

Từ nguồn kinh phí huy động được, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo giúp đỡ người nghèo như: hỗ trợ xây mới, sửa chữa 521 nhà với tổng trị giá 19.022 triệu đồng (trong đó, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp hỗ trợ xây mới, sửa chữa 262 nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá 7.455 triệu đồng; các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc các cấp hỗ trợ xây, sửa Nhà tình nghĩa, Mái ấm công đoàn, Mái ấm nông dân, Nhà Khăn quàng đỏ, Nhà nhân ái... với 259 nhà); tặng 334.703 suất quà, trị giá 192.569 triệu đồng; hỗ trợ sản xuất và cho vay vốn sản xuất đối với 5.572 hộ, trị giá 50.742 triệu đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí, tặng quà học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hoả hoạn… Qua đó cùng thành phố quyết tâm đưa 1.268 hộ thoát nghèo trong năm 2021.

Năm 2022, thực hiện Nghị định số 07/2021/NQ-CP ngày 27/1/2021 của Chính phủ về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, thành phố có khoảng 23.000 hộ nghèo và cận nghèo, trong đó có khoảng 1.200 hộ là đối tượng nghèo sâu, chủ yếu là người cao tuổi, đơn thân, nuôi con nhỏ, ốm đau, bệnh tật, không còn sức lao động, không có khả năng thoát nghèo... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu giúp thành phố ban hành Nghị quyết hỗ trợ đối tượng đặc thù thoát nghèo. Đồng thời, cùng với các tổ chức thành viên nỗ lực, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động, lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay giúp đỡ người nghèo trong cộng đồng để có thêm nguồn lực giúp thành phố thực hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả, thời gian tới, Mặt trận các cấp thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận cao của toàn dân, thực hiện tốt các cuộc vận động, công tác giám sát, phản biện xã hội, phát động phong trào thi đua sâu rộng, động viên các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên đồng lòng, chung sức, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực cao nhất cùng với toàn Đảng bộ, quân và dân thành phố phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tham gia hiệu quả, tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cao Xuân Liên

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều