Bắc Giang tăng cường giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS và miền núi

(Mặt trận) - Vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Bắc Giang chiếm đến 72,8% diện tích tự nhiên, toàn tỉnh hiện có 257.258 người dân tộc thiểu số với 45 thành phần dân tộc, trong đó có 06 dân tộc thiểu số có dân số đông, sinh sống thành cộng đồng, gồm: Nùng, Tày, Sán Dìu, Hoa, Sán Chay, Dao. 
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho 10 cá nhân điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về dân tộc và miền núi, trong những năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể các cấp tỉnh Bắc Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc và miền núi, tạo sự chuyển biến quan trọng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các quy định của Trung ương cho phù hợp với thực tế. Sau khi HĐND, UBND tỉnh ban hành nghị quyết, quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp giám sát triển khai các nội dung theo kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Đến nay cơ bản các đơn vị cấp huyện, các sở, ngành được giao chủ trì đã phân bổ xong kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2022, để các chủ đầu tư chủ động triển khai thực hiện.

Trong đó, một số nội dung đã được thực hiện và có kết quả về khối lượng, kinh phí như: Tiểu dự án 4 (thuộc Dự án 5): Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng 40% và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp: Được giao cho Ban Dân tộc làm chủ đầu tư, với tổng nguồn vốn được giao năm 2022 là 2.265 triệu đồng. Đến nay, đã tổ chức 01 đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm và tổ chức 03 lớp tập huấn. Tiểu dự án 2 (thuộc Dự án 9): Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số...

Việc triển khai chính sách cho đội ngũ người có uy tín của tỉnh, trong những năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các ngành và các địa phương thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung cấp báo, Tạp chí, Bản tin Dân tộc, Bản tin điện tử theo định kỳ. Thăm hỏi, động viên gần 1.700 lượt người có uy tín ốm đau; tổ chức gặp mặt, tặng quà cho 5.308 lượt người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán và dịp lễ, tết các dân tộc. Thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, hội nghị cung cấp thông tin hàng năm; định kỳ hằng năm phối hợp tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương người có uy tín tiêu biểu; tổ chức 02 đoàn người có uy tín gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; tổ chức 02 hội nghị tiếp xúc cử tri người có uy tín với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, biểu dương khen thưởng gần 700 lượt người có uy tín...

Thời gian qua, với vai trò, trách nhiệm của mình, nhiều người uy tín đã tích cực phối hợp với cấp ủy, đoàn thể, chính quyền địa phương tuyên truyền, quán triệt để đồng bào yên tâm tin tưởng vào sự lãnh, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, giúp đồng bào nâng cao nhận thức, luôn tuân thủ và thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Trong thời gian tới, để phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực thực hiện các mục tiêu mà Chương trình đã đề ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang yêu cầu Mặt trận cơ sở, các đoàn thể chính trị - xã hội và các đơn vị, cơ quan  tiếp tục tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, văn bản lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình thực hiện Chương trình.

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng toàn diện, bao trùm và bền vững. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các dự án, nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, tích cực vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh - xã hội hằng năm, huy động sự đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn thực hiện Chương trình đạt hiệu quả.

Hoàng Nhung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều