Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

(Mặt trận) - Nhằm triển khai đồng bộ, kịp thời, thống nhất và hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, ngày 28/11/2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch số 657/KH-MTTW-BTT về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai tích cực và hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ảnh : TTXVN

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm tạo việc làm, kinh kế bền vững, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế và mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững nhằm khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng; nâng cao khả năng tiếp cận và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; tuyên truyền các gương điển hình, sáng kiến mô hình về giảm nghèo để thúc đẩy, nhân rộng và lan tỏa trong xã hội.

Theo đó, các nội dung sẽ được triển khai bao gồm: Khảo sát, lựa chọn và tiến hành hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo tại 01 địa phương; Hỗ trợ truyền thông và giảm nghèo về thông tin bằng cách tổ chức các hội nghị tập huấn cho cán bộ thông tin và truyền thông về kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ thông tin, truyền thông về giảm nghèo, bao gồm lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và cán bộ làm công tác báo chí của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ làm thông tin của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Truyền thông về giảm nghèo đa chiều trên các báo của Mặt trận thông qua hỗ trợ sản xuất mới các tác phẩm báo chí và các sản phẩm truyền thông khác để cung cấp nội dung thiết yếu cho xã hội; Hỗ trợ nâng cao năng lực thực hiện Chương trình cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo  ở các cấp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo, phòng ngừa hạn chế người dân rơi vào tình trạng nghèo đói; bảo đảm thực hiện Chương trình đúng mục tiêu, đúng đối tượng, hiệu quả, bền vững.

Để triển khai hiệu quả Kế hoạch trên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ phân công nhiệm vụ thực hiện đối với các ban, bộ phận liên quan, yêu cầu việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo đúng mục tiêu, tiến độ mà kế hoạch đề ra, tổ chức kiểm tra, giám sát các địa phương thực hiện dự án, báo cáo kết quả triển khai dự án theo tiến độ, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, chấp hành đúng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Luật và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Quá trình triển khai phải công khai, dân chủ, khách quan, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất với các cơ quan, đơn vị có liên quan như Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng thời tổ chức đoàn kiểm tra giám sát của Trung ương tại một số cơ quan, địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022.

Hồng Nhung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều