Kế hoạch triển khai thực hiện và giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS và miền núi năm 2022

(Mặt trận) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, ngày 06/09/2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 595/KH-MTTW-BTT triển khai thực hiện và giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS và miền núi năm 2022 nhằm triển khai nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thuộc Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ảnh minh họa. Ảnh: Báo ảnh Dân tộc và miền núi

Theo đó, trong năm 2022, Kế hoạch góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân, đơn vị trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với nhiệm vụ giám sát các chương trình, dự án theo Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở đó kiến nghị khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện và giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi.

Kế hoạch gồm 5 nội dung chính: (1) Tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi; tuyên truyền công tác vận động nhân dân tham gia triển khai thực hiện Chương trình; công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; hoạt động của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu; phản ánh vai trò của già làng, trưởng ban, người có uy tín tiêu biểu trong việc triển khai, giám sát Chương trình. (2) Công tác tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ, hội thảo, biên soạn tài liệu. (3) Xây dựng mô hình điểm về công tác giám sát tại các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. (4) Tập trung giám sát việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình tại một số địa phương; công tác phân bổ nguồn vốn, tư vấn, chuẩn bị đầu tư và triển khai một số công trình, dự án trọng điểm; việc thực hiện xây dựng một số công trình của các huyện, các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. (5) Công tác khảo sát, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân liên quan đến việc triển khai Chương trình.

Để triển khai hiệu quả Kế hoạch trên tất cả các kênh thông tin của Mặt trận Tổ quốc các cấp, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ yêu cầu việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch đề ra phải bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, chấp hành đúng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Luật và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Quá trình triển khai phải công khai, dân chủ, khách quan, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất với các cơ quan đơn vị có liên quan; đồng thời công tác giám sát không làm ảnh hưởng hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân được giám sát.

Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát việc triển khai Chương trình theo hướng dẫn của Trung ương; Các tỉnh được chọn làm điểm, căn cứ tiêu chí lựa chọn xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình, theo dõi, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; tham gia các đoàn kiểm tra, khảo sát, giám sát theo Kế hoạch của Ban Thường trực MTTQ VN ở địa phương; phối hợp với Ban Dân tộc, Văn phòng cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai các hội nghị tập huấn, hội thảo, hội nghị tổng kết tại địa phương.

Minh Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều