Triển khai giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào DTTS và miền núi hướng đến đổi mới và thực chất

(Mặt trận) - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Kế hoạch số 537/KH-MTTW-BTT giám sát Chương trình mục tiêu quốc qia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.
 
Kế hoạch nhằm phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thống nhất nội dung giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên từ Trung ương đến cơ sở; kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm, khuyết điểm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo đó, kế hoạch giám sát gồm 03 nội dung chính: giám sát việc phân bổ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025; giám sát việc xác định đối tượng thụ hưởng các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025; giám sát đầu tư ban đầu của cộng đồng đối với các công trình, dự án tại cơ sở (nếu có).

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu công tác giám sát phải phát huy vai trò của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động giám sát phải bảo đảm các nguyên tắc, quy định của pháp luật, thống nhất trong toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát. Công tác giám sát phải đáp ứng yêu cầu đổi mới, hiệu quả, thực chất và chủ động; nội dung giám sát bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; hình thức phù hợp, đáp ứng tình hình thực tế của địa phương, cơ sở. Kiến nghị sau giám sát rõ ràng, cụ thể; bảo đảm cơ sở lý luận và thực tiễn, khách quan, công khai, hiệu quả, thực chất và mang tính xây dựng, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Cùng với sự chủ động của các ban, đơn vị thuộc Mặt trận Trung ương, MTTQ cấp tỉnh, thành phố phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng và ban hành kế hoạch giám sát; chủ động phối hợp với đoàn giám sát của Trung ương. Hoạt động giám sát phải phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm đúng quy định, thiết thực và hiệu quả. Bên cạnh đó, đề nghị các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia thực hiện các nội dung giám sát Chương trình.

Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố chủ động báo cáo định kỳ kết quả thực hiện các hoạt động giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hải Yến - HQ

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều