Bình Thuận ban hành Nghị quyết giao vốn thực hiện Chương trình MTQG

(Mặt trận) - Ngày 12/7/2023, tại kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh Bình Thuận (khóa XI) ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện Dự án 10 và nguồn ngân sách tỉnh đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình).

Kỳ họp thứ 15 –HĐND tỉnh Bình Thuận. Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Theo đó, Nghị quyết thống nhất kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện Dự án 10 và nguồn ngân sách tỉnh đối ứng thực hiện Chương trình, cụ thể:

Nguồn ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình. (Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS và miền núi là 482 triệu đồng).

Nguồn ngân sách tỉnh đối ứng thực hiện Chương trình là 40.520 triệu đồng (từ nguồn dự phòng xổ số kiến thiết giai đoạn 2021 - 2025), trong đó: Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt là 4.624 triệu đồng; Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết là 5.499 triệu đồng; Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc là 22.116 triệu đồng; Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là 5.321 triệu đồng; Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch là 2.667 triệu đồng.; Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình là 293 triệu đồng.

HĐND tỉnh Bình Thuận giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Hồng Nhung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều