Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số tại Lai Châu

(Mặt trận) - Xác định việc phát triển đội ngũ cán bộ người DTTS là một trong những điều kiện quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương, ngày 13/7/2023, Hội đồng nhân tỉnh Lai Châu ban hành Nghị quyết 23/2023/NQ-HĐND quy định cụ thể mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác tại các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lai Châu.

Theo đó, điều kiện cử đi đào tạo và được hưởng chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số: cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo; có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; đào tạo lý luận chính trị thực hiện theo quy định của Đảng và có trong quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong thời gian đi đào tạo tập trung tại cơ sở đào tạo có khoảng cách từ 10 km trở lên được tính theo khoảng cách từ nơi đăng ký thường trú đến cơ sở đào tạo hỗ trợ một phần tiền ăn 1.200.000 đồng/tháng/người (trừ đối tượng là cán bộ chủ chốt cấp xã gồm: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân); đi bồi dưỡng tập trung hỗ trợ ngoài tỉnh là 60.000 đồng/ngày/người; trong tỉnh là 50.000 đồng/ngày/người.

 Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số. Ảnh: baoquangnam.vn

Hỗ trợ thuê chỗ nghỉ trong thời gian đi đào tạo tập trung tại cơ sở đào tạo có khoảng cách từ 10 km trở lên được tính theo khoảng cách từ nơi đăng ký thường trú đến cơ sở đào tạo trong trường hợp cơ sở đào tạo hoặc đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ hoặc bố trí chỗ nghỉ nhưng thu tiền (trừ đối tượng là cán bộ chủ chốt cấp xã gồm: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân): ngoài tỉnh và tại thành phố Lai Châu là 1.000.000 đồng/tháng/người; trên địa bàn các huyện còn lại là 800.000 đồng/tháng/người. Đối với trường hợp đi bồi dưỡng, hỗ trợ ngoài tỉnh là 80.000 đồng/ngày/người, trong tình là 50.000 đồng/ngày/người.

Riêng cán bộ, công chức, viên chức là nữ người dân tộc thiểu số được hỗ trợ thêm 300.000 đồng/tháng/người.

Thời gian hưởng hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê chỗ nghỉ được tính theo số tháng thực học, trường hợp có thời gian học dưới 15 ngày/tháng thì được tính bằng 1/2 tháng (một phần hai tháng), có thời gian học từ 15 ngày trở lên thì được tính bằng 01 tháng.

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo trong nước được hỗ trợ sau khi được cấp bằng tốt nghiệp: trình độ Tiến sỹ: 100.000.000 đồng/người, trình độ Thạc sỹ: 50.000.000 đồng/người; trong trường hợp đi đào tạo ở nước ngoài: trình độ Tiến sỹ: 150.000.000 đồng/người, trình độ Thạc sỹ: 80.000.000 đồng/người.                                                                                                                            Minh Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều