Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ thực hiện Chương trình MTQG

(Mặt trận) - Ngày 19/7/2023, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 2668/QĐ-UBND về việc ban hành nội dung chuyên đề đặc thù của địa phương để triển khai đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh.
Lớp đào tạo, bồi dưỡng (Ảnh minh họa) 

Theo đó, nội dung đào tạo bồi dưỡng nhóm cộng đồng gồm 11 chuyên đề: Tổng quan Chương trình và kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh; quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình trên địa bàn tỉnh.

Kỹ năng phát triển cộng đồng bền vững và các phương pháp phát triển cộng đồng có sự tham gia của người dân trong công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh; kỹ năng xây dựng và vận hành tổ nhóm, tiếp cận thị trường, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị; kỹ năng lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, kế hoạch thực hiện Chương trình trên địa bàn xã có sự tham gia của cộng đồng, người dân; kỹ năng thực hiện gói thầu giao cho cộng đồng thi công theo cơ chế đặc thù theo danh mục cơ chế đặc thù của UBND tỉnh; kỹ năng giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Mô hình chăn nuôi gia súc sinh sản, tạo con lai năng suất cao. Hướng dẫn chi tiết quy trình, kỹ thuật từng bước thực hiện phù hợp với từng vùng trên địa bàn tỉnh; mô hình chế biến thức ăn gia súc, quy trình, kỹ thuật, chế biến thức ăn, thô xanh dự trữ; mô hình thâm canh cây Lâm nghiệp phát triển kinh tế hộ gia đình và nhóm hộ gắn với trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; mô hình liên kết hộ gia đình, nhóm hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh.

Đối với cán bộ triển khai Chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn gồm 12 chuyên đề:

Chương trình và Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh; quy trình kỹ năng làm chủ đầu tư các công trình, dự án cơ sở hạ tầng; kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo việc tổ chức thực hiện các dự án thuộc Chương trình.

Kỹ năng lập kế hoạch thực hiện Chương trình cấp xã có sự tham gia của cộng đồng và người dân; kỹ năng thực hiện gói thầu giao cho cộng đồng thi công theo cơ chế đặc thù theo danh mục cơ chế đặc thù của UBND tỉnh đã ban hành.

Nghiệp vụ quản lý tài chính và thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, vốn sự nghiệp theo quy định của Trung ương và của tỉnh; nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng xây dựng công trình cơ sở hạ tầng; nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản - cộng đồng - qua mạng; nghiệp vụ vận hành duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng và khai thác công trình đưa vào sử dụng; nghiệp vụ giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Qui định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của UBND tỉnh Bình Định; quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình.      

Diễm Hồng

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều