Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình MTQG tại tỉnh Nghệ An

(Mặt trận) - Nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, chính sách dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 557/KH-UBND ngày 2/8/2023 về thực hiện Tiểu dự án 2, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình) trên địa bàn tỉnh năm 2023.
Ảnh minh họa. Tỉnh Nghệ An chú trọng cập nhật, nâng cao kiến thức cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình

Kế hoạch với mục đích trang bị những kiến thức cơ bản về quy trình triển khai dự án, tiểu dự án của Chương trình; quy trình kỹ năng làm chủ đầu tư, nghiệp vụ đấu thầu, nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình, nghiệp vụ vận hành duy tu bảo trì công trình, quản lý tài chính và thanh quyết toán; quy trình lập kế hoạch; các kỹ năng về phát triển cộng đồng; kiểm tra giám sát và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình.

Cùng với đó, giúp cộng đồng thôn, bản đặc biệt khó khăn tiếp thu những kiến thức cơ bản về tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, giúp đội ngũ trưởng bản, chi hội đoàn thể, người dân, người có uy tín có đủ năng lực quản lý cộng đồng, tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trong năm 2023, Kế hoạch tập trung đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp như sau:

Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình các cấp với các nội dung: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 và các chính sách dân tộc; Kỹ năng phát triển cộng đồng bền vững và các phương pháp phát triển cộng đồng có sự tham gia của người dân trong công tác xóa đói giảm nghèo; kỹ năng giám sát của ban giám sát đầu tư cộng đồng; Kỹ năng xây dựng và vận hành tổ nhóm, tiếp cận thị trường, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phảm nông nghiệp theo chuỗi giá trị; Kỹ năng xúc tiến thương mại là phát triển sản phẩm OCOP thương hiệu địa phương trong sản xuất kinh doanh; Kỹ năng thực hiện bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình và nhóm hộ xóa đói giảm nghèo.

Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ triển khai chương trình các cấp các nội dung: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 và các chính sách dân tộc; Nghiệp vụ, quy trình quản lý đầu tư công trình cơ sở hạ tầng do cấp xã làm chủ đầu tư; nghiệp vụ đấu thầu cơ bản, đấu thầu cộng đồng; nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng; nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình cơ sở hạ tầng; nghiệp vụ giám sát đầu tư cộng đồng; nghiệp vụ vận hành và bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng và khai thác công trình đưa vào sử dụng; nghiệp vụ quản lý tài chính và thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, vốn sự nghiệp; Kỹ năng lập kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội hàng năm cấp xã có sự tham gia của cộng đồng người dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Các nội dung tập huấn được tổ chức thực hiện trong quý III, IV năm 2023.

Hồng Nhung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều