Điện Biên bổ sung 482.560 triệu đồng thực hiện Chương trình MTQG

(Mặt trận) - Ngày 27/7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 1424/QĐ-UBND về Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 phần vốn bổ sung thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Người dân huyện Mường Ảng (Điện Biên) thu hoạch cà phê, loại cây trồng chủ lực của địa phương (Ảnh minh họa)

Theo đó, tổng số vốn bổ sung là 482.560 triệu đồng, trong đó: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi là 20.023 triệu đồng cho tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị (5.607 triệu đồng). Và Tiểu dự án 2 thuộc dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình (14.416 triệu đồng). Số còn lại dành cho 2 Chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

UBND cấp huyện có trách nhiệm bố trí đảm bảo vốn đối ứng thực hiện chương trình tối thiểu theo tỷ lệ % tổng số vốn đầu tư thực hiện các chương trình và đảm bảo tỷ lệ vốn đối ứng hàng năm theo số vốn ngân sách trung ương giao để thực hiện chương trình theo quy định, cụ thể: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi tối thiểu là 5% Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định Luật đầu tư công và các quy định của pháp luật khác có liên quan; sử dụng đúng mục đích và phát hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Hoàng Nhung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều