Phú Thọ: Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) - Tỉnh Phú Thọ hiện có hơn 600 già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào DTTS, để phát huy hơn nữa những đóng góp của đội ngũ người có uy tín đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1199/KH-UBND ngày 6/4/2023 về biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến; phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2022 - 2025 (Kế hoạch).

Lãnh đạo huyện Thanh Sơn tặng quà cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS (Ảnh Báo Phú Thọ)

Thực hiện nội dung số 01 Tiểu Dự án 1 thuộc Dự án 10 về “Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín” của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Biểu dương, tôn vinh, ghi nhận công lao, sự đóng góp của các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Kế hoạch, định kỳ 2 năm/lần (đối với cấp huyện và cấp tỉnh) tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, khen thưởng đối với các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; 3 năm/lần (đối với cấp huyện có đông đồng bào DTTS sinh sống hoặc trên địa bàn tỉnh) tổ chức các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm, hội nghị, hội thảo, gặp mặt, tọa đàm, tặng quà, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, để phát huy vai trò của người có uy tín, lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn, kế hoạch yêu cầu khảo sát, lựa chọn đối tượng phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế của địa phương và hướng dẫn của cơ quan Trung ương để xây dựng, quản lý, phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín, lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ người có uy tín, lực lượng cốt cán và xây dựng các tài liệu chuyên đề phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nâng cao năng lực cho đội ngũ người có uy tín, lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng; cung cấp thông tin, tài liệu; tổ chức hội nghị, hội thảo, gặp mặt, tọa đàm, giao lưu, học tập kinh nghiệm, thăm hỏi, tặng quà đối với người có uy tín, lực lượng cốt cán trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ, kịp thời động viên và có biện pháp bảo vệ, tạo điều kiện thực tế phù hợp cho lực lượng cốt cán, người có uy tín trên địa bàn tỉnh phát huy vai trò và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Hạnh Nguyễn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều