Quảng Nam đẩy mạnh hoạt động truyền thông Chương trình MTQG

(Mặt trận) - Ngày 17/8, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 5538/KH-UBND về thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông của Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình).

Giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống của các DTTS & MN gắn với phát triển du lịch (Ảnh minh họa)

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS & MN); phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS nâng cao nhận thức về thông tin đối ngoại. Đồng thời, nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào DTTS & MN, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Các sản phẩm thông tin đối ngoại được thể hiện qua các hình thức: Bản tin (thể hiện dưới dạng âm thanh, chữ viết, hình ảnh), tài liệu (thông tin chuyên đề, sổ tay nghiệp vụ), tờ rơi, tờ gấp, áp phích, thư viện điện tử, video clip và được sản xuất bằng tiếng Việt, tiếng DTTS, tiếng Lào (nếu có) phù hợp với nhu cầu của công tác thông tin đối ngoại từng địa bàn. Thực hiện in (đối với bản tin in), nhân bản, phát hành, phát sóng, đăng các sản phẩm thông tin đối ngoại phục vụ đối tượng, địa bàn thụ hưởng.

Bên cạnh đó, tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; bảo đảm các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển, đặc biệt là khu vực biên giới, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

Ngoài ra, tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh, các chính sách thu hút đầu tư ở vùng đồng bào DTTS & MN, khu vực biên giới; các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các DTTS & MN khu vực biên giới gắn với phát triển du lịch.

Chú trọng tuyên truyền về thành tựu của Việt Nam, của tỉnh Quảng Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở vùng đồng bào các DTTS & MN khu vực biên giới; tình hình tội phạm khu vực biên giới; tội phạm công nghệ cao; đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng không gian mạng chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu vực biên giới; những nỗ lực, quyết tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm quyền của đồng bào các DTTS & MN.

Địa bàn thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm xã đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) và xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn. Mỗi xã 1 điểm hỗ trợ. Điểm hỗ trợ phải có sẵn nhà kiên cố và hạ tầng công trình xây dựng; thuận tiện người dân đến tiếp cận, sử dụng dịch vụ; đảm bảo an toàn, an ninh về con người, tài sản, thiết bị; có nguồn điện ổn định, có kết nối internet.

Tỉnh sẽ cung cấp dịch vụ truy nhập internet băng rộng tại điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin; hỗ trợ cung cấp sản phẩm thông tin, nền tảng số cho các điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin...

                                                                                                                                                                Diễm Hồng

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều