Chiến lược phát triển nguồn nhân lực các DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030

(Mặt trận) - Xác định nguồn nhân lực tại chỗ là nhân tố cơ bản để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 1794/KH-UBND ngày 15/6/2023 về việc phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Một lớp học mẫu giáo DTTS tại thôn Kon Pao Kơ La, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Theo đó, mục tiêu chung là xây dựng nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Kon Tum có quy mô, chất lượng; phát triển toàn diện về thể lực, trí lực, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu thị trường lao động hiện tại và tương lai. Thực hiện tốt các chính sách bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng, quy hoạch, quản lý nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức người DTTS có chất lượng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia và vùng DTTS.

Kế hoạch xác định rõ các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 lần lượt là phấn đấu nâng cao thể trạng, sức khỏe nguồn nhân lực các DTTS; Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực các DTTS; Nâng cao chất lượng lao động, tạo việc làm cho người đồng bào DTTS; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS.

Cụ thể, duy trì giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi người DTTS xuống dưới 40‰ và tuổi thọ bình quân của người DTTS bằng hoặc trên 70 tuổi; Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi người DTTS suy dinh dưỡng (chiều cao theo tuổi) xuống dưới 30%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi người DTTS suy dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi) xuống dưới 15,8%.

Tỷ lệ trẻ em người DTTS trong độ tuổi nhà trẻ được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non là 20% và duy trì tỷ lệ trẻ em người DTTS trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non là 95%; duy trì tỷ lệ huy động học sinh người DTTS đi học đúng độ tuổi cấp tiểu học là 99,9%; tỷ lệ huy động học sinh người DTTS đi học đúng độ tuổi cấp trung học cơ sở là 98% và duy trì tỷ lệ người DTTS trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương (trình độ trung cấp) là 85%; tỷ lệ người DTTS từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông đạt 98%. Tiếp tục củng cố vững chắc kết quả xóa mù chữ và không mù chữ trở lại trong cộng đồng người DTTS.

Phấn đấu tỷ lệ cán bộ, công chức người DTTS được nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực về quản lý nhà nước đạt 100%; tỷ lệ cán bộ, công chức người DTTS có trình độ chuyên môn trên đại học đạt 10%; tỷ lệ cán bộ, công chức người DTTS có trình độ cao cấp lý luận chính trị đạt 25%, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS được bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, kiến thức hội nhập quốc tế, tiếng DTTS khác, tin học, ngoại ngữ đạt 100%....

Kế hoạch đưa ra 07 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện gồm: (1) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển nguồn nhân lực các DTTS; (2) Thực hiện các chính sách, giải pháp nâng cao thể trạng thể lực, tầm vóc đối với đồng bào các DTTS; (3) Triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo, nâng cao trình độ học vấn của đồng bào các DTTS; (4) Triển khai các chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao chuyên môn kỹ thuật cho nguồn nhân lực các DTTS; (5) Xây dựng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS; (6) Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực các dân tộc tại chỗ; nguồn nhân lực các DTTS rất ít người; (7) Huy động nguồn lực thực hiện.

Hồng Nhung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều