Biểu dương, phát huy vai trò của người uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(Mặt trận) - Ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS & MN), người có uy tín có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... Người có uy tín là người tiêu biểu, gương mẫu, "là điểm tựa tinh thần của cộng đồng".
Chăm lo xây dựng đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 
Thời gian qua, người có uy tín trong đồng bào DTTS & MN đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình với cộng đồng, tích cực tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc; vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội phát động; tham gia đóng góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn I từ năm 2021-2025.

Lời nói, việc làm của người uy tín tiêu biểu ở vùng đồng bào DTTS & MN có sự tác động tích cực trong các tầng lớp nhân dân, trở thành “điểm tựa tinh thần của cộng đồng", địa chỉ tin cậy của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần quan trọng thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của người có uy tín cho cộng đồng DTTS, trong hơn 10 năm qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể đã khen thưởng và biểu dương kịp thời, đồng thời chăm lo cho người có uy tín cả về vật chất và tinh thần, động viên khuyến khích người có uy tín trong cộng đồng DTTS tiếp tục có những đóng góp tích cực xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở địa phương, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Tỉnh Khánh Hòa hiện có 88 người có uy tín trong đồng bào DTTS, trong đó, người có uy tín là dân tộc Raglay có 74 người, dân tộc Ê Đê có 7 người, dân tộc Co Ho có 5 người, dân tộc Nùng có 1 người, dân tộc Kinh có 1 người; 48/88 người có uy tín là đảng viên.

Đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS của tỉnh, là những nhân tố tích cực, gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Người có uy tín có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và sản xuất, có ý thức trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, được cộng đồng trong thôn tín nhiệm, bình chọn.

Biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai. 
Nằm ở miền núi phía Bắc khu vực Tây Nguyên, Gia Lai là tỉnh có cộng đồng nhiều dân tộc sinh sống, có 995 người uy tín vùng DTTS. Những năm qua, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát huy vai trò, trách nhiệm đối với cộng đồng, luôn tích cực phối hợp cùng các ban, ngành ở cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp, hỗ trợ tích cực phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với trên 700 tỷ đồng, hiến hơn 132.000 m2 đất và đóng góp hơn 47 ngàn ngày công lao động. Bên cạnh đó, người có uy tín giúp đỡ cho trên 20.000 hộ nghèo đồng bào DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Bình Phước có hơn 40 thành phần DTTS, trong đó có 364 người có uy tín, 94 già làng… những năm qua đồng bào dân tộc luôn phát huy tinh thần đoàn kết đã cùng Đảng, các cấp chính quyền địa phương xây dựng quê hương Bình Phước giàu đẹp. Đặc biệt các già làng, người có uy tín có vai trò hết sức quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tham gia phát triển kinh tế - xã hội, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở…

Xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín là nhằm cụ thể hóa các quan điểm của Đảng về lực lượng cốt cán, người có uy tín trong đồng bào DTTS, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận và tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân vùng DTTS như tinh thần Chỉ thị 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào DTTS.

Đặc biệt thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn 2021 - 2025, cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, MTTQ các cấp tiếp tục triển khai những giải pháp nhằm tạo điều kiện cho người có uy tín hoạt động hiệu quả:

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lực lượng cốt cán, người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Xây dựng đội ngũ người có uy tín, khuyến khích chọn người có điều kiện kinh tế, sản xuất kinh doanh giỏi, thường giúp đỡ mọi người và được đồng bào tín nhiệm làm lan tỏa hiệu ứng tiên phong hướng dẫn cộng đồng phát triển sản xuất. Đặc biệt là người có uy tín trẻ tuổi, nhiệt huyết, sáng tạo, có tư duy đổi mới trong sản xuất kinh doanh để làm đầu tầu dẫn dắt cộng đồng vươn lên.

Đổi mới công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho người có uy tín. Tổ chức thường xuyên các hội nghị tuyên truyền cho người có uy tín về các tin tức, sự kiện mang tính thời sự, nhất là về chính sách mới, công tác dân tộc; tổ chức định kỳ các buổi gặp mặt, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm của người có uy tín tại các địa phương và tại Trung ương.

Cần có tài liệu, giáo trình chung phục vụ cho công tác tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho người có uy tín để tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất trên toàn quốc, nhằm phục vụ tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS...

Thường xuyên tổ chức các hội nghị biểu dương, khen thưởng người có uy tín có thành tích tiêu biểu xuất sắc ở các cấp, để nhằm tôn vinh, biểu dương và nhân rộng các cá nhân người có uy tín.

Tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín. Cần có chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người có uy tín; cần bổ sung các chế độ phụ cấp hằng tháng, hằng năm cho người có uy tín  để hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động đồng bào; điều chỉnh định mức hỗ trợ cho các nội dung như thăm hỏi ốm đau, thăm viếng, hỗ trợ khó khăn, tặng quà lễ, tết cho người có uy tín để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay./.

Hạnh Nguyễn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều