Bình Định tăng cường truyền thông Chương trình MTQG

(Mặt trận) - Ngày 25/7, UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND về thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình).
Truyền thông Chương trình tới đồng bào DT. Ảnh: Báo Nhân dân

Kế hoạch nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức cho già làng, trưởng thôn, làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, đồng bào DTTS và Nhân dân; hỗ trợ đồng bào DTTS được tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ và quảng bá các sản phẩm của địa phương cho bạn bè trong nước và thế giới. Đồng thời, nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong triển khai thực hiện Chương trình.

Kế hoạch được thực hiện với 2 nội dung chính: Sản xuất nội dung phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại thuộc Nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào DTTS và miền núi và thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo Kế hoạch, các sản phẩm thông tin đối ngoại được thể hiện qua các hình thức: Bản tin (thể hiện dưới dạng âm thanh, chữ viết, hình ảnh), tài liệu (thông tin chuyên đề, sổ tay nghiệp vụ), tờ rơi, tờ gấp, áp phích, thư viện điện tử, video clip và được sản xuất bằng tiếng Việt, tiếng DTTS… phù hợp với nhu cầu của công tác thông tin đối ngoại từng địa bàn.

Giai đoạn từ năm 2023 – 2025, các sản phẩm thông tin đối ngoại vùng đồng bào DTTS và miền núi tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; bảo đảm các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước; Tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh, các chính sách thu hút đầu tư ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, trên địa bàn tỉnh; các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển du lịch. Bên cạnh đó, nội dung Kế hoạch còn tập trung tuyên truyền về thành tựu của Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở vùng đồng bào các DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh; tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh; tội phạm công nghệ cao để nâng cao cảnh giác, phòng ngừa cho đồng bào DTTS; đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng không gian mạng nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh; những nỗ lực, quyết tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm quyền của đồng bào các DTTS và miền núi.

Cũng trong giai đoạn này, việc tập trung đầu tư thiết bị cơ bản tại mỗi điểm hỗ trợ đồng bào DTTS và miền núi ứng dụng công nghệ thông tin và tập huấn quản lý, vận hành, khai thác điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin đều được thực hiện hàng năm.

Hồng Nhung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều