Bình Thuận: Đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình MTQG

(Mặt trận) - Triển khai chương trình công tác năm, ngày 11/7/2023, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 2501/KH-UBND về đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình).

Các đại biểu là người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bình Thuận tham dự Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tháng 7/2023 (Ảnh: Báo Dân tộc)

Thông qua các hình thức tổ chức hội thảo, chia sẻ, học tập, trao đổi kinh nghiệm, chương trình đào tạo nhằm trang bị, bổ sung kiến thức, kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ ở các cấp có đủ năng lực quản lý, điều hành triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025; bao gồm: quy trình triển khai dự án, tiểu dự án; quy trình, kỹ năng làm chủ đầu tư, nghiệp vụ đấu thầu, quản lý tài chính và thanh quyết toán; quy trình lập kế hoạch; kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện; đồng thời trang bị các kỹ năng cho cộng đồng về phát triển các nội dung liên quan khác trong việc thực hiện Chương trình.

Công tác đào tạo tập trung được thực hiện với các nội dung: Tổ chức các lớp tập huấn cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình các cấp theo các khung chuyên đề tại Quyết định số 752/QĐ-UBDT ngày 11/10/2022 của Ủy ban Dân tộc. Cụ thể:

Về đào tạo, bồi dưỡng cho nhóm cộng đồng gồm 4 chuyên đề: Công tác lập kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030 tại địa bàn các xã có sự tham gia của cộng đồng, người dân; kỹ năng phát triển cộng đồng bền vững và các phương pháp phát triển cộng đồng có sự tham gia của người dân trong công tác xóa đói giảm nghèo; kỹ năng thực hiện gói thầu giao cho cộng đồng thi công theo cơ chế đặc thù; công tác duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng; kỹ năng giám sát của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Về đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ các cấp gồm 2 chuyên đề: Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng; Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh lên kế hoạch tổ chức hội thảo và học tập chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình gồm: Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm trong nước cho các đối tượng trực tiếp thực hiện Chương trình; Tổ chức hội thảo chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương trong quá trình thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình; Tham gia các Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực thực hiện Chương trình do các bộ, ngành và các tỉnh tổ chức.

Hồng Nhung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều