Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

(Mặt trận) - Trong thời đại xã hội hiện nay, chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu, là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu của Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam. Để nâng cao hiệu quả của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN, ngày 12/5/2023 Uỷ ban Dân tộc ban hành Quyết định số 330/QĐ-UBDT phê duyệt “Đề án chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025”.
Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong triển khai Chương trình. Ảnh: Ủy ban Dân tộc                                                      

Đề án hướng tới mục tiêu chung là hỗ trợ đồng bào DTTS được tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ và quảng bá các sản phẩm địa phương cho bạn bè trong nước và thế giới; nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào DTTS và MN; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong triển khai Chương trình. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc và tổ chức quản lý, tổ chức Chương trình từ trung ương đến địa phương; triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số nhằm đổi mới và tăng cường hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình; đổi mới phương pháp, chuyển đổi số trong truyền thông, tuyên truyền cho Chương trình. Nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình các cấp.

Trong đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, 100% các cơ quan quản lý, thực hiện Chương trình từ cấp trung ương đến cấp xã được triển khai hệ thống thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá; 100% báo cáo định kỳ, báo cáo giám sát, báo cáo tổng hợp, hệ thống chỉ tiêu Chương trình được thực hiện trên môi trường số đồng bộ từ trung ương tới địa phương, hướng tới thay thế các báo cáo truyền thống; 100% các hệ thống thông tin thuộc Đề án được triển khai đầy đủ quy định của pháp luật hiện hành về an toàn thông tin mạng; 100% các cơ quan, tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình từ cấp trung ương đến cấp xã được thông tin tự động về các nội dung, nhiệm vụ và kết quả triển khai; ít nhất 30% các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn được triển khai trên môi trường số; thiết lập và công bố các bộ dữ liệu mở về kết quả triển khai, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình để công khai cho các tổ chức, người dân...

Đồng thời, phấn đấu 100% các dữ liệu được công bố có khả năng khai thác trên môi trường số (máy tính, điện thoại thông minh...); từng bước đưa các lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số được bảo tồn dưới dạng cơ sở dữ liệu số hóa, đa phương tiện và được phổ biến, giới thiệu đến với cộng đồng trong và ngoài nước; phấn đấu 100% người có uy tín, đồng bào dân tộc thiểu số nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được tiếp cận đầy đủ thông tin về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thị trường; thông tin an ninh, trật tự để chủ động bảo đảm giữ gìn ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội vùng..

Để đạt mục tiêu trên, Uỷ ban dân tộc đề nghị các bộ, ngành và UBND cấp tỉnh triểu khai thực hiện 5 nhiệm vụ sau: Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo phục vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng Cổng thông tin thành phần Chương trình; xây dựng hệ thống họp trực tuyến; xây dựng bộ cơ sở dữ liệu chuyên gia; tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo, tập huấn.

Bên cạnh đó, Đề án đã xác định 07 giải pháp cần tập trung thực hiện Chuyển đổi nhận thức; Kiến tạo thể chế; Phát triển nguồn nhân lực; Triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số; Xây dựng các hạng mục hạ tầng CNTT và quản trị, vận hành; Bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Huy động nguồn lực triển khai Đề án.                                                    

Minh Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều