Công tác tuyên giáo góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua, toàn ngành Tuyên giáo sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, luôn luôn “đi trước, đón đầu”, tích cực, chủ động và sáng tạo, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn của đất nước trong thời gian tới. Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn có bài viết đăng trên Tạp chí Tuyên giáo.
 

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh cùng các cán bộ Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo", tháng 7/2019.

Phát huy truyền thống 90 năm của ngành Tuyên giáo, với chức năng là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm chính sách, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo…, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tăng cường công tác đối ngoại, phòng chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững quốc phòng - an ninh của đất nước.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp, hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền tập hợp, xây dựng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ đồng bào các dân tộc, đồng bào tôn giáo; tri ân gia đình chính sách, người có công; chia sẻ, hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình khó khăn, hoạn nạn; động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, phản ánh việc thực hiện, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò đại diện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền; các hoạt động đối ngoại nhân dân và các giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cùng với sự phối hợp, hỗ trợ của Ban Tuyên giáo Trung ương, hoạt động tuyên giáo của Mặt trận đã được thực hiện tích cực trong thời gian qua, góp phần vào kết quả tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm; bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực, chủ động phối hợp với các “binh chủng” làm công tác tuyên giáo trong việc nắm tình hình nhân dân để phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước nhằm kịp thời chỉ đạo khắc phục, xử lý, giải tỏa những bức xúc trong nhân dân; tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì phối hợp tốt với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước để báo cáo trước diễn đàn Quốc hội, phản ánh kịp thời rất nhiều vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, được các đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Ban Tuyên giáo Trung ương luôn quan tâm phối hợp trong chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn các cơ quan báo chí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, ngày càng đổi mới, nâng cao chất lượng các báo, tạp chí của Mặt trận.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo, tạp chí của Mặt trận tập trung tuyên truyền, phản bác các luận điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, gây hoang mang trong dư luận; thực hiện tốt vai trò là diễn đàn xã hội rộng lớn, tin cậy của nhân dân, tích cực tham gia viết bài về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; đặc biệt đã cung cấp thông tin kịp thời về chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền những đổi mới, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ trong phát triển kinh  tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, góp phần tích cực củng cố niềm tin của nhân dân.

Việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” đã góp phần quan trọng trong tuyên truyền xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng tư tưởng và hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; phòng, chống, ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong nội bộ; tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu tuyên truyền phản động, xuyên tạc, những thông tin xấu, độc; không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ công cuộc đổi mới, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Tin tưởng rằng, phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua, toàn ngành Tuyên giáo sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, luôn luôn “đi trước, đón đầu”, tích cực, chủ động và sáng tạo, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn của đất nước trong thời gian tới./.

 Trần Thanh Mẫn

Bí thư Trung ương Đảng,

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều